Skip to main content

Raport

Global Construction Market Update

Marsh Speciality’s Construction practice has published its latest Global Market Update summary.
Global and regional construction market update 2023

Przedstawiamy najnowszy raport opracowany przez Praktykę Budowlaną Marsh Construction.

Raport dostarcza podsumowanie aktualnych danych dotyczących rynku ubezpieczeń budowlanych w ujęciu globalnym i regionalnym oraz zawiera analizę trendów, które będziemy obserwować w pozostałej części roku.

Kluczowe wnioski:

 • Branża ubezpieczeń budowlanych nadal doświadcza:
  • Rosnących kosztów roszczeń (w niektórych częściach świata).
  • Istotnego wpływu inflacji na wyceny.
  • Ograniczonego kapitału.
  • Niepewności związanej ze stopami procentowymi.
 • Wysoki poziom inwestycji w infrastrukturę i technologię, szybko rozwijająca się transformacja energetyczna, walka ze zmianami klimatycznymi i wiele innych czynników w pozytywny sposób będzie przekładać się na sytuację w branży budowlanej w dłuższej perspektywie.
 • Wiele trudności spotykanych na obecnym rynku ubezpieczeniowym można wykluczyć poprzez zastosowanie kompleksowego podejścia, opartego na zarządzaniu ryzykiem, analizie poziomów retencji i struktury programu, alternatywnych formach transferu ryzyka i jasnym przedstawieniu ryzyk podczas prezentacji na rynku.
 • Zwiększona została dostępność do ochrony PI dla branży budowlanej, jednak nie we wszystkich regionach.