Skip to main content

Környezetvédelmi kockázat

A környezet védelme és megóvása kulcsfontosságúvá vált a társadalom, a kormányok és a vállalatok számára. Tekintettel a szigorú szabályozásokra és a társadalmi felelősségvállalás iránti igényekre, elsőrendű fontosságú, hogy a cégek tudják azonosítani és kezelni a környezeti kockázatokat. Ágazati vezető szakértőink segíthetnek a felmerülő bonyolult kérdések megoldásában.

A környezeti felelősségvállalás terén a cégek minden eddiginél nagyobb nyomás alá kerülnek a szabályozó szervek, a befektetők, az üzleti vállalkozással kapcsolatosan érdekelt felek és a társadalom részéről.

A vállalati tevékenységgel összefüggő környezeti kockázatok igen széles területet ölelnek fel. A vállalatoktól nem kizárólag azt várják el, hogy működésük ne fejtsen ki környezeti hatást, hanem azt is, hogy az olyan újonnan felmerülő problémákat is kezeljék, mint az új szennyezőanyagok, a szabályozói változások, a termékfelelősség, valamint a környezet változása. Utóbbin belül egyre gyakoribbak és súlyosabbak az időjárási jelenségek.

A helyzetet bonyolítja, hogy a multinacionális cégek világszerte a szabályozások (akár az ESG fogalomkörén belüli) széles palettáját kötelesek betartani. A környezetvédelmi politika országonként jelentősen eltérő lehet, ami meglehetősen nehezíti a szabályoknak való megfelelést. Ez különösen igaz olyan térségekben, ahol a cégek környezeti károkra vonatkozó felelősségi szintje meglehetősen magas, mint például az Európai Unióban. A váratlan balesetek vagy a kontroll és felügyelet pillanatnyi kihagyása súlyos következménnyel járhat a cég alkalmazottaira, a nyilvánosságban kialakult képére és nyereségére nézve.

A Marsh környezetvédelmi kockázati – mérnöki, tanácsadói, kockázatelbírálói és kockázatkezelési háttérrel rendelkező – szakértői segítenek eligazodni a környezetvédelmi szabályozások szövevényes hálójában és megérteni a részvényesi elvárásokra gyakorolt hatásukat. Emellett megfelelő kockázatkezelési megoldások bevezetésében is segítünk, hogy továbbra is üzleti céljai elérésére összpontosíthasson.

Termékek

Általános GYIK

Számos társaság jelentős erőfeszítéseket tesz a környezeti kockázatok kezelésére és enyhítésére. A multinacionális cégek tekintetében különleges kihívás a kontroll fenntartása. Bár viszonylag könnyű lehet a környezetvédelmi ellenőrzések és normák bevezetése, gyakran nehézséget okoz az összes helyszín szoros felügyelete, hogy a helyi és regionális vállalatok biztosan betartsák az összes szabályzatot, valamint a helyi és regionális előírásokat. 

Egyes kockázatokat, a robbanásokat, a káros vegyi anyagok és olajszivárgást felölelő ipari baleseteket igen nehéz előre jelezni. Ilyen balesetek sajnos még szigorú kockázatmegelőzési és -enyhítési tervek  megléte esetén is előfordulhatnak. Még egy olyan gyártótelepen is, ahol egyébként kezelik a kockázatokat, kárt okozhat például az időjárás vagy egy földrengés, amely vegyszerszivárgáshoz vagy robbanáshoz vezethet. Ilyen helyzetekben a cég kifejezett érdeke, hogy legyen jól kidolgozott vészhelyzeti akcióterve és megbízható környezetvédelmi kockázati tanácsadók segítsék a működését.

A legtöbb kockázathoz hasonlóan a környezettel kapcsolatos üzleti kockázatok kezelésének kulcsa a megelőzés. Fontos a cég kockázati kitettségét felismerni és kezelni belső és külső érdekelt felek, valamint megbízható globális környezetvédelmi kockázati tanácsadók segítségével. 

Bár a cég maga nagyon jól ismerheti a tevékenységével járó környezetvédelmi kockázatokat, a külső tanácsadók további ágazati ismeretekkel, a kockázatmegelőzési és -enyhítési stratégiákra vonatkozó értékes meglátásokkal segíthetik a munkát. Az átfogó környezetvédelmi kockázatkezelési terv kialakításához gyakran szükség van a csapatmunkát alkalmazó megközelítésre.

A kárt okozó környezeti helyzetek nagyon gyakran nem előrelátható módon következnek be. Érdemes részletes, mindenre kiterjedő válságkezelési stratégiát kidolgozni. A környezetvédelmi kockázati tanácsadók ebben is tudnak segíteni, szükség szerint együttműködve a cég vezetőivel vagy PR csapatával.

A környezetvédelmi kockázatfelmérés és a szabályzatok ellenőrzése egyes tevékenységeknek a környezetre gyakorolt tényleges vagy lehetséges hatásait veti össze a fennálló normákkal. A környezetvédelmi kockázatfelmérés és a szabályzatok ellenőrzésének célja a szokásos üzleti tevékenységből eredő kockázatok azonosítása és megértése a rendelkezésre álló adatok alapján annak érdekében, hogy a cég megalapozott döntést hozhasson a biztosítási programját illetően. Ez az információ segíti a vállalat vezetését a jövőbeni kockázatok felmérésében a meglévő kockázati kitettségek alapján, a megelőző tevékenységek reményében. 

A környezetvédelmi kockázatfelmérés és a szabályozások ellenőrzése az utóbbi években egyre népszerűbbé vált, mivel a cégektől egyre magasabb szintű felelősségvállalást és környezeti gondoskodást várnak el. A környezetvédelmi kockázatfelmérésből és a szabályzatok ellenőrzéséből származó információkat értékes vezetői eszközként lehet használni. Emellett a vevők és az ágazati szabályozó szervek is értékelhetik, hogy a cég aktív szerepet vállal a környezetvédelem terén, ez pedig fokozhatja a bizalmat és segít a cég küldetését a közvéleménnyel megismertetni. 

Végül, de nem utolsó sorban a környezetvédelmi kockázatfelmérés és a szabályzatok ellenőrzése segít maximalizálni a kárigény esetén érvényesíthető összeget.

Kollégáink

Placeholder Image

Csaba Németh

Vice President, Corporate Client Practice

  • Hungary