O Nas

Marsh to nowe możliwości. Idea stwarzania możliwości to nie tylko coś, o czym mówimy – to coś, czym żyjemy od ponad 150 lat.

Pomagamy naszym klientom i współpracownikom rozwijać się, a naszym społecznościom rozkwitać, dzięki ochronie i promowaniu możliwości. Poszukujemy lepszych sposobów zarządzania ryzykiem i zdefiniowania najskuteczniejszych ścieżek prowadzących do wybranego celu. Dla naszych klientów, naszej firmy, współpracowników i społeczności, w których służymy, wykraczamy poza standardowy stosunek ryzyka do zysku.

Globalny zasięg

Marsh posiada biura w ponad 130 krajach i jest wiodącym na świecie brokerem ubezpieczeniowym i doradcą ds. ryzyka. Oferujemy pośrednictwo branżowe, usługi doradcze i rzecznictwo dotyczące roszczeń, wykorzystując dane, technologie i analizy w celu obniżenia całkowitego kosztu ryzyka ponoszonego przez naszych klientów.

Lokalne doświadczenie

Przy wsparciu ok. 40 tys. pracowników z całego świata zapewniamy naszym klientom komercyjnym i indywidualnym wgląd, doradztwo i pomoc na lokalnych rynkach, na których działają lub na których ich działalność może być obarczona ryzykiem. Pomagamy im zrozumieć niuanse polis ubezpieczeniowych, zmiany w przepisach i trendy dotyczące ryzyka. Wspólnie pracujemy nad dystrybucją, ograniczaniem ryzyka i optymalizacją jego kosztów.

Dajemy Ci możliwości od 1871 r.

Od 150 lat klienci zdają się na doradztwo Marsh zarówno w trudnych, jak i pełnych radości sytuacjach. Z naszą pomocą przedsiębiorstwa odnoszą sukces stając się bardziej odporne i osiągając możliwie najlepsze wyniki. W obliczu stale pojawiających się zagrożeń i nowych możliwości Marsh pomaga swoim klientom w poruszaniu się po zmieniającym się krajobrazie ryzyka, a także w realizacji ambitnych celów i zabezpieczeniu przyszłości.

130

Biura w 130 krajach

150

lat pracy

40

tys. specjalistów na całym świecie

Kariera w Marsh

Przewagę nad konkurencją dają nam nasi pracownicy. Cenimy tych, którzy cechują się pasją, wyrozumiałością, dociekliwością i przedsiębiorczością, i tych, którzy chcą coś zmienić w swoim miejscu pracy i społeczności. Naszym celem jest rozwijanie talentów naszych pracowników oraz stymulowanie zmian i innowacji w całej branży.

Ład Korporacyjny