Kontakt

Kontakt:

Tel.: +48 (22) 456 42 00

Rozpatrywanie reklamacji i skarg:

Nieustannie staramy się zapewniać naszym Klientom najlepszej jakości obsługę - mając na uwadze wszystkie Państwa opinie i uwagi. Czujemy się zobowiązani do rozpatrywania wszelkich skarg oraz reklamacji dotyczących świadczonych usług, w sposób sprawny, efektywny i uczciwy.

Reklamacja lub skarga może być złożona:

 • w formie pisemnej - osobiście, w placówkach, określonych poniżej, albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe na adresy naszych placówek podanych poniżej (z dopiskiem „Dział Reklamacji")
  placówki Marsh Sp. z o.o.: 
  siedziba:  Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa
  biuro w Gdańsku:  Al. Grunwaldzka 103 A, 80-244 Gdańsk
  biuro w Krakowie: ul. Szlak 67, 31-153 Kraków
  biuro w Poznaniu: ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań
  biuro we Wrocławiu: ul. Św. Mikołaja 7, 50-125 Wrocław
 • ustnie - telefonicznie pod numerem: +48 (22) 456 42 09 lub + 48 (22) 376 18 79 albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w placówkach określonych powyżej
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@marsh.com

Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji i skarg  został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń. Regulamin jest dostępny tutaj: Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji


Składając reklamację/skargę można skorzystać z formularzy dostępnych tutaj:

Załącznik nr 1 do _Regulaminu składania i rozpatrywania reklamacji osoba fizyczna

Załącznik nr 2 do _Regulaminu składania i rozpatrywania reklamacji osoba prawna