Ochrona zdrowia

Organizacje opieki zdrowotnej są narażone na ryzyko na wielu frontach. Nasz kompetentny i oddany zespół specjalistów ds. ubezpieczeń i ryzyka może pomóc w zarządzaniu dzisiejszą zmiennością z większą przewidywalnością.

W obliczu pandemii COVID-19 pracownicy placówek ochrony zdrowia stali się jedną z najważniejszych grup pracowników na świecie, ryzykując zdrowie i bezpieczeństwo, aby pomóc w powstrzymaniu rozprzestrzeniania się choroby na poziomie lokalnym i globalnym. Choć nowe metody leczenia i szczepionki pomogły w kontroli nad COVID-19, branża opieki zdrowotnej pozostaje na pierwszej linii frontu, lecząc pacjentów, jednocześnie poszukując innowacji w technologii i praktykach w zakresie opieki zdrowotnej. Firmy muszą zrozumieć ten zmieniający się krajobraz ryzyka oraz sposób, w jaki rynek ubezpieczeń dostosowuje się i reaguje.

Healthcare Practice firmy Marsh pomaga klientom w definiowaniu, projektowaniu i dostarczaniu rozwiązań, które spełniają wyjątkowe potrzeby zarówno świadczeniodawców, jak i płatników. Dzięki dogłębnej znajomości współczesnych wyzwań związanych z opieką zdrowotną nasz rozszerzony zespół specjalistów z dziedziny ubezpieczeń i opieki zdrowotnej współpracuje z klientem, aby określić profil ryzyka jego organizacji. Następnie korzystamy z najbardziej zaawansowanych narzędzi analitycznych w branży, aby pomóc w określeniu wielkości ryzyka i określić, jak bardzo należy je ograniczyć, zachować lub przenieść.

Identyfikując rodzaje ryzyka i zarządzając całkowitymi jego kosztami, organizacja może rozwijać się w czasach niepewności, zwiększając przepływ gotówki, obniżając koszty, zmniejszając zmienność wyników i zwiększając przewidywalność budżetowania ryzyka.

Często zadawane pytania

Szpitale i inni świadczeniodawcy, w tym grupy lekarzy, takie jak placówki opieki nad osobami starszymi, nadal stoją w obliczu kilku pojawiających się nowych i istniejących wyzwań związanych z branżą, takich jak:

  • niedobory pracowników: organizacje opieki zdrowotnej coraz częściej starają się zatrudniać i zatrzymywać wykwalifikowanych pracowników. W miarę starzenia się ludności na świecie i wzrostu zapotrzebowania na opiekę, pracodawcy będą musieli przeznaczyć środki na programy wyższych wynagrodzeń i świadczeń, aby w dalszym ciągu przyciągać doświadczonych pracowników;
  • ataki cybernetyczne: mimo że nowa technologia pomaga usprawnić procesy i poprawić jakość opieki, stwarza także większą podatność na incydenty związane z narzędziami wykorzystywanymi w przestępczości internetowej oraz niezgodność z HIPAA i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych;
  • bezpieczeństwo pacjenta: brak zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta może potencjalnie prowadzić do obrażeń lub chorób, którym można zapobiec, śmierci, wysokich kosztów sądowych, zwiększonej odpowiedzialności oraz poważnego wpływu na reputację placówki i systemów opieki zdrowotnej.

Mimo że ogólna zdolność produkcyjna na rynku opieki zdrowotnej wydaje się być stabilna po pandemii, wielu ubezpieczycieli stosuje selektywne podejście w odniesieniu do tego, jakie nowe i odnawiające się przedsiębiorstwa ubezpieczać, a ceny nadal stanowią wyzwanie.

Zależny zakład ubezpieczeniowy jest spółką zależną należącą do jednej lub więcej organizacji dominujących, założonych przede wszystkim w celu ubezpieczenia ryzyk swoich właścicieli. Spółka zależna przejmuje część ubezpieczonego ryzyka, a pozostała część jest przejmowana przez inną spółkę ubezpieczeniową, znaną jako spółka reasekuracyjna. Oto niektóre z potencjalnych korzyści, jakie niesie ze sobą zależny zakład ubezpieczeń: 

  • większy zasięg i możliwości,
  • przychody z inwestycji na rzecz strat z funduszy,
  • bezpośredni dostęp do hurtowych rynków reasekuracji,
  • elastyczność finansowania i gwarantowania emisji.

Dzięki zależnym zakładom ubezpieczeń, placówki służby zdrowia mogą osiągnąć większą przejrzystość i kontrolę, jednocześnie zapewniając stabilność uczestnictwa, ograniczając ryzyko i zmienność związaną z roszczeniami poważnymi/o niskiej częstotliwości.

Ubezpieczenie dla dyrektorów i kierowników (D&O) ma na celu ochronę osób przed stratami osobistymi w przypadku, gdy zostaną pozwane w wyniku pełnienia funkcji dyrektora lub członka zarządu firmy lub innego rodzaju organizacji.

