Környezetvédelmi kockázat

A környezet védelme és megóvása kulcsfontosságúvá vált a társadalom, a kormányok és vállalatok számára. Tekintettel a szabályozás figyelmének hiányára és a társadalmi felelősségvállalás iránti igényekre, elsőrendű fontosságú, hogy a cégek azonosítsák és kezeljék a környezeti kockázatokat. Ágazati vezető szakértőink segíthetnek e bonyolult kérdések megoldásában.

A környezeti felelősségvállalás terén a cégek minden eddiginél nagyobb nyomás alá kerülnek a szabályozó szervek, a befektetők, az érdekelt felek és a közvélemény részéről. 

A vállalati tevékenységgel összefüggő környezeti kockázatok igen széles területet ölelnek fel. A vállalatoktól nemcsak azt kérik, hogy működésük eredményei ne fejtsenek ki környezeti hatást, hanem azt is, hogy az olyan újonnan felmerülő problémákat is kezeljék, mint az új szennyezőanyagok, a szabályozási változások, a termékfelelősség, valamint a környezet változása, ezen belül az egyre gyakoribb és súlyosabb időjárási jelenségek. 

A helyzetet bonyolítja, hogy a multinacionális cégek világszerte a szabályozások széles palettáját kötelesek betartani. A környezetvédelmi politika országonként jelentősen eltérő lehet, ez igen fájdalmassá teszi a szabályoknak való megfelelést. Ez különösen igaz olyan térségekben, ahol a környezeti károkra vonatkozó felelősség szintje meglehetősen magas, mint például az Európai Unió. A szerencsétlen balesetek vagy a felügyelet pillanatnyi lanyhulása lesújtó következményekkel járhat a cégek munkavállalóira és közösségeire, a nyilvánosságban élő képére és nyereségére nézve.

A Marsh környezetvédelmi kockázati – mérnöki, tanácsadói, fedezetvállalási és kockázatkezelési háttérrel rendelkező – szakértői segítenek eligazodni a környezetvédelmi szabályozások szövevényes hálójában és megérteni a részvényesi elvárásokra gyakorolt hatásukat. Emellett megfelelő kockázatkezelési megoldások bevezetésében is segítünk, hogy továbbra is üzleti céljai elérésére összpontosíthasson.

Általános GYIK

Számos társaság elkötelezett erőfeszítéseket tesz a környezeti kockázatok kezelésére és enyhítésére. Számos multinacionális vállalatot érint a figyelem kimaradásának kihívása. Bár viszonylag könnyű lehet a környezetvédelmi ellenőrzések és normák bevezetése, gyakran nehézséget okoz az összes helyszín szoros felügyelete, hogy a helyi és regionális vállalkozók biztosan betartsák az összes szabályzatot, valamint a helyi és regionális előírásokat. 

Egyes kockázati tényezőket, különösen a környezetre ható, a robbanástól és vegyszerszivárgástól az olajszivárgásig terjedő ipari baleseteket igen nehéz lehet előrejelezni. Ilyen helyzetek sajnos még erőteljes kockázat-megelőzési és -enyhítési rendszerek megléte esetén is előfordulhatnak. Egy gyártótelepen, ahol egyébként kezelik a kockázatokat, kárt okozhat például a súlyos időjárás vagy egy földrengés, ami vegyszerszivárgást vagy robbanást okozhat. Ilyen körülmények között a cég jól felfogott érdeke, hogy legyen jól kidolgozott vészhelyzeti reakcióterve és megbízható környezetvédelmi kockázati tanácsadók segítsék munkáját.

A legtöbb kockázathoz hasonlóan a környezettel kapcsolatos üzleti kockázatok kezelésének kulcsa a megelőzés. Fontos a cég kockázati kitettségét felismerni és kezelni, belső és külső érdekelt felek, valamint megbízható globális környezetvédelmi kockázati tanácsadók segítségével. 

Bár a cég érdekelt környezete mélységében ismerhetik az Önök tevékenységének konkrét környezetvédelmi kockázatainak finomságait, a külső kockázati tanácsadók további ágazati ismeretekkel és a kockázatmegelőzési és -enyhítési stratégiákra vonatkozó értékes meglátásokkal segíthetik a munkát. Az átfogó környezetvédelmi kockázatkezelési terv kialakításához gyakran szükség van a csapatmunkát alkalmazó megközelítésre.

Mivel a kárt okozó környezeti helyzetek gyakran figyelmeztetés nélkül következnek be, jó ötlet erőteljes válságkezelési stratégiát megalkotni. A környezetvédelmi kockázati tanácsadók ebben is tudnak segíteni, szükség szerint együttműködve az Ön cégének vezetőivel vagy PR-os csapatával.

A környezetvédelmi kockázatfelmérés és a szabályzatok ellenőrzése egyes tevékenységeknek a környezetre gyakorolt tényleges vagy lehetséges hatásait veti össze a fennálló normákkal. A környezetvédelmi kockázatfelmérés és a szabályzatok ellenőrzésének célja a szokásos üzleti műveletek által felvetett meglévő kockázatok azonosítása és értelmezése – objektív adatok alapján –, hogy Ön tájékozottabban dönthessen a biztosítási beszerzésekről. Ez az információ segíti a vállalat vezetését a jövőbeni kockázatok felmérésében a meglévő kockázati kitettségek alapján, a megelőző tevékenységek reményében. 

A környezetvédelmi kockázatfelmérés és a szabályozások ellenőrzése az utóbbi években egyre népszerűbbé vált, mivel a cégektől egyre magasabb szintű felelősségvállalást és környezeti gondoskodást várnak el. A környezetvédelmi kockázatfelmérésből és a szabályzatok ellenőrzéséből származó információkat értékes vezetői eszközként lehet használni, ami létrehozza a dokumentációs nyomvonalat. Emellett a vevők és az ágazati szabályozó szervek is értékelhetik, hogy az Ön cége aktív szerepet vállal a környezeti gyakorlat figyelemmel kísérésében, ez pedig fokozhatja a bizalmat és segít a cég küldetését a közvéleménnyel egyeztetni. 

Végül a környezetvédelmi kockázatfelmérés és a szabályzatok ellenőrzése segít maximalizálni a kárigény esetén érvényesíthető összeget.

Our people

Image placeholder

Csaba Németh

Vice President, Corporate Client Practice