Skip to main content

Nehéz idők jönnek a vállalati fizetőképesség terén

A 2022-es év fordulópontot jelentett a vevői fizetőképességgel összefüggő tendenciákban. A gazdasági bizonytalanságot okozó makro körülmények nehéz helyzet elé állítják a hitelezőket és a hitelbiztosítási piac résztvevőit egyaránt. Összegyűjtöttük, hogy mi jelenthet segítséget a halasztott fizetésű számlák fizetési láncában érintett vállalkozásoknak.

close-up view of financial graphs, bar, circle and line charts (3d render)

A 2022-es év fordulópontot jelentett a vevői fizetőképességgel összefüggő tendenciákban. A gazdasági bizonytalanságot okozó makro körülmények nehéz helyzet elé állítják a hitelezőket és a hitelbiztosítási piac résztvevőit egyaránt. Összegyűjtöttük, hogy mi jelenthet segítséget a halasztott fizetésű számlák fizetési láncában érintett vállalkozásoknak.

Az elmúlt néhány évben a piaci szereplők ahhoz szoktak hozzá, hogy jelentős energiákat fordíthattak az értékesítésre és az új vevők szerzésére, mert a vállalkozások általános fizetési hajlandósága és képessége pozitív képet mutatott. Emellett a követelések behajtása sem okozott különösebb gondot. Kevés esettől eltekintve új partnerek esetén is befolyt a számlák ellenértéke időben, így háttérbe szorult a követeléskezelés. Az alapanyagellátási problémák, a COVID járvány, az energiaválság és a szomszédunkban zajló háború azonban olyan összetett, akár inflációs hatásokkal járnak, amelyek számos bizonytalansági faktort eredményeznek, és kiszámíthatatlanná teszik az ellátási láncokat, valamint azok tagjainak a fizetőképességét.

Kitolódik a fizetési periódus

2021-ről 2022-re jelentősen növekedtek a kényszerű fizetési haladékok. A Coface felmérése szerint elsősorban a 30-60 nap közötti fizetési időszakok tolódtak ki 60-120 nap közé. A legmagasabb fizetésképtelenségi kockázattal szembesülő szektorok közé tartozik Közép- és Kelet-Európában az árufuvarozás, a textil- és ruhaipar, valamint az építőipar, de tulajdonképpen a gyógyszergyártás kivételével az összes iparág érintett valamilyen szinten (pl.: fémgyártás, vegyipar, fafeldolgozás, járműipar, mezőgazdaság, élelmiszeripar, papírgyártás, energiaipar, kiskereskedelem).

Az Atradius fizetési barométere szerint, az elmúlt 12 hónapban a vállalatok 48 százalékánál nőtt a vevőkövetelések megfizetésének időintervalluma. Ráadásul a megkérdezett vállalatok 27 százaléka szerint ez a mutató (DSO, vagyis Days Sales Outstanding) tovább romlik majd 2023-ban, ami elsősorban a már említett makró tényezőknek, valamint többek között a növekvő inflációnak, az árfolyamok ingadozásának, a szigorodó monetáris politikáknak a számlájára írható. Ezek eredményeként a gazdaság lassulása valószínűsíthető, ami növeli a számlák kiegyenlítésével kapcsolatos kockázatokat.

Bankgarancia vagy biztosítás

Bizonytalan gazdasági környezetben egy vállalat sem vállalhatja fel az úgynevezett nyitott szállítások kockázatát, vagyis mindenképp szükséges valamilyen pénzügyi fedezet (különösen az új) üzletek mögé. Az amúgy sem olcsó bankgaranciák ezzel tovább drágulhatnak.

A különböző kockázatok szakértőjeként a kockázatcsökkentés egyik széles körű eszközeként tekintünk a hitelbiztosításokra, amelyek a bankgaranciához képest eleve olcsóbb, illetve átfogóbb megoldást jelentenek egy vállalat számára, hiszen a hitelbiztosítások egy szolgáltatási csomagot nyújtanak, kezdve a vevők előzetes kockázatfelmérésétől, a fedezetvállaláson át, a követeléskezelésig és kárkifizetésig bezárólag. Azt valljuk, hogy mindig a kármegelőzés - jelen esetben a kockázatcsökkentés - a leggazdaságosabb megoldás, aminek optimális eszköze a hitelbiztosítás. A cikk megírásának időpontjában (2023. március) még kedvező feltételek mellett érhetőek el hitelbiztosítási fedezetek, de ha a negatív gazdasági trendek folytatódnak, akkor később várhatóan ezek a feltételek is szigorodnak és költségtöbbletet jelenthetnek új szerződések, vagy a jelenlegi kötvények megújítása esetén.

Nem mindegy, hogy hogyan!

