Przepraszamy, twoja przeglądarka nie jest obsługiwana przez Marsh.com

Aby poprawić komfort przeglądania, proszę uaktualnij przeglądarkę do obsługiwanej wersji:

X

Przemysł chemiczny

Brokerzy Marsh posiadają szeroką wiedzą ekspercką, dzięki czemu dostarczamy najlepsze rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem.

Ponad 100 ekspertów dedykowanych do obsługi branży chemicznej zapewnia pełną obsługę brokerską firm działających w tym sektorze na świecie.

Przemysł chemiczny narażony jest na szereg zagrożeń związanych m.in. z: odpowiedzialnością za szkody środowiskowe, bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników, zdarzeniami losowymi oraz spowodowanymi działaniem człowieka, jak również zmiennością w łańcuchu dostaw. Wiedza specjalistyczna Marsh wynika z naszej unikalnej pozycji na rynku: jedynego brokera ubezpieczeniowego posiadającego praktykę dedykowaną obsłudze firm z branży chemicznej oraz funkcjonującej w ramach globalnej struktury Marsh.

Dzięki temu, możemy we właściwy sposób ocenić ryzyko i zarządzać nim oraz zapewnić odpowiednie zabezpieczenie stabilności finansowej Państwa organizacji.

Europejska regulacja w zakresie rejestracji, oceny, autoryzacji i restrykcji środków chemicznych (ang. REACH: registration, evaluation, authorization, and restriction of chemicals) oraz opinie interesariuszy sprawiły, że konieczność efektywnego zarządzania ryzykiem i zapewnienia kompleksowej ochrony stały się integralną częścią strategii biznesowej firm z branży chemicznej. Kwestie takie jak dbałość o reputację oraz utrzymanie ciągłości działania nabierają coraz większego znaczenia.

Nasz globalny Zespół, składający się z inżynierów ds. ryzyka oraz konsultantów ds. likwidacji szkód posiada duże doświadczenie i wiedzę na temat branży, podmiotów w niej działających, najlepszych rozwiązań i benchmarków. Za pomocą unikalnych narzędzi analitycznych możemy wskazać i porównać ryzyka, na które narażona jest Państwa organizacja. Umożliwia to zaprojektowanie optymalnych kosztowo programów ubezpieczeniowych przy jednoczesnym zachowaniu ustalonego poziomu tolerancji na ryzyko danej firmy.

Marsh pomoże Państwu zidentyfikować i zarządzać częstotliwością, nasileniem oraz konsekwencjami ewentualnych zdarzeń czy strat.