Komunikacja

Sektor usług komunikacyjnych notuje niespotykany wcześniej wzrost, ponieważ wprowadza nowe technologie, aby sprostać globalnym wymaganiom. Nasze zaawansowane analizy, w połączeniu ze strategiczną znajomością rynku, mogą pomóc organizacjom świadczącym usługi komunikacyjne w identyfikacji pojawiających się zagrożeń i wyzwań oraz w skutecznym zarządzaniu nimi.

Globalny sektor usług komunikacyjnych rozwija się w szybkim tempie i zachodzą w nim liczne zmiany w związku z wdrożeniem w całej branży sieci 5G, automatyzacji i sztucznej inteligencji. Jednocześnie przedsiębiorstwa świadczące usługi komunikacyjne zmagają się ze wzmożoną presją ze strony konkurencji i organów regulacyjnych, nieustannie walcząc o uwagę konsumentów. Cyberbezpieczeństwo to kolejny ważny aspekt, jako że wdrażanie i rozwój nowych technologii sprawiają, że przedsiębiorstwa są bardziej podatne na zagrożenia.

Przy tak dużej ilości zmian pojawia się duże ryzyko. Należy upewnić się, że firma jest przygotowana na dalszy rozwój i będzie w stanie utrzymać się na rynku.

Nasz globalny oddział usług komunikacyjnych Communications Services Practice może stanowić wsparcie dla firm w skuteczniejszym identyfikowaniu i szacowaniu ryzyka oraz zarządzaniu nim. Oddany zespół globalnych doradców ds. ryzyka i specjalistów ubezpieczeniowych ma bogate doświadczenie w branży i pomaga klientom w zrozumieniu nawet najbardziej złożonych scenariuszy zarządzania ryzykiem.

Często zadawane pytania

W sektorze usług komunikacyjnych znajdują się firmy w różny sposób związane z technologią, w tym główni dostawcy usług internetowych, dostawcy sieci bezprzewodowych, firmy oferujące łącza szerokopasmowe, telewizję kablową i wiele innych.

W miarę rozwoju platform mediów społecznościowych i tego, jak łączą one swoje oferty z usługami innych dostawców, istnieje coraz więcej aspektów wspólnych dla sektora usług komunikacyjnych i technologii komunikacyjnej.

Bezpieczeństwo cybernetyczne, zakłócenia w prowadzeniu działalności i zmiany klimatyczne to niektóre z głównych zagrożeń, przed którymi stoi dziś sektor usług komunikacyjnych.

W ostatnich latach pojawia się coraz więcej zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem, ponieważ tempo wdrażania technologii i jej powszechne stosowanie znacznie przewyższyły tempo działań w zakresie ochrony bezpieczeństwa mających na celu zabezpieczenie danych użytkowników i sieci, z których korzystają, oraz uchronienie ich przed skutkami awarii. Wraz ze wzrostem znaczenia, jakie w naszym życiu odgrywa technologia, cyberbezpieczeństwo będzie głównym celem działań w zakresie ograniczania ryzyka w przypadku firm świadczących usługi komunikacyjne.

Przedsiębiorstwa z sektora usług komunikacyjnych są również bardziej narażone na przerwy w prowadzeniu działalności spowodowane klęskami żywiołowymi, awariami zasilania i innymi problemami związanymi z infrastrukturą oraz problemami technicznymi. Bez względu na przyczynę awarii, firmy świadczące usługi komunikacyjne i dostawcy, na których polegają, mogą stanąć w obliczu poniesienia odpowiedzialności z tytułu zobowiązań umownych i utraty reputacji.

Wiąże się z tym ryzyko dotyczące zmian klimatycznych. Zwiększenie częstotliwości i intensywności występowania niekontrolowanych pożarów, powodzi oraz burz tropikalnych i zamieci, które mogą stanowić zagrożenie dla urządzeń transmisyjnych, oznacza, że należy liczyć się ze wzrostem kosztów napraw oraz że warto byłoby zwiększyć inwestycje potrzebne do poprawy odporności infrastruktury o kluczowym znaczeniu.

W miarę rozwoju i poszerzania oferty firm świadczących usługi komunikacyjne, rośnie również ich zapotrzebowanie na zróżnicowaną ochronę ubezpieczeniową. Ryzyko, którym należy zarządzać, obejmuje ochronę pracowników, operacji i mienia – zarówno w odniesieniu do biur korporacyjnych, centrów danych, wież transmisyjnych, jak i satelitów – przed zagrożeniami ze strony katastrof naturalnych, cyberataków i innych zakłóceń, a także ograniczanie ryzyka wynikającego z zaniedbania obowiązków zawodowych.

W zależności od dokładnej oferty usług i lokalizacji aktywów firmy świadczącej usługi komunikacyjne, ochrona ubezpieczeniowa może obejmować ubezpieczenie mienia i przerwy w prowadzeniu działalności, komercyjne ubezpieczenie samochodowe, błędy i zaniechania, ubezpieczenie dla dyrektorów i kierowników oraz zagrożenia cybernetyczne.

Ze względu na stale zmieniający się charakter tej branży strategie zarządzania ryzykiem, w tym odpowiedni zakres ochrony ubezpieczeniowej, mogą z czasem ulegać zmianom. Posiadanie u swego boku zaufanego doradcy, takiego jak Marsh, może pomóc w poruszaniu się wśród złożonych aspektów związanych z ryzykiem.