Raport

Construction Market Update

Przedstawiamy najnowszy raport opracowany przez Praktykę Budowlaną Marsh: Global Market Update.

Construction engineers discussion with architects at construction site or building site of highrise building with Surveying for making contour plans is a graphical representation of the lay in land.

Przedstawiamy najnowszy raport opracowany przez Praktykę Budowlaną Marsh: Global Market Update.

Publikacja dostarcza aktualne dane rynkowe w ujęciu globalnym i regionalnym, a także zawiera opinie ekspertów na temat trendów, które będziemy obserwować na przestrzeni tego roku.

Raport został opracowany na podstawie informacji zebranych podczas ostatniego webinarium Marsh Specialty Global Construction Market Update w grudniu 2022 roku, podczas którego liderzy Praktyki Budowlanej Marsh z całego świata rozmawiali o aktualnych warunkach rynkowych, ich przyczynach i możliwościach rozwoju sytuacji w kolejnym roku.

Następna edycja webinarium odbędzie się w kwietniu 2023 roku.

Richard Gurney, Global Head of Construction w Marsh Specialty, skomentował: „Wspólne stanowisko wypracowanie podczas ostatniego webinarium jasno wskazuje, że należy zachować ostrożność w stosunku do wszelkich perspektyw dla sektora budowlanego w tym roku.

Słabnące wskaźniki makroekonomiczne i wyzwania geopolityczne będą nadal powodować globalne turbulencje, a inflacja, problemy z łańcuchem dostaw i katastrofy naturalne będą skutkować wzrostem niepewności wokół warunków kontraktów i wymagań rynku reasekuracyjnego.

Pojawiają pewne oznaki wzrostu pojemności rynku. Popyt w budownictwie nadal wykazuje wysoki poziom, przy jednoczesnym zwiększaniu się rentowności tego sektora.

W celu uzyskania kompleksowych informacji, zachęcam do przeczytania poniższego raportu, aby poznać najnowsze uwarunkowania rynkowe opracowane w oparciu o doświadczenia liderów Praktyki Budowlanej Marsh, a także zachęcam do rejestracji na kolejne webinarium Market Update”.

Construction Market Update Summary - Grudzień 2022