Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Jesteśmy stale zaangażowani w prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny oraz wspieranie społeczności, w których żyjemy i pracujemy poprzez szereg programów i działań.

Nasze zobowiązanie

Wraz ze zmianami i narastaniem ryzyka i niepewności na całym świecie wierzymy, że wspieranie naszych społeczności jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Marsh i Marsh McLennan łączy chlubna historia służby i wsparcia społeczności, w których prowadzimy działalność oraz w których żyją i pracują nasi pracownicy. Nasze zaangażowanie w budowanie silniejszego, bardziej odpornego świata jest głęboko zakorzenione w przekonaniu, że jesteśmy w stanie sprostać największym wyzwaniom społecznym, gdy pracujemy razem i wykorzystujemy naszą wspólną wiedzę, aby dokonywać zmian. Naszym celem jest poszerzanie działalności biznesowej i wpływu na społeczeństwo poprzez:

Budowanie bardziej odpornego świata

Długofalowy dobrostan społeczeństwa i siła światowej gospodarki zależą od naszej zdolności do stworzenia bardziej zrównoważonego i sprzyjającego integracji społecznej świata. W 2008 r. nasza spółka dominująca, Marsh McLennan, utworzyła Komitet ds. ochrony środowiska, kwestii spraw społecznych i zarządzania (ESG), w skład którego wchodzą pracownicy z naszych czterech przedsiębiorstw, aby określać i rozwijać nasze globalne priorytety w zakresie ESG. Komitet ESG regularnie zdaje sprawozdania na temat kluczowych wskaźników, aby zapewnić, że nasze przedsiębiorstwo zaspokaja najpilniejsze potrzeby społeczności, w tym w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i bezpieczeństwa cybernetycznego. Kwestie ESG stanowią kluczowy element strategii Marsh i Marsh McLennan. Angażują one liderów na każdym poziomie, w tym zarząd. Dowiedz się więcej o tym, jak Marsh McLennan zmienia wyobrażenie o tym, co jest możliwe w ramach ESG.

Partnerstwo na rzecz szerszego oddziaływania

Wykorzystujemy nasze wspólne mocne strony, aby lepiej służyć naszym klientom i społecznościom w obliczu przeciwności losu. Każdego roku tysiące pracowników z Marsh wykorzystuje swoje umiejętności biznesowe, aby budować bardziej odporne społeczności. W całym Marsh McLennan nawiązaliśmy współpracę z organizacjami non-profit w zakresie mentoringu i odporności na katastrofy, aby umożliwić pracownikom wspieranie narażonych społeczności. Dzięki tym partnerstwom Marsh może odkrywać nowe sposoby dodania wartości na całym świecie.

Globalni partnerzy non-profit:
  • Cherie Blair Foundation for Women (Fundacja na rzecz kobiet Cherie Blair): pracownicy pełnią rolę mentorów w programie mentoringu biznesowego dla  kobiet wywodzących się z gospodarek rozwijających się i wschodzących, który zapewnia umiejętności, technologię, bazę kontaktów i dostęp do usług finansowych, których uczestniczki potrzebują, aby odnosić sukcesy biznesowe.
  • Junior Achievement (Osiągnięcia Młodych): nasi pracownicy mają możliwość zainspirować i przygotować młodych ludzi do odnoszenia sukcesów w globalnej gospodarce poprzez edukowanie studentów w zakresie gotowości do pracy, przedsiębiorczości i umiejętności finansowych.
  • Missing Maps (Białe plamy na mapach): podczas mapathonów pracownicy wspólnie pracują nad rozmieszczaniem społeczności narażonych na zagrożenia na oficjalnych mapach przy użyciu obrazów satelitarnych. Te mapy pomagają organizacjom humanitarnym lepiej reagować na klęski i kryzysy na tych obszarach.

Umożliwienie pracownikom wprowadzania zmian na lepsze

 Naszą pracę na rzecz społeczności realizujemy poprzez nasz flagowy program — Marsh Cares. Zapewniamy pracownikom dostęp do całorocznych inicjatyw woluntarystycznych, a także dajemy im wiedzę, narzędzia i zasoby, aby mogli stać na czele zmian i wspierać nasze społeczności. Bez względu na to, czy poświęcą na to kilka godzin, czy zaangażują się na stałe, nasi wolontariusze pomagają zmienić to, co jest możliwe dla organizacji non-profit i społeczności. 

Nasi wolontariusze w akcji