Press release

Tempo wzrostu cen ubezpieczeń na świecie pozostaje umiarkowane – globalne stawki wzrosły o 11% w pierwszym kwartale 2022 r.

Stawki polis cybernetycznych gwałtownie rosną, podczas gdy inflacja zaczyna budzić obawy ubezpieczycieli  

Ceny ubezpieczeń na świecie wzrosły o 11% w pierwszym kwartale 2022 r. – wynika z najnowszego raportu Marsh Global Insurance Market Index, kontynuując trend umiarkowanego wzrostu stawek, który notujemy od początku ubiegłego roku. Jest to 18-sty kwartał z rzędu, w którym obserwujemy wzrost stawek, jednakże w przypadku większości linii i regionów geograficznych tempo wzrostu cen ubezpieczeń pozostaje umiarkowane.

Wzrosty cen ubezpieczeń w większości regionów były umiarkowane z uwagi na wolniejsze tempo wzrostu stawek linii finansowych i profesjonalnych. Wielka Brytania, ze średnim wzrostem 20% (spadek z 22% w Q4 2021 r.) oraz Stany Zjednoczone z 12% wzrostem (spadek z 14%) nadal napędzały globalne ceny ubezpieczeń. Tempo wzrostu w regionie Pacyfiku wyniosło 10% (spadek z 13%), w Azji 3% (spadek z 4%), a w Europie kontynentalnej 6% (zmiana w porównaniu do 9% w Q4 2021 r.). Drugi kwartał z rzędu wyjątek stanowił region Ameryki Łacińskiej i Karaibów, gdzie stawki wzrosły o 6% (wzrost w porównaniu z 4% w poprzednim kwartale).

Kluczowe wnioski:

  • W skali globalnej ceny ubezpieczeń linii majątkowych wzrosły średnio o 7% (spadek w porównaniu z 8% wzrostem w Q4 2021 r.); jednocześnie stawki ubezpieczeń OC wzrosły średnio o 4% (spadek z 5% w poprzednim kwartale).
  •  W liniach finansowych i profesjonalnych, napędzanych rosnącymi stawkami polis cybernetycznych, ponownie odnotowano najwyższy wzrost cen ubezpieczeń wśród głównych kategorii produktów, wynoszący 26%. Wskaźnik wzrostu był jednak niższy niż w poprzednim kwartale (31%), co było spowodowane wolniejszym tempem wzrostu cen polis dla członków władz spółki (D&O).
  • Stawki ubezpieczeń cybernetycznych nadal rosną, głównie ze względu na ciągły wzrost częstotliwości i skali szkód związanych z oprogramowaniem ransomware, jednocześnie wielu ubezpieczycieli dąży do zaostrzenia warunków ubezpieczenia, zwłaszcza w związku z trwającym konfliktem na Ukrainie. Ceny cyber polis wzrosły o 110% w Stanach Zjednoczonych (spadek z 130% w IV kwartale 2021 r.) oraz o 102% w Wielkiej Brytanii (wzrost z 92% w Q4 2021 r.).
  • Rosnąca inflacja ma wpływ na koszty szkód w przypadku kilku linii biznesowych i jest sygnalizowana jako problem w niektórych obszarach geograficznych.

„Wojna na Ukrainie, choć jest przede wszystkim tragedią humanitarną, zwiększyła presję na i tak już wymagający dla Klientów rynek ubezpieczeniowy. Zaczynamy również dostrzegać wpływ rosnącej inflacji na koszty szkód i wzrost ekspozycji, co z kolei może wpłynąć na stabilność cen ubezpieczeń”. – komentuje wyniki raportu Lucy Clarke, President, Marsh Specialty and Marsh Global Placement.

„Podstawy rynku pozostają jednak silne i spodziewamy się kontynuacji trendu umiarkowanego wzrostu stawek. Będziemy nadal wspierać Klientów w znalezieniu konkurencyjnych stawek i pokrycia, a także w zrozumieniu, jak szybko zmieniająca się dynamika rynku może wpłynąć na ich ryzyko”. – dodaje. 

