Skip to main content

Przejrzystość i jawność informacji

Naszym Klientom zapewniamy równe i sprawiedliwe traktowanie, a ochronę ich interesów traktujemy jako nasz priorytet.

Marsh szczyci się statusem lidera w dziedzinie przejrzystości i jawności informacji. Zobowiązujemy się do ujawniania naszej roli i interesów w transakcjach ubezpieczeniowych, w tym  informowania naszych klientów o charakterze wynagrodzenia otrzymywanego w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej.

Jesteśmy wynagradzani na różne sposoby. Wynagrodzenie to może mieć postać: prowizji wypłacanych przez zakłady ubezpieczeń oraz honorariów wypłacanych przez Klientów. Marsh może otrzymywać wynagrodzenie na podstawie jednego, bądź kombinacji kilku z poniżej wymienionych sposobów, zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.

Prowizja: Prowizja uwzględniona w kwocie składki ubezpieczeniowej jest wypłacana Marsh przez zakład ubezpieczeń jako procentowa część składki naliczonej ubezpieczonemu za polisę. Wysokość stawki procentowej może różnić się w zależności od wielu czynników, w tym rodzaju sprzedawanych produktów ubezpieczeniowych oraz zakładu ubezpieczeń, którego wybrał Klient.

Honorarium od Klientów: Niektórzy Klienci mogą wyrazić zgodę na wypłacanie honorarium dla Marsh za wykonane usługi w zamian za, lub jako dodatek do prowizji wypłacanych przez zakłady ubezpieczeniowe.

Wynagrodzenie za obsługę ubezpieczeniową oraz pozostałe usługi: Marsh, we współpracy z zakładami ubezpieczeń, obsługuje umowy jednostkowe oraz ramowe, indywidualne i złożone programy dla linii ubezpieczeń, wystawia slipy ubezpieczeniowe oraz wykonuje inne czynności związane z plasowaniem programów ubezpieczeniowych. Marsh otrzymuje odrębne wynagrodzenie za wykonywanie tych czynności, dodatkowe do wszelkich innych honorariów lub prowizji uzyskiwanych przez Marsh.

Inne korzyści: Marsh może, od czasu do czasu, uczestniczyć w szkoleniach produktowych organizowanych przez zakłady ubezpieczeń dla firm brokerskich. Jeżeli pozwala na to prawo, Marsh pobiera odsetki oraz inne przychody naliczane przez instytucje finansowe, u których na rachunkach bankowych zgromadzone są składki ubezpieczeniowe zanim zostaną przekazane na konta zakładów ubezpieczeń.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących wynagrodzenia Marsh w związku z aranżowanym dla Państwa ubezpieczeniem, zachęcamy do kontaktu z Państwa opiekunem lub osobą kontaktową.

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Ustawa o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych (FATCA) to nowa regulacja wprowadzona przez Stany Zjednoczone, zawierająca globalne wskazówki dla Marsh oraz naszych Klientów.

Aby zapewnić wsparcie naszym Klientom i stronom pośrednim, które biorą udział w procesie płatności dodatkowych na rzecz Marsh, opracowane zostały formularze W-8IMY i W-9 dla wielu firm, możliwe do pobrania tutaj.

Jeśli ze względu na okoliczności formularz będzie wymagał zmian, nowa wersja zostanie dodana w ciągu 30 dni od korekty. Zachęcamy do odwiedzenia strony przed dokonaniem płatności w ramach FATCA, aby upewnić się, że dana wersja jest najnowsza.

Pytania i wnioski dotyczące formularzy, które nie znajdują się na stronie, prosimy kierować na adres: fatcainformation@mmc.com.

Analiza Danych

Marsh może wykorzystywać anonimowe dane dotyczące programów ubezpieczeniowych swoich Klientów w celach związanych z benchmarkingiem, modelowaniem ryzyka, czy innych analiz. Marsh proponuje Klientom szeroki wybór dedykowanych rozwiązań analitycznych. W naszej ofercie znajdują się usługi obejmujące: benchmarking, narzędzia do analizy i modelowania ryzyka, inspekcje inżynieryjne i inne połączenia danych, stworzone by pomóc Klientom skuteczniej oceniać ryzyko i podejmować bardziej świadome decyzje w kwestii struktury programu ubezpieczeniowego oraz planowania strategii w zakresie ograniczania ryzyka. W określonych przypadkach, Marsh lub inne podmioty powiązane otrzymują wynagrodzenie za świadczenie tego typu usług od Klientów. Więcej informacji na temat rozwiązań analitycznych Marsh znajduje się tutaj: Usługi – Usługi Analityczne.