Skip to main content

Edukacja

Placówki edukacyjne powinny oceniać wiele rodzajów ryzyka, zarządzać nimi i ustalać priorytety z nimi związane, aby odnieść sukces w niestabilnym i nieprzewidywalnym środowisku. Specjaliści Marsh mogą pomóc w opracowaniu strategii, które poprawią odporność na ryzyko mogące wpłynąć na reputację i końcowe wyniki.

Placówki edukacyjne na całym świecie stoją przed wieloma wyzwaniami i zagrożeniami. Ostatnia pandemia COVID-19 doprowadziła do dalszej niepewności co do przyszłości, powodując, że zarządzający wieloma instytucjami akademickimi ponownie analizują istniejące modele biznesowe i edukacyjne oraz związane z nimi ryzyko. W wielu instytucjach istotne znaczenie mają nie tylko tradycyjne zagrożenia związane z nieruchomościami i wypadkami, ale także ryzyko związane z rejestracją, nauką na odległość, bezpieczeństwem cybernetycznym i w kampusie.

Zarządzanie ryzykiem ma kluczowe znaczenie dla przetrwania tej zmienności, a w szybko zmieniającym się świecie warto mieć silny zespół doradczy ds. ryzyka. Marsh Education Practice rozumie środowisko edukacyjne i jego wyjątkowe zagrożenia. Jeśli nie zostaną odpowiednio rozwiązane, ryzyko może zaszkodzić reputacji, rentowności, a nawet przetrwaniu w obliczu rosnących potrzeb publicznych i rządowych w zakresie odpowiedzialności zarządu i jego członków.

Kompetencje Marsh w zakresie oceny ryzyka, wspierane przez technologię dynamicznego mapowania ryzyka, oraz nasze podejście doradcze do zarządzania ryzykiem pomagają w testowaniu, kwantyfikacji i zarządzaniu ekspozycjami finansowymi i operacyjnymi.

Często zadawane pytania

W dzisiejszym zmieniającym się środowisku akademickim instytucje stoją przed bardziej zróżnicowanym zestawem zagrożeń niż kiedykolwiek wcześniej. Tradycyjnie placówki edukacyjne musiały zarządzać obszarami wystawionymi na ryzyko, takimi jak koszty operacyjne obiektu, integralność edukacyjna, bezpieczeństwo kampusu i kwestie kadrowe, na przykład decyzje dotyczące etatów.

Przejście na naukę online i rozproszenie kampusów nastąpiło już przed pandemią COVID-19, co jeszcze bardziej przyspieszyło potrzebę takich ofert. Wraz z tymi zmianami istnieje inny zestaw zagrożeń i wyzwań dla placówek edukacyjnych, w tym bezpieczeństwo cybernetyczne, integralność akademicka na odległość oraz zapewnienie możliwości rejestracji do placówki. 

Placówki edukacyjne borykają się z wieloma rodzajami ryzyka, z których niektórymi mogą zarządzać samodzielnie, podczas gdy innymi muszą zarządzać z pomocą doradcy ds. ryzyka. Jeśli nie zostaną one odpowiednio zaadresowane, mogą zaszkodzić reputacji i zyskowności instytucji.

Zapobieganie jest najlepszym sposobem zarządzania ryzykiem. Opracowanie strategii zapobiegania ryzyku obejmuje identyfikację i ocenę ilościową ryzyka oraz ekspozycje. Ważne jest także opracowanie planu reagowania kryzysowego, ponieważ nie można zapobiec wszystkim zagrożeniom.

Identyfikacja i kwantyfikacja obszarów wystawionych na ryzyko powinna być w idealnym przypadku dyskusją obejmującą zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne zainteresowane strony oraz wykwalifikowanego doradcę ds. ryzyka. Istotne jest uzyskanie informacji, które pomogą w gromadzeniu danych pomocniczych na temat różnych rodzajów ryzyka w instytucji akademickiej, ponieważ stanowią one obiektywną podstawę do dyskusji na temat ustalania priorytetów w zakresie ryzyka. Dzisiejsi doradcy ds. ryzyka często korzystają z zaawansowanych narzędzi oceny ryzyka, aby pomóc w zbieraniu i analizie danych, co z kolei pomaga w lepszym określeniu wielkości ekspozycji.

Doradcy ds. ryzyka zazwyczaj mają możliwość gromadzenia i oceny cennych danych na temat różnych rodzajów ryzyka instytucji akademickiej, pomagania w ustalaniu priorytetów, a także mogą oferować dostęp do danych i informacji w większej perspektywie lub na temat pojawiających się zagrożeń w globalnym środowisku akademickim. Ponadto w czasach kryzysu warto skorzystać z pomocy specjalistów ds. zarządzania ryzykiem, którzy mogą wykorzystać swoje doświadczenie, aby pomóc instytucji w pokonywaniu wyzwań.