Skip to main content

Instytucje finansowe

W związku z wzrastającą liczbą ryzyk w branży finansowej, specjaliści pomogą Państwu w identyfikacji zagrożeń i opracowaniu rozwiązań, które mogą zmienić przyszły krajobraz ryzyka w Państwa firmie.

Instytucje finansowe stoją w obliczu zmian i coraz wzrostu konkurencyjności w niepewnym środowisku ekonomicznym. Rozwój technologii, która stopniowo zastępuje tradycyjny sposób świadczenia usług i dostarczania produktów finansowych, stwarza kolejne zagrożenia związane z bezpieczeństwem danych oraz możliwością wystąpienia ataków cybernetycznych. Ciągłe zmiany prawne oraz rosnące koszty procedur compliance dodatkowo komplikują sytuację.

Globalny Zespół składający się z ponad 1 100 specjalistów zapewnia dogłębną analizę branży, która zapewnia wsparcie, zrozumienie i oszacowanie zmieniającego się profilu Państwa biznesu oraz ograniczenie ryzyka dzięki rozwiązaniom dla tradycyjnych i nowych zagrożeń.

Praktyka Marsh FINPRO dedykowana obsłudze instytucji finansowych oferuje szeroki zakres innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem i jego transferu, począwszy od ubezpieczeń cybernetycznych i ochrony prywatności, po bardziej tradycyjne: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółek, ubezpieczenie OC zawodowej, ubezpieczenie mienia, NNW czy odpowiedzialność pracodawców.

Kompleksowe podejście Marsh oparte na szerokim doświadczeniu branżowym i unikalnych analizach pomaga w identyfikacji potencjalnych strat i określeniu najlepszej metody ograniczenia ryzyka.

Często zadawane pytania

Instytucja finansowa jest podmiotem pośredniczącym między konsumentami a rynkiem kapitałowym lub rynkiem długu. Są one odpowiedzialne za podaż pieniądza poprzez transfer środków od inwestorów do przedsiębiorstw w formie pożyczek, depozytów i inwestycji (w tym akcji i obligacji). 

Instytucje finansowe świadczą usługi doradcze i finansowe. Obejmują one banki, pozabankowe instytucje finansowe, zakłady ubezpieczeń i fundusze inwestycyjne.

Ubezpieczenie kredytu może zmniejszyć jedno z największych zagrożeń dla instytucji finansowych, jakim jest niewywiązanie się dłużników z ich zobowiązań umownych. Ryzyko to, zwane ryzykiem kredytowym, dotyczy klientów, którzy nie spłacają pożyczek lub banków, które nie utrzymały określonych poziomów płynności.

Rozwój technologii, a także wrażliwość przechowywanych danych oraz realizowane transakcje sprawiają, że ryzyko cybernetyczne staje się coraz większym zagrożeniem dla instytucji finansowych. Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych i odpowiednie strategie zarządzania ryzykiem pozwolą Państwu lepiej zrozumieć, ocenić i zarządzać zagrożeniami związanymi z cyberprzestępczością i przerwami w działalności.

Instytucje finansowe często podlegają ścisłym regulacjom, co powoduje występowanie również ryzyka prawnego oraz ryzyka związanego ze zgodnością z przepisami. Wiąże się z tym wymóg posiadania odpowiednich polis odpowiedzialności finansowej i zawodowej w celu ochrony zarządu, dyrektorów i firmy przed błędami i oszustwami popełnianymi przez pracowników, niewłaściwymi praktykami w zakresie zatrudnienia lub sankcjami za naruszenia przepisów.

Instytucje finansowe narażone są obecnie na wiele nowych zagrożeń, np. pandemię, zmiany klimatyczne, ryzyka związane z nowymi technologiami i firm technologicznych, ryzyka geopolityczne i regulacyjne. Instytucje finansowe muszą podejmować aktywne działania, aby zidentyfikować te zagrożenia oraz je ograniczyć, skupiając się na odporności organizacji. W ten sposób mogą również wyróżnić się na tle konkurencji. 

Zespół składający się z ponad 1 100 specjalistów, dzięki wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi analitycznych, pomoże Państwu w zrozumieniu wpływu zagrożeń na organizację, a także w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących zarządzania nimi i optymalizacji całkowitego kosztu ryzyka.

Nasz Zespół

Placeholder Image

Małgorzata Splett

Dyrektor Działu FINPRO i PEMA

  • Poland