Przepraszamy, twoja przeglądarka nie jest obsługiwana przez Marsh.com

Aby poprawić komfort przeglądania, proszę uaktualnij przeglądarkę do obsługiwanej wersji:

X

Instytucje Finansowe

W odpowiedzi na wzrastającą ilość zagrożeń Marsh opracował innowacyjne, dopasowane do potrzeb Klientów rozwiązania do identyfikacji i zarządzania ryzykiem.

Globalny Zespół składający się z 1 100 profesjonalistów aranżuje rocznie ponad 8,5 mld USD składki w polisach linii finansowych i profesjonalnych.

Światowy kryzys finansowy spowodował wzrost zapotrzebowania na specjalistów z zakresu ubezpieczenia instytucji finansowych. Niepewne środowisko ekonomiczne potęguje ten trend i przyczynia się do wzrostu konkurencyjności na rynku ubezpieczeń finansowych i profesjonalnych.

Zmiany prawne, koszty procedur compliance oraz globalna niestabilność ekonomiczna stanowią ciągłe wyzwania dla instytucji finansowych. Ponadto, rozwój technologii, która stopniowo zastępuje tradycyjne kanały dostarczania informacji, stwarza kolejne zagrożenia, związane z bezpieczeństwem danych wrażliwych oraz możliwością wystąpienia ataków cybernetycznych. Marsh, jako wiodący broker oraz doradca w zakresie zarządzania ryzykiem instytucji finansowych na skalę światową, zapewnia wsparcie swoim Klientom w zakresie ubezpieczeń finansowych.

Dzięki dostępowi do sieci spółek Marsh & McLennan Companies, praktyka FINPRO Marsh dedykowana obsłudze instytucji finansowych oferuje szeroki wachlarz innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem, począwszy od ubezpieczeń cybernetycznych ryzyk bankowych, po bardziej tradycyjne: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółek (D&O) oraz ochrony wszystkich ryzyk (All Risks) obiektów komercyjnych.

Działania Praktyki FINPRO wspierane są przez wiodącą na rynku platformę analityczną - połączenie danych, rozwiązań analitycznych, technologii oraz globalnej bazy szkodowej reprezentującej roszczenia na kwotę ponad 300mld USD.

Klientom zapewniamy szczegółową analizę rodzajów ryzyk, na które są narażeni w swojej działalności. Analiza ta jest pomocna przy identyfikacji potencjalnych strat oraz ustalaniu podejścia do transferu ryzyka. Taka strategia pozwala uzyskać całościowy obraz finansowania ryzyka, co w konsekwencji doprowadzi do redukcji całkowitego kosztu ryzyka (TCOR).