Ładunek i logistyka

Produkt Twojej firmy jest Twoim najcenniejszym zasobem. W Marsh wyspecjalizowany zespół ds. transportu i logistyki pomoże Ci zidentyfikować zagrożenia zawiązane z transportem i magazynowaniem, a także określić i zagwarantować odpowiednie poziomy ochrony ubezpieczeniowej i ograniczenia ryzyka.

Branże transportowa i logistyczna przechodzą ogromną transformację. W wyniku pandemii integracja tych dwóch branż uległa przyspieszeniu. Cyfryzacja i oczekiwania klientów stanowią bodziec dla dotychczasowych oraz nowych uczestników rynku do szybszej obsługi i lepszej kontroli procesu dostawy produktów.

Nasz zespół ds. transportu i logistyki wykorzystuje najnowsze technologie i strategie zarządzania ryzykiem, aby opracowywać programy ubezpieczeniowe obejmujące cały łańcuch dostaw. Chcemy umożliwić Ci lepsze zrozumienie ryzyka, widoczność i ochronę towarów.

Nieustannie wprowadzamy innowacje w programach ubezpieczeniowych, korzystając z rozwiązań cyfrowych, danych i analiz, obiektów i usług zarządzania ryzykiem. Dzięki zintegrowanym usługom zarządzania roszczeniami pomagamy obniżyć koszty i usprawnić proces odzyskiwania należności.

Obsługujemy firmy dowolnej wielkości – od międzynarodowych właścicieli produktów po małe firmy kurierskie, a także globalnych dostawców usług logistycznych. Dzięki skali i zakresowi działań oraz obecności na rynku pomożemy Ci zarządzać ryzykiem i ograniczyć je w całym łańcuchu dostaw.

Powiązane artykuły

Często zadawane pytania

Mimo że większość firm transportowych posiada własne ubezpieczenie od strat i odpowiedzialności, jego zakres może być niewystarczający lub podlegający przepisom konwencji, co ogranicza zwrot kosztów do pełnej wartości przesyłki. Może to prowadzić do sytuacji, w której przedsiębiorstwo traci znaczną kwotę pieniędzy na utracone lub uszkodzone towary bez możliwości zwrotu kosztów przez firmę transportową. Ubezpieczenie ładunku zapewnia użytkownikowi ochronę przed fizyczną utratą towarów lub ich uszkodzeniem podczas przewozu i obejmuje towary składowane czasowo w trakcie transportu.

Ubezpieczenie ładunku jest narzędziem zarządzania ryzykiem chroniącym wartość towarów podczas transportu lub czasowego składowania. Chroni ono właścicieli produktów przed dotkliwymi stratami finansowymi spowodowanymi zniszczeniem lub niedostarczeniem towarów. Jest także wymagane w ramach niektórych umów sprzedaży. W pewnych okolicznościach sprzedawcy są zobowiązani do zapewnienia odpowiedniego ubezpieczenia, nawet po dotarciu towarów do miejsca przeznaczenia. Objęcie ładunku odpowiednim ubezpieczeniem jest wymogiem nakładanym często przez analityków ryzyka lub banki, w przypadku gdy zostanie do nich skierowany wniosek o sfinansowanie zakupu towarów przywożonych z zagranicy lub wysyłanych na podstawie akredytywy.

Każda ze stron wysyłająca towary, produkty lub inne dobra za pomocą dowolnego środka transportu.

Cena ubezpieczenia ładunku jest obliczana na podstawie wyceny przewożonych towarów i postrzeganego ryzyka. Wycena ładunku może być dostosowywana w oparciu o potrzeby właściciela ładunku oraz sposób obliczania wartości. Przykładowo ubezpieczoną wartość towarów można ustalić, dodając wartość faktury handlowej towarów (zapłata jaką otrzymujesz od klienta) do kosztu transportu towarowego, z dodatkową opłatą w wysokości 10% na pokrycie dodatkowych kosztów. Alternatywne opcje wyceny to koszt zastąpienia, uzgodniona wartość i cena sprzedaży.

Logistyka to rozmieszczanie lub transport towarów w globalnym łańcuchu dostaw. Dokładne wymagania dotyczące ubezpieczenia muszą być dostosowane do zakresu działań każdej operacji. Ponieważ jednak podstawową działalnością dostawców usług logistycznych jest opieka nad powierzonymi im towarami, ich przechowywanie oraz kontrola towarów innych podmiotów, podstawowe ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność prawną za przewóz ładunków.

Ubezpieczenie logistyczne zapewnia ochronę każdej stronie biorącej udział w transporcie, składowaniu lub organizacji takiej działalności. Należą do nich firmy transportowe, spedytorzy, operatorzy magazynów, przewoźnicy umowni (NVOCC), pośrednicy celni i maklerzy frachtujący.

Wycena może się znacznie różnić w zależności od rodzaju działalności, ograniczeń, strat, odpowiedzialności umownej, obowiązujących konwencji, krajowego lub międzynarodowego przepływu towarów oraz wielkości operacji. Wpływy z frachtu brutto lub z kilometrażu wykorzystuje się do celów ratingowych w połączeniu ze wszystkimi innymi istotnymi informacjami dotyczącymi narażenia.

„Średnia ogólna” to strata wynikającą z dobrowolnego poświecenia jakiejkolwiek części statku lub ładunku lub wydatki na zabezpieczenie statku i pozostałego ładunku. Gdy właściciel statku deklaruje ogólną średnią, koszty związane ze stratą dzieli się proporcjonalnie między właściciela statku a wszystkie podmioty zajmujące się ładunkiem. Wydatki te są zwykle pokrywane w ramach polisy ubezpieczeniowej ładunku. Straty mogą być w tym przypadku znaczne, a do zwolnienia ładunku mogą być wymagane listy gwarancyjne. List gwarancyjny jest wydawany przez towarzystwo ubezpieczeniowe i stanowi umowę o pokrycie odpowiedzialności ubezpieczonego za jego wkład.