Przepraszamy, twoja przeglądarka nie jest obsługiwana przez Marsh.com

Aby poprawić komfort przeglądania, proszę uaktualnij przeglądarkę do obsługiwanej wersji:

X

Przemysł Spożywczy

Zmienność przepisów i ekspansja międzynarodowa wymuszają konieczność optymalizacji procesu zarządzania ryzykiem w celu utrzymania dobrze prosperującego biznesu.

Nasz Zespół dostarcza rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem dla blisko 200 firm z branży spożywczej na całym świecie.

Nieustannie zmieniające się otoczenie przemysłu spożywczego pełne jest złożonych wyzwań: od łańcucha dostaw po regulacje środowiskowe i wymagania konsumentów.

Zarówno obecny kształt sektora spożywczego, jak i przyszłe zmiany, determinują zmiany prawne dotyczące m.in.: oznakowania towarów, ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywności, bezpieczeństwa pracowników, zmieniających się trendów konsumenckich, kwestii dotyczących produktu (jakości, skażenia, wycofania produktów z rynku), kanałów dystrybucji oraz reputacji marki.

Marsh jest wiodącym na rynku brokerem ubezpieczeniowym, współpracującym z największymi korporacjami z branży przemysłu spożywczego, ale też z małymi i średnimi przedsiębiorstwami działającymi w tym sektorze.

Skuteczne wdrażanie innowacji oraz zabezpieczenie reputacji marki są kluczem do sukcesu naszych Klientów. Dedykowany Zespół specjalistów Marsh zapewnia wsparcie w rozwoju przedsiębiorstw przy wykorzystaniu danych i analiz pozwalających ustalić poziom ekspozycji na ryzyko oraz jego zmienność. Dodatkowo, nasi eksperci oceniają skuteczność stosowanych rozwiązań lub pomagają wprowadzać alternatywne, bardziej dopasowane do potrzeb i wymagań rynku, narzędzia. Efektem wdrażania tych rozwiązań jest lepsza ochrona firmy na wypadek wystąpienia zdarzeń szkodowych. Nasze doradztwo obejmuje także zarządzanie ryzykami związanymi z odpowiedzialnością cywilną w celu poprawy płynności finansowej firmy.

Zespół Marsh wykorzystuje dane pochodzące z opracowanych przez naszych specjalistów benchmarków w celu identyfikacji ryzyk i uzupełnienia luk w dotychczas posiadanym ubezpieczeniu. Nasza wiedza i doświadczenie, w połączeniu z innowacyjnymi rozwiązaniami pozwalają negocjować optymalne warunki ochrony skorelowane z zakresem i kosztem transferu ryzyka na ubezpieczyciela.

Marsh wykorzystuje narzędzia takie jak: stałe badania rynku pracy, doradztwo kryzysowe, analiza szkodowości branży oraz ocena ryzyka w zakresie zanieczyszczenia produktu. Dzięki tym rozwiązaniom pomagamy Klientom lepiej zrozumieć ich program zarządzania ryzykiem, zmniejszać koszty operacyjne i czerpać korzyści z eliminacji zagrożeń.