Przemysł chemiczny

Firmy chemiczne, w tym firmy zajmujące się handlem artykułami codziennego użytku, produktami specjalistycznymi oraz produktami do pielęgnacji, wymagają innowacyjnych rozwiązań w zakresie ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem. Doświadczenie i wiedza Marsh mogą pomóc firmie klienta w pokonaniu wyzwań i wykorzystaniu szans wynikających z ryzyka.

Firmy chemiczne działają w dynamicznym i nieustannie zmieniającym się środowisku. Od opracowywania zaawansowanych technologii, aby sprostać wymaganiom doświadczonych i świadomych społecznie klientów, po nadzorowanie podatnych na zakłócenia sieci łańcucha dostaw – firmy te muszą stawiać czoła aktywnie zmieniającemu się krajobrazowi ryzyka.

Wraz z przyjęciem nowszych technologii w krytycznych częściach modeli biznesowych firmy chemiczne muszą kłaść większy nacisk na bezpieczeństwo cybernetyczne, aby zminimalizować przerwy w działalności i skutki finansowe dla ich działalności. Firmy chemiczne muszą również przewidywać i planować potencjalne ryzyka, w tym zagrożenia operacyjne, trudne warunki pogodowe, odpowiedzialność za produkt, obrażenia pracowników i inne zdarzenia zakłócające, a także podejmować działania w celu zarządzania nimi i ich łagodzenia.

Nasi specjaliści ds. praktyk w przemyśle chemicznym znają i rozumieją specyficzne rodzaje ryzyka i zagrożeń oraz sposobności rozwoju ważne z punktu widzenia klienta. Łączymy globalne doświadczenie z lokalną wiedzą, aby pomóc w identyfikacji, ocenie i priorytetyzacji zagrożeń związanych z działalnością chemiczną, a także oferować dostosowane do potrzeb klienta rozwiązania w zakresie ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem, tak aby firma mogła zachować stabilność i odnosić sukcesy.

Często zadawane pytania

W sytuacji gdy obiekty produkcyjne, dostawcy i użytkownicy końcowi znajdują się w różnych regionach świata narażonych na trudne warunki pogodowe oraz wiele innych zagrożeń firmy chemiczne muszą liczyć się z następującymi głównymi obszarami ryzyka:

  • mienie: znaczne straty w branży są często przypisywane takim ryzykom jak: fizyczne uszkodzenia zakładów i budynków; przerwy w działalności spowodowane pożarami, wybuchami, eksplozjami chmury parowej (VCE), awariami maszyn i katastrofami naturalnymi (huragany, wiatr, fala sztormowa, powódź), oraz zakłócenia łańcucha dostaw i ciągłości działalności;
  • odpowiedzialność: ryzyko to obejmuje obrażenia ciała osób trzecich oraz szkody majątkowe w lokalach i samochodach; Inne istotne rodzaje ryzyka to odpowiedzialność za produkt/jego wycofanie, transport, ochrona środowiska oraz bezpieczeństwo pracowników/urazy w miejscu pracy;
  • bezpieczeństwo cybernetyczne i działalność przestępcza: ataki hakerskie lub nieumyślne działania pracowników, kontrahentów lub sprzedawców mogą prowadzić do kradzieży informacji i zakłóceń operacyjnych. Kontrole związane z obydwoma obszarami podatności, w tym z ich konsekwencjami, takimi jak przypadkowe uwolnienie do środowiska materiałów niebezpiecznych, są krytycznym elementem zarządzania ryzykiem w przemyśle chemicznym.

W przypadku pracy z materiałami niebezpiecznymi i danymi wrażliwymi ważne jest uwzględnienie wszystkich trzech zagrożeń w celu wsparcia kompleksowego podejścia do zarządzania ryzykiem. Rozpoznanie i rozwiązanie pojawiających się zagrożeń pomoże złagodzić skutki finansowe, operacyjne i ludzkie związane z tymi niekorzystnymi zdarzeniami.

Ze względu na szeroki zakres zagrożeń, na jakie narażone są firmy chemiczne, często wdrażają one kombinację polis i strategii transferu ryzyka w celu ochrony aktywów i zminimalizowania potencjalnych szkód. Niektóre możliwości rozwiązania problemu kluczowych obszarów narażenia na ryzyko obejmują:

  • ubezpieczenie mienia: polisa ta zapewnia pokrycie szkód majątkowych i przerw w działalności w wyniku katastrof naturalnych, gwałtownych zjawisk pogodowych i innych zdarzeń zakłócających; 
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków: ubezpieczenie to zapewnia ochronę w zakresie odszkodowań pracowniczych lub podobnych, odpowiedzialności ogólnej/produktowej, odpowiedzialności samochodowej/szkód fizycznych oraz odpowiedzialności za środowisko.
  • ubezpieczenie od ryzyka cybernetycznego: polisa ta pokrywa różne koszty związane ze stratami powstałymi w wyniku cyberataku. Zakres ochrony ubezpieczeniowej może być szeroki w zależności od warunków polisy. 

Wykorzystując nasze dane i narzędzia analityczne, Marsh przeprowadzi analizę porównawczą i ilościową unikalnych rodzajów ryzyka, na które narażona jest firma klienta. W tym celu stworzyliśmy program zarządzania ryzykiem, który pomoże chronić firmę klienta przed potencjalnymi zagrożeniami i szkodami. 

Dzięki Marsh można poznać swoje zagrożenia i wdrożyć odpowiednie strategie ograniczania i transferu ryzyka.

Nasz Zespół

Image placeholder

Izabella Szymańska

Broker Dyrektor, Kierownik Działu Klienta Korporacyjnego, Lider Praktyki Międzynarodowej

  • Poland