Skip to main content

Rozrywka i wydarzenia

W dobie zmieniających się nawyków i wyborów związanych z konsumpcją mediów, Marsh dostarcza rzetelne dane oraz oferuje doradztwo w zakresie strategii zarządzania ryzykiem, które ułatwia Klientom z branży rozrywkowej zachowanie równowagi pomiędzy podejmowaniem odważnych działań biznesowych a ograniczaniem ryzyka.

Pandemia COVID-19 zmieniła sposób korzystania z rozrywki i uczestnictwa w wydarzeniach. Ograniczenia dotyczące udziału w koncertach i festiwalach oraz wizyt w kinie czy teatrze spowodowały rozwój usług streamingowych. Nawet po wznowieniu produkcji filmowej i organizacji wydarzeń z udziałem publiczności, ludzie wciąż mogą korzystać z transmisji internetowych, jak i osobiście uczestniczyć w danym wydarzeniu. Firmy medialne i rozrywkowe szukają nowych sposobów na zaangażowanie odbiorców swoich usług niezależnie od ich lokalizacji i ponowne wygenerowanie rekordowych przychodów.

Rosnąca presja dotycząca regularnego dostarczania materiałów przeznaczonych do konsumpcji (w skali globalnej i lokalnej) oznacza, że związane z tym ryzyko jest potencjalnie ogromne. Szereg wypadków na planie, absencja artystów czy nagłe katastrofy naturalne, nieprzewidziane okoliczności, takie jak pandemia COVID-19, mogą wpłynąć negatywnie na finanse organizacji, jeśli czynniki te nie zostaną uwzględnione w szczegółowych planach awaryjnych.

Specjaliści firmy Marsh dedykowan i obsłudze podmiotów branży rozrywkowej posiadają doświadczenie we współpracy z właścicielami, organizatorami i interesariuszami największych światowych firm zajmujących się promocją wydarzeń, przedsiębiorstwami produkcyjnymi i organizacjami medialnymi. Nasze doświadczenie we współpracy z Klientami z tej branży w zakresie opracowywania programów ubezpieczeniowych oraz planów ograniczania ryzyka, zapewni Państwa organizacji niezbędną ochronę finansową i odporność na nieoczekiwane zdarzenia.

Często zadawane pytania

Branża rozrywkowa jest wielopłaszczyznowa, co oznacza, że spektrum zagrożeń z nią związanych jest równie szerokie i złożone.

Na przykład opóźnienia w produkcji filmowej mogą spowodować konieczność ponownego wykonania zdjęć oraz utratę środków pieniężnych przez sponsorów, obsadę i ekipę produkcyjną. Podobnie agencje informacyjne lub magazyny mogą nieświadomie opublikować fałszywe informacje i w ten sposób narazić się na pozew sądowyh.

Z kolei w przypadku wydarzeń stacjonarnych, koszty i zobowiązania mogą się mnożyć w obliczu wystąpienia nieszczęśliwych zdarzeń mających wpływ na widzów, wykonawców, sponsorów, miejsca, w którym organizowane jest wydarzenie (np. niekorzystne warunki pogodowe), budynki lub pojazdy używane podczas imprezy. Do pozostałych, rzadziej występujących zagrożeń, zaliczyć można zgony zwierząt, odpowiedzialność cywilną za konie, niestawienie się artystów, ryzyko polityczne, a nawet porwania czy akty terroryzmu.

Specyfika ubezpieczenia dla branży rozrywkowej zależy od organizacji, która chce się ubezpieczyć, oraz od warunków oferowanych przez ubezpieczycieli. Większość ofert obejmuje ubezpieczenia majątkowe, NNW, odszkodowania dla pracowników oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które dotyczy osób fizycznych, mienia i lokali związanych z organizacją wydarzeń.

Ubezpieczenia podróżne są również aktualne dla branży rozrywkowej, biorąc pod uwagę częstotliwość podróży służbowych aktorów, muzyków i innych artystów. Inne ubezpieczenia dotyczące specjalistycznych ryzyk związanych z określonymi produktami lub wydarzeniami mogą być ujmowane w polisach jako dodatkowe w zależności od konkretnego przypadku.

Ubezpieczenie dla artystów jest przeznaczone dla osób występujących, a nie dla organizacji, które ich zatrudniają lub zlecają im wykonanie usługi. Może ono dotyczyć zarówno osób indywidualnych (np. aktorów, tancerzy, komików) jak i grup (np. zespołów muzycznyche i teatralnych). Ubezpieczeniem dla artystów mogą być objęte nawet uczestniczące w wystąpieniach zwierzęta.

Ten rodzaj ubezpieczenia może przybierać wiele form. Ubezpieczenia majątkowe i NNW dla artystów obejmują odszkodowania dla pracownika, ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenie budowlane oraz ubezpieczenia parasolowe / nadwyżkowe NNW. Ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności finansowej (w przypadku odpowiedzialności powierniczej, mediów, cybernetycznej, przestępczej oraz za porwania/wymuszenia okupu) również mogą być dostępne wraz ze specjalistycznym ubezpieczeniem wypadkowym i zdrowotnym lub ubezpieczeniem mającym zastosowanie w jurysdykcjach międzynarodowych.