Skip to main content

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Jesteśmy firmą kierującą się zasadami odpowiedzialny ości biznesu i wspierającą społeczności lokalne za pomocą szeregu realizowanych projektów i działań.

Nasze zobowiązanie

Wraz ze zmianami i narastaniem ryzyka orazi niepewności na całym świecie wierzymy, że wspieranie naszych społeczności jest obecnie wyjątkowo ważne. Marsh, jak i cała Grupa Marsh McLennan od wielu lat współpracujei wspiera społeczności, w których prowadzimy działalność, oraz w których żyją i pracują nasi pracownicy. Nasze zaangażowanie w budowanie silniejszego, bardziej odpornego świata jest oparte na przekonaniu, że jesteśmy w stanie sprostać największym wyzwaniom społecznym poprzez współpracę i wykorzystanie naszej wspólnej wiedzy w celu dokonania zmian. Naszym celem jest poszerzanie działalności biznesowej i wpływu na społeczeństwo poprzez:

Budowanie bardziej odpornego świata

Długoterminowy dobrostan społeczeństwa i siła światowej gospodarki zależą od naszej zdolności do tworzenia bardziej zrównoważonego i sprzyjającego integracji społecznej świata. W 2008 r. Grupa Marsh McLennan utworzyła Komitet ds. ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego (ESG), w skład którego wchodzą pracownicy z naszych czterech przedsiębiorstw, aby określać i rozwijać nasze globalne priorytety w zakresie ESG. Komitet ESG regularnie przedstawia raporty na temat kluczowych wskaźników, aby potwierdzić, że nasze przedsiębiorstwo zaspokaja najpilniejsze potrzeby społecznościowe, w tym w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i bezpieczeństwa cybernetycznego. Kwestie ESG stanowią kluczowy element strategii Marsh i Grupy Marsh McLennan, w którą zaangażowani są liderzy na każdym szczeblu, w tym Zarząd. Dowiedz się więcej o tym, jak Marsh McLennan zmienia wyobrażenie o możliwościach w ramach ESG.

Partnerstwo na rzecz szerszego oddziaływania

Wykorzystujemy wspólne mocne strony, aby lepiej pomagać naszym Klientom i społecznościom w trudnych sytuacjach. Każdego roku tysiące pracowników Marsh wykorzystując swoje umiejętności biznesowe przykładają się do budowania bardziej odpornego społeczeństwa. Grupa Marsh McLennan nawiązała współpracę z organizacjami non-profit w zakresie mentoringu i odporności na katastrofy, aby umożliwić pracownikom wspieranie narażonych społeczności. Dzięki tym partnerstwom Marsh może odkrywać nowe sposoby zwiększania wartości dodanej na całym świecie.

Globalni partnerzy organizacji non-profit:
  • Cherie Blair Foundation for Women (Fundacja na rzecz kobiet Cherie Blair): pracownicy pełnią rolę mentorów w programie Mentoring Women in Business, który zapewnia kobietom w krajach rozwijających się i gospodarkach wschodzących możliwość rozwoju umiejętności, dostęp do technologii, bazy kontaktów i usług finansowych, które są niezbędne dla osiągnięcia sukcesów biznesowych.
  • Junior Achievement (Osiągnięcia Młodych): nasi pracownicy udzielają wsparcia edukacyjnego dla studentów w zakresie kwestii związanych z gotowością do podjęcia pracy, przedsiębiorczością i wiedzą finansową, aby zainspirować młodych ludzi do odnoszenia sukcesów w globalnej gospodarce.
  • Missing Maps: podczas mapathonów pracownicy wspólnie pracują nad rozmieszczaniem społeczności narażonych na zagrożenia na oficjalnych mapach przy użyciu zdjęć satelitarnych. Mapy te pomagają organizacjom humanitarnym efektywniej reagować na klęski i kryzysy na danych obszarach.

Umożliwienie pracownikom wprowadzania zmian na lepsze

Naszą pracę na rzecz społeczności realizujemy poprzez program społeczny — Marsh Cares. Zapewniamy pracownikom dostęp do całorocznych inicjatyw wolontariackich, a także dostarczamy im informacje, narzędzia i zasoby, dzięki którym mogą wprowadzać zmiany i wspierać nasze społeczności. Niezależnie od tego, czy pracownicy poświęcają kilka godzin, czy ciągle się angażują w działalność wolontariacką, przyczyniają się do zmian, które są możliwe w ramach działań prowadzonych dla organizacji non-profit i społeczności. 

Nasi wolontariusze w akcjach