Rozrywka

W dobie zmieniających się nawyków i opcji związanych z konsumpcją mediów firma Marsh oferuje najważniejsze statystyki i porady dotyczące strategii zarządzania ryzykiem. Ich celem jest pomoc organizacjom i promotorom z branży rozrywkowej w uzyskaniu równowagi pomiędzy podejmowaniem ambitnych działań biznesowych a minimalizowaniem ryzyka.

Pandemia COVID-19 zmieniła sposób, w jaki ludzie korzystają z rozrywki i uczestniczą w wydarzeniach — osobisty udział w koncertach i festiwalach oraz wizyty w kinie czy teatrze zostały wstrzymane, co spowodowało rozwój usług strumieniowania. Nawet po wznowieniu produkcji filmowej i organizacji wydarzeń z udziałem publiczności klienci mogą nadal korzystać zarówno z transmisji internetowych, jak i osobiście uczestniczyć w danym wydarzeniu. Firmy medialne i rozrywkowe znajdują nowe sposoby angażowania konsumentów, niezależnie od ich lokalizacji, i po raz kolejny generują rekordowe przychody.

Rosnąca presja na regularne dostarczanie materiałów do konsumpcji (w skali globalnej i lokalnej) oznacza, że związane z tym ryzyko jest prawdopodobnie ogromne. Niezależnie od tego, czy chodzi o serię wypadków na planie, absencję artystów, czy nagłe katastrofy spowodowane przez przyrodę lub ludzi, nieprzewidziane okoliczności, takie jak pandemia COVID-19, mogą negatywnie wpłynąć na finanse organizacji, jeśli nie są uwzględnione w szczegółowych planach awaryjnych.

Specjaliści firmy Marsh ds. branży rozrywkowej współpracowali z właścicielami, organizatorami i interesariuszami w sprawach najważniejszych na świecie organizatorów imprez, firm produkcyjnych i organizacji medialnych. Nasze doświadczenie we współpracy z tymi klientami w opracowywaniu planów ubezpieczeń dla branży rozrywkowej i ograniczania ryzyka może pomóc organizacji w zapewnieniu niezbędnej ochrony finansowej i odporności na liczne nieoczekiwane zdarzenia.

Często zadawane pytania

Rozrywka jest sektorem o bardzo wielu płaszczyznach, dlatego też spektrum zagrożeń związanych z tą dziedziną jest podobnie rozległe i złożone.

Na przykład w produkcji filmowej mogą wystąpić opóźnienia, które wymagają ponownego wykonania zdjęć, a w przeciwnym razie mogą one spowodować utratę pieniędzy przez sponsorów, obsadę i ekipę produkcyjną. Z drugiej strony agencje informacyjne lub magazyny mogą opublikować nieprawdziwe informacje, co może doprowadzić do pozwów sądowych.

Z kolei w przypadku rozrywki na żywo koszty i zobowiązania mogą się nawarstwiać w wyniku niefortunnych zdarzeń dotykających uczestników, wykonawców, sponsorów, miejsca, w którym organizowane jest wydarzenie (np. niekorzystne warunki pogodowe), budynków lub pojazdów uczestniczących w wydarzeniu. Do pozostałych, niezbyt częstych, choć też występujących zagrożeń zaliczyć można zgony zwierząt, odpowiedzialność za konie, niepojawienie się artystów, ryzyko polityczne, a nawet porwania czy zamachy terrorystyczne.

Specyfika ubezpieczenia dla branży rozrywkowej zależy od organizacji, która chce być ubezpieczona, oraz od warunków oferowanych przez ubezpieczyciela. W tym przypadku większość pakietów obejmuje ubezpieczenia majątkowe, wypadkowe, odszkodowania dla pracowników i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które dotyczy osób fizycznych, mienia i lokali zaangażowanych w działalność rozrywkową.

Ubezpieczenie podróżne jest kolejnym wspólnym elementem ubezpieczenia dla branży rozrywkowej, jeśli weźmiemy pod uwagę częstotliwość, z jaką aktorzy, muzycy i inni artyści muszą podróżować po całym świecie, aby wykonywać swoje zobowiązania umowne. Inne rodzaje ryzyka specjalnego, charakterystyczne dla niektórych produkcji lub wydarzeń, mogą być uwzględniane — w zależności od przypadku — w tzw. riderach.

Ubezpieczenie dla animatorów jest przeznaczone dla artystów i wykonawców, a nie dla organizacji, które ich zatrudniają lub zlecają im wykonanie usługi. Może ono obejmować osoby (np. aktorów, tancerzy, komików) lub grupy (np. zespoły w trasach koncertowych, zespoły teatralne). Ubezpieczeniem dla animatorów mogą być objęte nawet zwierzęta występujące w danej produkcji.

Ten typ ubezpieczenia może przybierać wiele form. Rozwiązania w zakresie mienia i wypadków dla animatorów mogą obejmować odszkodowanie dla pracownika, ubezpieczenie pojazdu, ubezpieczenie budowlane oraz ubezpieczenie grupowe / od wysokich odszkodowań z tytułu nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności finansowej (w przypadku powierników, mediów, cyberprzestępczości i odpowiedzialności za porwania/wymuszenia) również mogą być dostępne wraz ze specjalistycznym ubezpieczeniem wypadkowym i zdrowotnym lub ubezpieczeniem mającym zastosowanie w jurysdykcjach międzynarodowych.