Szigorodó piaci körülmények és feltételek között azonban nem mindegy, hogy egy vállalat hogyan jut hitelbiztosítási fedezethez. Ebben a környezetben, ha a vállalat közvetlenül fordul a biztosítóhoz, akkor nagy valószínűséggel nem lesz abban a tárgyalási pozícióban, hogy a maga számára kedvezően alakítsa a feltételeket, hiszen nem rendelkezik széles körű piaci információkkal. Az adott biztosító pedig várhatóan konzervatívan fogja meghatározni a biztosítási feltételeket. Romló, vagy bizonytalan gazdasági környezetben a biztosítói fedezetvállalások mértéke csökkenhet, a biztosítási díjat pedig a gazdasági körülményekhez igazítva, várhatóan magasabb szinten fogja meghatározni.

Ebben a piaci helyzetben tehát jelentős szereppel bír egy olyan független, az ügyfél érdekében fellépő közvetítő, aki tisztában van a gazdasági és üzleti folyamatokkal, rálát az összes biztosító gyakorlatára, kockázatvállalási hajlandóságára és díjaira. Rendelkezik egy olyan széles, nemzetközi ügyfélinformációs adatbázissal, amely a lehető legreálisabb képet adja arról, hogy az egyes iparágakban, meghatározott vevőkörrel rendelkező vállalatok számára mely biztosítóknál és milyen feltételekkel érhető el a legkedvezőbb hitelbiztosítási védelem.

Miben és hogyan segít a Marsh?

A Marsh ezen kevés alkuszok közé tartozik. Az ügyfélkapcsolatainknak köszönhetően rendelkezünk azon információkkal, hogy iparági szereplők vevői kintlévőség biztosítási igényük során milyen limit igénnyel éltek, és ezekre vonatkozóan melyik biztosítónál milyen döntés született, valamint milyen kondíciók és átlagos díjszabás mentén veszik igénybe a szolgáltatást. Ezek az átfogó információk - amelyeknek csak a Marsh van birtokában - nagyban megkönnyítik a biztosítókkal való tárgyalásokat egy-egy konkrét ügyféligény esetén is. Jól be tudjuk határolni, hogy az adott igénnyel mely biztosítókhoz érdemes fordulni, és melyeknél várható elutasítás. Képet tudunk alkotni arról, hogy egy vállalkozás által igényelt fedezetigényt egyáltalán melyik biztosító tudja vállalni, illetve melyiknél van lehetőség a kapacitások bővítésére. Globális szinten rálátunk az általunk kezelt szerződések díjszintjére, így könnyen meg tudjuk határozni, hogy egy biztosító ajánlata reális-e, és a biztosítóval való tárgyalások során adatokkal alátámasztva tudjuk a díjakat erre a szintre csökkenteni.

A kárigényekkel kapcsolatban jelentős erővel bír, hogy vállalati ügyfelek tömegének közvetítjük a biztosításait egy-egy szereplő irányába, így kétséges, egyedi elbírálást igénylő károk esetén is megfelelő súllyal tudjuk ügyfeleink érdekeit képviselni, ami gördülékenyebb, a vállalkozás számára kedvezőbb kártérítéshez is vezethet. 

Speciális kiegészítő fedezetek

Meglévő hitelbiztosítási együttműködés esetén is segítjük ügyfeleinket, amikor szükség van kiegészítő fedezetekre és szolgáltatásokra. Néhány példa a kiegészítő fedezetekre és szolgáltatásokra:

  • A CAP fedezet a fő biztosító által nyújtott olyan kiegészítő fedezet, amelynek keretében a biztosítói alap hitellimiten túl - amennyiben az nem fedi le az igényeket - lehetőség van kiegészítő fedezet (CAP) vásárlására külön díjért és meghatározott időszakra vonatkozóan. A lehetőségre a biztosító által történő részelfogadás, vagy elutasítás esetén van lehetőség, az eredetileg igényelt hitellimit-összeg mértékéig.
  • A Top-Up fedezet pedig az elsődleges biztosítói limithez kapcsolódó kiegészítő/másodlagos fedezet. Amennyiben a fő biztosító nem tud elegendő fedezetet biztosítani, úgy lehetőség van egy másodlagos (Top-Up) biztosító bevonására. A Top-Up biztosító meghatározott feltételek mellett biztosítja a hiányzó fedezetet, kiegészítve a fő biztosító által vállalt hitellimit-összeget. Ez jelenthet akár automatizált, külön hitellimit döntést nem igénylő biztosítékot is.
  • A faktoring szélesebb körben ismert, a hitelbiztosítással párhuzamosan is igényelhető, a szállítói számlák finanszírozására szolgáló finanszírozási forma. A faktoring szolgáltató megvásárolja a követelést és finanszírozza a halasztott fizetéssel kiállított számlák értékét, akár 1 napon belül. A faktoring díj megfizetése mellett gyors segítséget jelent a cég likviditásának megőrzésében és javításában.

A Marsh hitelbiztosítással foglalkozó globális csapata a kereskedelmi finanszírozási megoldások széles skáláját kínálja. Szolgáltatásainkkal szakértő segítséget nyújtunk a követelések kockázatának kezelésében és a mérlegeredmény megvédésében.

Szerző(k)

Bence Buttás

Bence Buttás

Senior Client Executive, Corporate Client Practice

  • Hungary

Márton Péter	Nagy

Márton Péter Nagy

Senior Client Executive, Corporate Client Practice