Żywność i napoje

Od pola do stołu. Marsh współpracuje z firmami sektora żywności i napojów w identyfikacji i ograniczaniu różnych rodzajów ryzyka, na które są narażeni.

W miarę jak konsumenci stają się coraz bardziej świadomi kwestii zdrowotnych, społecznych i środowiskowych, firmy sektora żywności i napojów na całym świecie rozwijają swoje modele biznesowe, które mogą zaspokoić te potrzeby. 

Firmy coraz częściej wykorzystują technologię i rozbudowują struktury łańcucha dostaw w celu utrzymania udziału w rynku, stawiając przy tym czoła wyzwaniom związanym z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, rosnącymi regulacjami prawnymi i cyberatakami. Pandemia COVID-19 uwydatniła i pogłębiła wiele z tych zagrożeń, ponieważ niektóre łańcuchy dostaw zawiodły lub zostały poważnie ograniczone.

Te zmieniające się trendy niosą ze sobą znaczne ryzyko, ale stwarzają również nowe możliwości.Dobór opłacalnych alternatyw finansowania ryzyka i wdrożenie praktyk zarządzania ryzykiem, które wykraczają poza standardy branżowe, ma kluczowe znaczenie dla wielu firm sektora żywności i napojów, zwłaszcza gdy kapitał jest ograniczony w momencie, kiedy firmy wychodzą z najtrudniejszej dla siebie sytuacji, która była skutkiem pandemii, i chcą wykorzystać nowe możliwości handlowe. 

Marsh pomaga firmom sektora żywności i napojów – od producentów i przetwórców po dystrybutorów, hurtowników i restauracje – przewidzieć ryzyka, na które są narażone, zrozumieć wpływ tych ryzyk i wdrożyć kompleksowe plany ich ograniczania.

Często zadawane pytania

Do najważniejszych zagrożeń dla firm sektora żywności i napojów należą:

  • Ryzyko cybernetyczne: konsekwencje ryzyka cybernetycznego wykraczają poza naruszenie prywatności klientów. Oprócz ewentualnej kradzieży danych klientów, firmy powinny być świadome ataków złośliwego oprogramowania i ransomoware, które mogą spowodować wstrzymanie działalności.
  • Ryzyko majątkowe wynikające z gwałtownych zjawisk pogodowych: rosnąca dotkliwość i częstotliwość zjawisk pogodowych może powodować niszczenie upraw, zamykanie zakładów przetwórczych lub w inny sposób zakłócać łańcuch dostaw.
  • Skażenie produktów: skażenie produktów może prowadzić do chorób przenoszonych przez żywność i mieć katastrofalne skutki, w tym śmiertelne. Takie zdarzenia mogą zaszkodzić reputacji firmy i wpłynąć na jej wyniki finansowe.
  • Bezpieczeństwo pracowników: pracownicy sektora żywności i napojów są narażeni na urazy w zakładzie pracy związane z obsługą dużych urządzeń lub pracą przy przygotowywaniu żywności w często chaotycznym środowisku. Koszty leczenia, powrotu do pracy i roszczeń mają zazwyczaj największy wpływ na całkowity koszt ryzyka ponoszony przez firmę. 

Potrzeby ubezpieczeniowe firm sektora żywności i napojów mogą się różnić w zależności od położenia geograficznego, rodzaju produktu i innych czynników. 

W wielu rozwiniętych krajach, firmy o dowolnym profilu działalności są zobowiązane do posiadania ubezpieczenia od wypadków przy pracy (czasami nazywanego „ubezpieczeniem pracowników”) lub równoważnego, na wypadek przypadkowych urazów ciała lub śmierci pracownika. Ze względu na nieodłączne ryzyko związane z pracą w sektorze żywności i napojów, szczególnie dla personelu na liniach produkcyjnych, pracujących z ciężkim sprzętem, ważne jest zapewnienie przez każdego pracodawcę tego typu ubezpieczenia, gdy jest to prawnie wymagane. 

Inne rodzaje ubezpieczeń mogą obejmować ogólne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które czasami może być połączone z ogólną polisą właściciela firmy, obejmującą ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie OC pojazdów wykorzystywanych w działalności gospodarczej oraz ubezpieczenie OC producentów alkoholi. W przypadku transportu lub spedycji międzynarodowej, na przykład towarów spożywczych lub produkcji na dużą skalę towarów pakowanych, uzasadnione może być również posiadanie bardziej specjalistycznego ubezpieczenia. 

Ubezpieczenie cybernetyczne stanowi ważną formę ochrony, którą firmy sektora żywności i napojów powinny rozważyć, jako że coraz szerzej w swoich modelach biznesowych i codziennej działalności wykorzystują technologię. Cyberatak może znacząco wpłynąć na organizację: od zakłóceń w działalności po inne straty finansowe. 

Nasz Zespół

Image placeholder

Izabella Szymańska

Broker Dyrektor, Kierownik Działu Klienta Korporacyjnego, Lider Praktyki Międzynarodowej

  • Poland