Przemysł motoryzacyjny

W czasie bezprecedensowych zmian w globalnym przemyśle motoryzacyjnym firma Marsh oferuje dostosowane do potrzeb rozwiązania w zakresie ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem, które wspierają konkurencyjność i odporność firm.

Globalny przemysł motoryzacyjny stoi w obliczu nowych zagrożeń i poszukiwania nowych możliwości w wyniku zmian technologicznych, zmian popytu konsumentów i rosnących obaw związanych z ochroną środowiska.

Przedsiębiorstwa motoryzacyjne muszą być elastyczne w obliczu presji ze strony swoich klientów, konkurencji i organów regulacyjnych. Od istniejących zagrożeń, takich jak zakłócenia w łańcuchu dostaw i wycofanie produktów, po przekraczanie ekscytujących, nowych granic, przez pojazdy elektryczne i samochody autonomiczne – potrzeba zarządzania ryzykiem przez ekspertów stała się szeroko dyskutowanym tematem.

W firmie Marsh dział motoryzacyjny jest tworzony przez doświadczonych doradców ds. zarządzania ryzykiem, którzy znają tę branżę i rozumieją globalne i lokalne problemy, którymi zajmują się firmy motoryzacyjne. Naszym celem jest pomoc w rozwoju w okresie przełomowych innowacji. 

Często zadawane pytania

Na całym świecie przemysł motoryzacyjny boryka się z wieloma znanymi i dopiero pojawiającymi się zagrożeniami. Należą do nich:

 • zakłócenia w łańcuchu dostaw
 • przepisy dotyczące ochrony środowiska
 • wycofanie produktu z rynku
 • pojazdy z napędem elektrycznym
 • pojazdy bez napędu
 • ataki cybernetyczne i naruszenia bezpieczeństwa danych

Konkretne priorytety w zakresie ryzyka zależą od tego, do którego etapu łańcucha dostaw w branży motoryzacyjnej należysz. Wyzwania stojące przed producentami samochodów różnią się od wyzwań, z którymi zwykle borykają się dealerzy pojazdów i dostawcy części zamiennych.

Szeroko dyskutowaną kwestią jest jednak transformacyjny efekt technologii. Od sposobu produkcji pojazdów po sposób ich sprzedaży i ubezpieczenia – technologia przynosi ogromne i szybkie zmiany. Wraz z tymi zmianami pojawiają się nowe zagrożenia, ale też możliwości dla firm motoryzacyjnych. 

Ataki cybernetyczne stanowią coraz większy problem dla firm z branży motoryzacyjnej. Począwszy od punktu dealerskiego, który obecnie zarządza bezprecedensową ilością danych klientów, aż po producenta samochodów, którego działalność zostanie wstrzymana, jeśli jego systemy informatyczne zostaną naruszone, branża ta staje się coraz bardziej atrakcyjnym celem dla hakerów.

Tymczasem złożone, zintegrowane technologie wbudowane w nowoczesne pojazdy użytkowe i komercyjne otworzyły nowe obszary ryzyka. Cyberprzestępcy mają teraz więcej potencjalnych dróg ataku zarówno na firmy motoryzacyjne, jak i ich klientów.

Rozwiązania Marsh w zakresie ryzyka cybernetycznego mogą być dla organizacji niezwykle cenne, aby pomóc w zwiększeniu odporności i zmniejszeniu ryzyka związanego z takimi atakami.

Wycofanie produktu nie jest nowym obszarem ryzyka dla przemysłu motoryzacyjnego. Jednak nadal stanowi ono istotne źródło potencjalnych szkód dla reputacji i finansów.

Szeroko zakrojona akcja wycofania produktu przyciąga media i może osłabić zaufanie konsumentów. Samo wycofanie się z rynku i potencjalne konsekwencje prawne mogą mieć znaczący wpływ na wyniki finansowe.

Technologia ponownie jest siłą napędową zmieniającej się natury wycofywania produktów z rynku, stwarzając zarówno nowe ryzyko, jak i nowe możliwości dla przedsiębiorstw motoryzacyjnych.

Z jednej strony złożone systemy pokładowe nowoczesnych pojazdów zwiększyły listę potencjalnych problemów, które mogą wymagać wycofania produktu z rynku. Z drugiej strony aktualizacja oprogramowania w celu wyeliminowania luki w zabezpieczeniach informatycznych jest dużo tańsza niż wymiana składnika fizycznego w najpopularniejszym modelu.

Przemysł motoryzacyjny składa się z firm różnej wielkości i pełnionych różnorodnych funkcji. W związku z tym rozwiązania w zakresie ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem muszą być odpowiednio dostosowane.

Wspólne globalne usługi ubezpieczeniowe i zarządzania ryzykiem o kluczowym znaczeniu dla sektora motoryzacyjnego obejmują:

 • Analizy, kontrola strat, consulting w zakresie roszczeń, doradztwo i koncentracja dla ubezpieczeń związanych z pracownikami.
 • Wycofanie produktu z rynku i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
 • Analizy finansowe i zawodowe, usługi doradcze, lokowanie i rzecznictwo roszczeń.
 • Ryzyko związane z utratą reputacji i odporność firmy w odniesieniu do globalnego łańcucha dostaw.
 • Consulting z zakresu ryzyka cybernetycznego, w tym bezpieczeństwo sieci i ryzyko prywatności.

W firmie Marsh dział motoryzacyjny łączy wiedzę branżową oraz globalne i lokalne doświadczenie, aby zapewnić odpowiednie rozwiązania w zakresie ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem dla Twojej firmy.

Nasz Zespół

Image placeholder

Marta Strzelczyk

Broker Dyrektor, Kierownik Działu Ubezpieczeń Komunikacyjnych

 • Poland