Przepraszamy, twoja przeglądarka nie jest obsługiwana przez Marsh.com

Aby poprawić komfort przeglądania, proszę uaktualnij przeglądarkę do obsługiwanej wersji:

X

OCHRONA ZDROWIA

Konkurencyjne i zmienne środowisko powoduje, że firmy z sektora opieki zdrowotnej nie mogą pozwolić sobie na niekontrolowane, negatywne skutki ryzyka.

Dedykowana praktyka Marsh posiada bogate, globalne doświadczenie zdobyte we współpracy z organizacjami z sektora opieki zdrowotnej na całym świecie.

Organizacje opieki zdrowotnej stoją w obliczu zróżnicowanych zagrożeń, których źródłem jest charakter świadczonych przez nie usług. Nowe ryzyka, związane m.in. z: zaostrzaniem regulacji prawnych, wymaganiami dotyczącymi compliance, konsolidacjami oraz technologiami, wraz z tradycyjnymi kwestiami, takimi jak: bezpieczeństwo pracowników, ciągłość działalności oraz odpowiedzialność za szkody w środowisku naturalnym, stanowią główne zagrożenia dla tego sektora.

Branża opieki zdrowotnej zmaga się ze zmiennymi, specyficznymi wyzwaniami. Należą do nich m.in.: obniżający się poziom refundacji oraz rosnące koszty opieki medycznej, wzrost wartości szkód spowodowanych błędami medycznymi, częstotliwość roszczeń z tytułu odpowiedzialności pracodawcy, zwiększające się wysokości odszkodowań, nadużycia, bezpieczeństwo pacjentów, jakość opieki medycznej, ochrona danych, kwestie związane z leczeniem implantologicznym oraz rosnąca zależność branży od technologii.

Jednocześnie wyzwania te stwarzają wiele możliwości biznesowych. Praktyka Marsh dedykowana dostawcom opieki zdrowotnej zajmuje się identyfikacją i zarządzaniem ryzykiem, które potencjalnie zagraża realizacji strategii, działaniu oraz sukcesowi Państwa organizacji.

Nasz dedykowany Zespół, w którego skład wchodzą także specjaliści do spraw likwidacji szkód oraz zarządzania ryzykiem, opracuje dla Państwa program zarządzania i kontroli ryzyka. Korzystając z zasobów i możliwości pozostałych spółek należących do Grupy Marsh & McLennan Companies możemy wspierać Państwa w rozwiązywaniu kwestii związanych z m.in.: odpornością na skutki realizacji ryzyka, zabezpieczeniem placówek, bezpieczeństwem danych, ryzykiem cybernetycznym, fuzjami i przejęciami, strategią zarządzania zasobami ludzkimi, świadczeniami pracowniczymi i polityką nagród, indywidualnymi systemami zarządzania szkodowością oraz wykorzystaniem wewnętrznych towarzystw ubezpieczeniowych (tzw. captives) jako alternatywnych form ochrony ubezpieczeniowej.

Baza Klientów Marsh obejmuje szeroki wachlarz podmiotów, w tym również szpitale, dzięki czemu w pełni rozumiemy nieustannie zmieniające się środowisko tej branży oraz wpływ zmian na Państwa działalność. Bogata wiedza i doświadczenie ponad 500 specjalistów, współpracujących z 2 500 organizacji należących do sektora opieki zdrowotnej w 45 krajach na świecie to elementy decydujące o najwyższej jakości naszych usług.

Dzięki identyfikacji zagrożeń, odpowiedniemu planowi działania kryzysowego i optymalizacji całkowitego kosztu ryzyka, Państwa organizacja może się rozwijać nawet w dobie dynamicznych zmian systemu opieki zdrowotnej. Dodatkowo, Marsh zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie: poprawy przepływu środków pieniężnych, redukcji kosztów, minimalizacji zmienności wyniku finansowego oraz większej przewidywalności podczas budżetowania kosztów finansowania ryzyka.