Instytucje finansowe

Instytucje finansowe mierzą się z wieloma rodzajami ryzyka. Specjaliści ds. instytucji finansowych Marsh pomogą w identyfikacji zagrożeń i projektowaniu rozwiązań, które mogą zmienić kształt przyszłego krajobrazu ryzyka w Twojej firmie.

Instytucje finansowe stoją w obliczu szybko zmieniającego się i coraz bardziej konkurencyjnego środowiska, w którym panuje ogólna niepewność gospodarcza. Ponieważ technologia nadal zastępuje tradycyjne dostarczanie usług i produktów finansowych, zagrożenia związane z naruszeniem poufności danych i atakami cybernetycznymi stanowią niemałe wyzwanie dla instytucji finansowych. Ciągłe zmiany przepisów oraz rosnące koszty związane z ich przestrzeganiem dodatkowo komplikują sytuację.

Ponad 1 100 specjalistów z całego świata oraz dogłębne zrozumienie branży instytucji finansowych pozwalają nam wspierać zmieniający się krajobraz Twojego biznesu, rozumieć go i mierzyć go, a następnie minimalizować ryzyko dzięki rozwiązaniom dla tradycyjnych i pojawiających się zagrożeń.

Dział Financial Institutions Practice naszej firmy oferuje szeroki zakres innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem i jego transferu – od zagrożeń związanych z cyberprzestępczością i ochroną prywatności po bardziej tradycyjne zagrożenia, takie jak odpowiedzialność dyrektorów i członków zarządu, odpowiedzialność za szkody zawodowe, przestępczość, ochrona mienia, wypadki czy odpowiedzialność pracodawców.

Nasze kompleksowe podejście jest oparte na szerokim doświadczeniu branżowym i unikalnym analizom, które pomagają w identyfikacji potencjalnych strat i określeniu najlepszego sposobu ograniczenia ryzyka.

Często zadawane pytania

Instytucja finansowa jest pośrednikiem między konsumentami a rynkiem kapitałowym lub rynkiem długu. Zasadniczo są one odpowiedzialne za dostarczanie pieniędzy poprzez transfer środków od inwestorów do przedsiębiorstw w formie pożyczek, depozytów i inwestycji (w tym akcji i obligacji). 

Instytucje finansowe oferują doradztwo i usługi finansowe – zalicza się do nich banki, niebankowe instytucje finansowe, zakłady ubezpieczeń i fundusze inwestycyjne.

Ubezpieczenie kredytu może zmniejszyć jedno z największych zagrożeń dla instytucji finansowych, czyli niedopełnienie zobowiązań umownych przez dłużników. Ryzyko to, zwane ryzykiem kredytowym, dotyczy klientów, którzy nie spłacają pożyczek, lub banków, które nie utrzymały określonych poziomów płynności.

Ryzyko cybernetyczne staje się coraz większym zagrożeniem dla instytucji finansowych, ponieważ technologia stale kształtuje tę branżę, a także ze względu na wrażliwość przechowywanych danych oraz realizowanych transakcji. Dopasowane ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych i odpowiednie plany zarządzania ryzykiem pozwolą Ci lepiej zrozumieć zagrożenia związane z cyberprzestępczością i przerwami w działalności, a także stawić im czoła i zarządzać nimi.

Ponieważ instytucje finansowe często podlegają ścisłym regulacjom, często występuje również ryzyko prawne oraz ryzyko związane ze zgodnością z przepisami. Wiąże się z tym wymóg posiadania odpowiednich polis od odpowiedzialności finansowej i zawodowej w celu ochrony zarządu, dyrektorów i samej firmy przed błędami i oszustwami popełnianymi przez pracowników, złymi praktykami w zakresie zatrudnienia lub sankcjami za naruszenia przepisów.

Instytucje finansowe stoją obecnie w obliczu wielu nowych zagrożeń, np. pandemii, zmian klimatycznych, pojawiających się technologii i firm technologicznych, ryzyka geopolitycznego i regulacyjnego. Instytucje finansowe muszą aktywnie działać, aby zidentyfikować te zagrożenia oraz je ograniczyć, skupiając się na odporności organizacji. W ten sposób mogą się również wyróżnić na tle konkurencji. 

W firmie Marsh ponad 1 100 specjalistów z całego świata, dzięki wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi do analizy danych, pomoże Ci w zrozumieniu wpływu tych zagrożeń na organizację, a także w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących zarządzania nimi i optymalizacji całkowitego kosztu ryzyka.

Nasz Zespół

Image placeholder

Małgorzata Splett

Dyrektor Działu FINPRO i PEMA

  • Poland