Skip to main content

Przemysł spożywczy

Marsh współpracuje z firmami z branży przemysłu spożywczego w celu identyfikacji i ograniczenia różnego rodzaju ryzyka, na które są narażone.

W miarę jak konsumenci stają się coraz bardziej świadomi kwestii zdrowotnych, społecznych i środowiskowych, firmy sektora spożywczego na całym świecie rozwijają swoje modele biznesowe, aby sprostać tym potrzebom. 

Firmy coraz częściej wykorzystują technologię i rozbudowują struktury łańcucha dostaw w celu utrzymania udziału w rynku, stawiając przy tym czoła wyzwaniom związanym z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, a także rosnącą liczbą przepisów i ataków cybernetycznych. Pandemia COVID-19 uwydatniła i pogłębiła wiele z tych zagrożeń, ponieważ niektóre łańcuchy dostaw zawiodły lub zostały poważnie ograniczone.

Chociaż te zmieniające się trendy niosą znaczne ryzyko, stwarzają również nowe możliwości. Wybór efektywnych kosztowo alternatyw finansowania ryzyka i wdrożenie praktyk zarządzania ryzykiem, które przewyższają standardy branżowe, ma kluczowe znaczenie dla wielu firm przemysłu spożywczego, zwłaszcza w sytuacji gdy kapitał jest ograniczony, a przedsiębiorstwa wychodzą z pandemii i starają się wykorzystać nowe możliwości handlowe. 

Marsh pomaga firmom przemysłu spożywczego – od producentów i przetwórców po dystrybutorów, hurtowników i restauracje – przewidzieć i zrozumieć wpływ ryzyka, na które są podatne, a także wdrożyć kompleksowe plany jego ograniczenia.

Często zadawane pytania

Do najważniejszych zagrożeń należą:

  • Ryzyko cybernetyczne: konsekwencje ryzyka cybernetycznego wykraczają poza kwestie dotyczące naruszenia prywatności klientów. Poza ewentualną kradzieżą danych, firmy powinny być świadome ataków złośliwego oprogramowania, w tym ransomware, które mogą spowodować wstrzymanie działalności.
  • Ryzyko majątkowe wynikające z gwałtownych zjawisk pogodowych: rosnąca dotkliwość i częstotliwość zjawisk pogodowych może spowodować zniszczenie upraw, zamknięcie zakładów przetwórczych lub w inny sposób zakłócić łańcuch dostaw.
  • Skażenie produktu: skażenie produktu może prowadzić do chorób przenoszonych przez żywność i mieć katastrofalne skutki, jak utrata życia. Takie incydenty mogą zaszkodzić reputacji firmy i wpłynąć na jej wyniki finansowe.
  • Bezpieczeństwo pracowników: pracownicy przemysłu spożywczego są narażeni na urazy w miejscu pracy związane z obsługą dużych urządzeń oraz pracę pod dużą presją czasu. Koszty leczenia, powrotu do pracy i roszczeń mają zwykle największy wpływ na całkowity koszt ryzyka ponoszony przez firmę. 

Potrzeby ubezpieczeniowe firm przemysłu spożywczego mogą się różnić w zależności od położenia geograficznego, rodzaju produktu i innych czynników. 

W wielu rozwiniętych krajach, firmy o dowolnym profilu działalności są zobowiązane do posiadania ubezpieczenia od wypadków przy pracy (czasami nazywanego „ubezpieczeniem pracowniczym”) lub jego odpowiednika, na wypadek przypadkowego uszkodzenia ciała lub śmierci pracownika. Ze względu na nieodłączne ryzyko związane z pracą w przemyśle spożywczym, szczególnie dla personelu pracującego na liniach produkcyjnych z ciężkim sprzętem, ważne jest zapewnienie przez pracodawcę tego typu ubezpieczenia, jeżeli jest do tego prawnie zobowiązany. 

Inne rodzaje ubezpieczeń mogą obejmować ubezpieczenie OC ogólnej, które czasami może być połączone z polisą OC pracodawcy, zawierającą ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie OC pojazdów wykorzystywanych w działalności gospodarczej oraz ubezpieczenie OC z tytułu szkód spowodowanych spożyciem alkoholu. W przypadku międzynarodowego transportu lub spedycji, np. artykułów spożywczych lub produkcji towarów pakowanych na szeroką skalę, uzasadnione może być również posiadanie bardziej specjalistycznej ochrony ubezpieczeniowej. 

Ubezpieczenie cybernetyczne stanowi również ważną formę ochrony, którą firmy przemysłu spożywczego powinny rozważyć, ponieważ w coraz większym stopniu wykorzystują technologię w swoich modelach biznesowych i codziennej działalności. Atak cybernetyczny może mieć znaczący wpływ na organizację: od przerw w działalności po inne straty finansowe. 

Nasz Zespół

Placeholder Image

Izabella Szymańska

Broker Dyrektor, Kierownik Działu Klienta Korporacyjnego, Lider Praktyki Międzynarodowej

  • Poland