Skip to main content

Przemysł motoryzacyjny

W czasie zmian w globalnym przemyśle motoryzacyjnym, Marsh oferuje dostosowane do potrzeb rozwiązania w zakresie ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem, które wspierają konkurencyjność i odporność firm.

Globalny przemysł motoryzacyjny stoi w obliczu nowych zagrożeń i poszukiwania nowych możliwości w wyniku zmian technologicznych, zmian popytu konsumentów i rosnących obaw związanych z ochroną środowiska.

Przedsiębiorstwa muszą być elastyczne w obliczu presji ze strony swoich klientów, konkurencji i organów regulacyjnych. Od istniejących zagrożeń, takich jak zakłócenia w łańcuchu dostaw i wycofanie produktów, po przekraczanie nowych granic, przez pojazdy elektryczne i samochody autonomiczne – potrzeba zarządzania ryzykiem stała się szeroko dyskutowanym tematem.

W Marsh dział specjalizujący się w obsłudze firm sektora motoryzacyjnego jest tworzony przez doświadczonych doradców ds. zarządzania ryzykiem, którzy znają tę branżę i rozumieją globalne oraz lokalne problemy. Naszym celem jest pomoc w rozwoju w okresie przełomowych innowacji. 

Często zadawane pytania

Na całym świecie przemysł motoryzacyjny boryka się z wieloma znanymi i dopiero pojawiającymi się zagrożeniami:

 • zakłócenia w łańcuchu dostaw
 • przepisy dotyczące ochrony środowiska
 • wycofanie produktu z rynku
 • pojazdy z napędem elektrycznym
 • pojazdy bez napędu
 • ataki cybernetyczne i naruszenia bezpieczeństwa danych

Konkretne priorytety w zakresie ryzyka zależą od tego, do którego etapu łańcucha dostaw w branży motoryzacyjnej należy firma. Wyzwania stojące przed producentami samochodów różnią się od wyzwań, z którymi zwykle borykają się dealerzy samochodowi i dostawcy części zamiennych.

Szeroko dyskutowaną kwestią jest także transformacyjny efekt technologii. Od sposobu produkcji pojazdów po formy ich sprzedaży i ubezpieczenia – technologia przynosi ogromne i szybkie zmiany. Wraz z tymi zmianami pojawiają się nowe zagrożenia, ale też możliwości dla firm działających w branży motoryzacyjnej. 

Ataki cybernetyczne stanowią coraz większy problem dla firm z branży motoryzacyjnej. Począwszy od punktu dealerskiego, który obecnie zarządza bezprecedensową ilością danych klientów, aż po producenta samochodów, którego działalność zostanie wstrzymana, jeśli jego systemy informatyczne zostaną naruszone, branża ta staje się coraz bardziej atrakcyjnym celem dla hakerów.

Tymczasem złożone, zintegrowane technologie wbudowane w nowoczesne pojazdy otworzyły nowe obszary ryzyka. Cyberprzestępcy mają teraz więcej potencjalnych dróg ataku zarówno na firmy motoryzacyjne, jak i ich klientów.

Rozwiązania Marsh w zakresie ryzyka cybernetycznego mogą być niezwykle cenne, aby pomóc w zwiększeniu odporności i zmniejszeniu ryzyka związanego z takimi atakami.

Wycofanie produktu nie jest nowym obszarem ryzyka dla przemysłu motoryzacyjnego. Jednak nadal stanowi ono istotne źródło potencjalnych szkód dla reputacji i finansów przedsiębiorstwa.

Szeroko zakrojona akcja wycofania produktu przyciąga media i może osłabić zaufanie konsumentów. Samo wycofanie się z rynku i potencjalne konsekwencje prawne mogą mieć znaczący wpływ na wyniki finansowe.

Technologia ponownie jest siłą napędową zmieniającej się natury wycofywania produktów z rynku, stwarzając zarówno nowe ryzyko, jak i nowe możliwości dla przedsiębiorstw motoryzacyjnych.

Z jednej strony złożone systemy pokładowe nowoczesnych pojazdów zwiększyły listę potencjalnych problemów, które mogą wymagać wycofania produktu z rynku. Z drugiej strony aktualizacja oprogramowania w celu wyeliminowania luki w zabezpieczeniach informatycznych jest dużo tańsza niż wymiana składnika fizycznego w najpopularniejszym modelu.

Przemysł motoryzacyjny składa się z firm różnej wielkości i pełnionych różnorodnych funkcji. W związku z tym rozwiązania w zakresie ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem muszą być odpowiednio dostosowane.

Usługi w zakresie ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem o kluczowym znaczeniu dla sektora motoryzacyjnego obejmują:

 • Analizy, kontrola szkód, konsulting w zakresie szkód, doradztwo w zakresie ubezpieczeń i programów pracowniczych.
 • Wycofanie produktu z rynku i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
 • Analizy finansowe, usługi doradcze, plasowanie programów i likwidacja szkód.
 • Ryzyko związane z utratą reputacji i odporność firmy w odniesieniu do globalnego łańcucha dostaw.
 • Konsulting w zakresie ryzyka cybernetycznego, w tym bezpieczeństwo sieci i naruszenia prywatności.

W Marsh dział specjalizujący się w obsłudze firm sektora motoryzacyjnego łączy wiedzę branżową oraz globalne i lokalne doświadczenie, aby zapewnić odpowiednie rozwiązania w zakresie ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem dla Państwa firmy.

Nasz Zespół

Placeholder Image

Marta Strzelczyk

Broker Dyrektor, Kierownik Działu Ubezpieczeń Komunikacyjnych

 • Poland