Publication

100 największych szkód w branży węglowodorowej

Marsh opublikował 27. edycję raportu „100 Largest Losses in the Hydrocarbon Industry”. W wydawanej co dwa lata publikacji podsumowujemy 100 największych szkód majątkowych powstałych w przemyśle wydobycia, transportu i przetwarzania węglowodorów w latach 1974-2021.

Raport zawiera szczegółowe informacje na temat najkosztowniejszych incydentów w branży energetycznej i stanowi punkt wyjścia do ponownej analizy wydarzeń. Publikacja rzuca nowe światło na historię branży, identyfikuje kluczowe wyzwania związane z poważnymi szkodami, a także pozwala zrozumieć, czy sektor energetyczny czyni postępy w zakresie poprawy działań i praktyk zarządzania ryzykiem. 

Dzięki refleksji i wyciąganiu wniosków z przeszłości oraz nieustannej weryfikacji naszych wyobrażeń o najlepszych praktykach, możemy budować odporność, którą chce i powinna osiągnąć cała branża.

Interaktywna mapa przedstawiająca 100 największych szkód w branży węglowodorowej

Dowiedz się więcej

100 największych szkód w branży węglowodorowej

Niniejsze wydanie zawiera analizę zdarzeń szkodowych z ostatnich dwóch lat oraz dostarcza wiedzę specjalistom z branży energetycznej na temat zakresu szkód, które mogą wystąpić, różnorodnych przyczyn ich powstawania, zawodności środków zapobiegawczych oraz skali potencjalnych skutków.

Zespół Marsh Specialty zatrudnia na świecie ponad 800 specjalistów ds. energetyki, inżynierów ds. oceny ryzyka oraz brokerów. Zapraszamy do kontaktu w celu umówienia skutecznych rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem w Państwa firmie.