Polisa D&O może obejmować niektóre obszary, które są najbardziej związane z dostawcami usług medycznych, takie jak wzajemna ocena i zaufanie, jak również zarzuty dotyczące naruszenia przepisów antymonopolowych, naruszeń HIPAA i roszczeń regulacyjnych.

Organizacje opieki nad osobami starszymi muszą radzić sobie z niedoborem personelu medycznego i rosnącym zapotrzebowaniem na placówki i usługi. Zagrożenia związane z nieruchomościami oraz bezpieczeństwo pracowników, pacjentów i mieszkańców to kluczowe kwestie dla każdej organizacji opieki nad seniorami.

Oprócz tradycyjnych zagrożeń związanych z własnością i niebezpieczeństwem, przy ocenie programu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem należy również wziąć pod uwagę pojawianie się zagrożeń cybernetycznych. 

Ransomware to rodzaj ataku cybernetycznego, który blokuje dostęp do danych ofiary, jej stron internetowych, systemów obsługi klienta lub innych krytycznych zasobów. Osoba atakująca przechowuje tego rodzaju informacje w charakterze „zakładnika”, żądając okupu w zamian za odblokowanie dostępu. W przypadku organizacji opieki zdrowotnej odpowiedzialnej za poufne dane pacjentów ataki te mogą prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych i prawnych, w tym do zakłócenia opieki, procesów sądowych opartych na zgodności z przepisami oraz szkód związanych z utratą reputacji.

American Telemedicine Association definiuje telemedycynę jako wykorzystanie informacji medycznych wymienianych między stronami za pośrednictwem komunikacji elektronicznej w celu zapewnienia zdrowia i edukacji pacjenta lub dostawcy usług medycznych dla poprawy opieki nad pacjentem, leczenia i usług. Telemedycyna nie jest specjalnością medyczną, lecz formą opieki.

Wdrożenie telemedycyny przynosi wiele korzyści, ale istnieje również ryzyko, które należy rozważyć. 

Korzystanie z telemedycyny zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się wirusów w ramach opieki osobistej, a szybko rozwijająca się technologia stanowi platformę edukacji i szkoleń, szybszą diagnozę problemów zdrowotnych oraz niższe koszty zarówno dla usługodawców, jak i pacjentów.

Kluczowe kwestie związane z ryzykiem w telemedycynie obejmują bezpośrednią i bezwzględną odpowiedzialność oraz wzrost zagrożeń cybernetycznych, które mogą się pojawić, ponieważ świadczeniodawcy spotykają się z pacjentami za pośrednictwem różnych urządzeń i sieci w różnych lokalizacjach.

Mimo że podmioty świadczące usługi w zakresie opieki doraźnej będą potrzebowały ubezpieczenia od odpowiedzialności ogólnej, podobnego do firm z innych branż, będą również musiały posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej.

Ochrona ta, znana również jako ubezpieczenie od nieprawidłowości medycznych, chroni pracowników służby zdrowia przed ryzykiem finansowym związanym z obrażeniami pacjenta, wydatkami medycznymi i uszkodzeniami mienia. W ramach tej kategorii należy rozważyć dwa rodzaje ubezpieczenia:

  • oparte na zdarzeniach: obejmuje straty, które wystąpiły w trakcie aktywnego okresu ubezpieczenia, nawet jeśli roszczenie zostanie zgłoszone po anulowaniu polisy;
  • polisa na wypadek powstania roszczeń: obejmuje wyłącznie incydenty, które się zdarzają i są zgłaszane w ramach czasowych polityki.

Oprócz tych standardowych form ochrony, organizacje będą musiały ocenić swoje wyjątkowe zagrożenia i słabe punkty, aby zaprojektować program ubezpieczeniowy, który skutecznie pomaga zmniejszyć ryzyko i zarządzać nim. 

Doradca ds. zarządzania ryzykiem może pomóc organizacjom ochrony zdrowia w ocenie bieżącego środowiska ryzyka, tworząc i realizując plan, który minimalizuje ryzyko narażenia w celu zwiększenia bezpieczeństwa i opieki nad pacjentami, a jednocześnie chroni mienie i pracowników organizacji.

Nasz zespół łączy dogłębną wiedzę branżową i wiodącą technologię, aby zapewnić ubezpieczycieli odpowiednich do ryzyka klienta, generując konkurencyjne ceny i warunki dla jego organizacji. Możemy również pomóc w ulepszeniu tworzenia programu ubezpieczeniowego i uzyskania przychodów, wykorzystując profesjonalizm naszego zespołu w zakresie modelowania finansowego i analizy danych.

W przypadku pracowników ochrony zdrowia korzyści wynikające ze współpracy ze specjalistą ds. zarządzania ryzykiem są oczywiste: dostęp do szeregu usług zarządzania ryzykiem i usług pośrednictwa ubezpieczeniowego, które pomagają obniżyć koszty, kontrolować ryzyko i chronić przyszłość organizacji.

Nasz Zespół

Image placeholder

Marcin Zimowski

Dyrektor Biura Marsh w Poznaniu, Lider Praktyki Energetyki Wiatrowej, Konsultant Marsh Analytics

  • Poland