Blanka Kuzdro-Chodor – Dyrektor Działu Klienta Korporacyjnego w Marsh Polska: „Sytuacja ubezpieczeń majątkowych na rynku polskim w 1Q2022 wpisuje się w ogólny trend wynikający z raportu Marsh. Wzrosty stawek odnotowywane we wcześniejszych kwartał utrzymują się na porównywalnym poziomie około 20%, niezależnie od aktualnej sytuacji geopolitycznej. Należy jednak podkreślić, że obserwowany wzrost kosztów likwidacji szkód, który podyktowany jest rosnącą inflacją, w kolejnych okresach może mieć dodatkowy wpływ na wzrosty stawek ubezpieczeniowych”.

Małgorzata Splett, Dyrektor Działu FINPRO i PEMA w Marsh Polska, dodaje: „W liniach finansowych i profesjonalnych (FINPRO) obserwujemy stosunkowo niewiele zmian w stosunku do ostatniego raportu.

W ubezpieczeniach D&O nadal stabilizacja wzrostu stawek, co wciąż nie dotyczy sektora instytucji finansowych, cięższego przemysłu, czy spółek Skarbu Państwa. Biorąc pod uwagę trwającą wojnę na Ukrainie, Ubezpieczyciele zaczęli dołączać do polis D&O zaostrzone klauzule sankcji oraz w ogóle uważniej badać w procesie underwritingu ewentualny udział operacji Klientów w biznesie rosyjskim, białoruskim i ukraińskim.

Stawki ubezpieczeń cybernetycznych biją rekordy, a ubezpieczyciele poza ograniczaniem pojemności, coraz mocniej ograniczają oferowany zakres ochrony, przez co sam proces plasowania polis jest jeszcze bardziej zajmujący czasowo i zwyczajnie trudny. Przy większych programach wciąż większy apetyt na polskie rachunki cyber widzimy wśród ubezpieczycieli zagranicznych.

Gorącym tematem, również w ubezpieczeniach FINPRO, jest inflacja. Wzrost cen i kosztów ubezpieczenia powinien napędzać zmiany w limitach sum ubezpieczenia. Nieodpowiednie oszacowanie sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniach majątkowych jest zapewne bardziej dotkliwe i grozi niedoubezpieczeniem, natomiast w rozmowach z klientami FINRPO również zachęcamy do rewizji aktualnych poziomów sum gwarancyjnych ubezpieczeń D&O, Crime/PI, skarbowych, czy cyber, biorąc pod uwagę ogólny wzrost cen usług, chociażby usług doradczych (pokrycie kosztów obrony)”.

Marcin Olczak, Dyrektor Departamentu Ryzyk Kredytowych, Marsh Polska: „Rynek ubezpieczeń należności w dalszym ciągu wyróżnia się na tle pozostałych linii ubezpieczeniowych. Zarówno na poziomie globalnym jak i na lokalnym rynku polskim obserwujemy kontynuację trendu spadku stawek. Bardzo dobre wyniki polskich ubezpieczycieli w 2021 (wzrost składek o 20%, spadek odszkodowań o 60%) pozwalają na uzyskiwanie konkurencyjnych warunków nawet pomimo trwających działań wojennych na Ukrainie oraz pogarszającej się koniunkturze w polskiej gospodarce. Zapewne stan ten nie będzie trwał do końca roku, ale jak na razie ciągle mamy do czynienia z rynkiem Ubezpieczającego”. 

O Marsh

Marsh jest wiodącym, globalnym dostawcą usług w dziedzinie ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem. Zatrudnia ponad 45.000 pracowników, którzy aktywnie ze sobą współpracują, obsługując Klientów z różnych sektorów gospodarki w 130 krajach na świecie. Firma należy do Grupy Marsh McLennan (NYSE: MMC) – grupy wiodących na rynku dostawców specjalistycznych usług, wśród których znajdują się: reasekuracja (Guy Carpenter), doradztwo związane z szeroko pojętym zarządzaniem zasobami ludzkimi (Mercer) oraz konsulting w ramach strategii usług finansowych i regulacji prawnych (Oliver Wyman). Marsh McLennan wspiera Klientów w poruszaniu po dynamicznym i złożonym środowisku biznesowym, osiągając roczne przychody na poziomie blisko 20 miliardów dolarów.

Zachęcamy do śledzenia aktualności na stronie mmc.com i w mediach społecznościowych: LinkedInTwitter; oraz do subskrypcji serwisu informacyjnego BRINK.

Media contact

Image placeholder

Aleksandra Koczergo-Kraszewska

Head of Brand Management Department