Hotelarstwo

W okresach wzrostu gospodarczego lub niepewnych sytuacjach firma Marsh może pomóc firmom hotelarskim obniżyć całkowite koszty ryzyka, umożliwiając podejmowanie bardziej strategicznych decyzji biznesowych bez obaw.

Rozwijająca się branża turystyczna i globalizacja przyczyniły się do rozwoju rynku hotelarstwa.

Obecnie, w obliczu regularnie zmieniających się ograniczeń w podróżach, hotele i restauracje stoją w obliczu nierównego popytu, ograniczonych możliwości przyjmowania gości i nieustających wątpliwości, co sprawia, że planowanie budżetu i finansów staje się trudniejsze. Długoterminowa poprawa sytuacji firm hotelarskich wymagać będzie przyjęcia nowych modeli operacyjnych, technologii i planowania opartego na danych w celu przewidywania pojawiających się tendencji, w tym kwestii zwiększonego bezpieczeństwa i rosnących obaw konsumentów.

Wyniki w branży hotelarskiej zależą w dużym stopniu od rynku i rodzaju aktywów, co sprawia, że kluczowe znaczenie ma bardziej zindywidualizowane podejście do prognozowania. W firmie Marsh mamy ponad 800 specjalistów z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem w branży hotelarskiej. Zapewniają oni pomoc w opracowaniu programu kontroli strat, dzięki któremu można efektywniej zarządzać ryzykiem.

Często zadawane pytania

Branża hotelarska to szeroka kategoria, na którą składają dziesiątki rodzajów działalności. Każdy model działalności, który zachęca gości do spożywania posiłków, noclegu lub uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych, należy do tej kategorii, w tym:

  • Usługi noclegowe: hotele, luksusowe ośrodki wypoczynkowe, motele, domki, noclegi ze śniadaniem i gospody.
  • Wyżywienie i wypoczynek: restauracje, bary, kina i spa.
  • Działalność zorientowana na aktywność: pola golfowe, wypożyczalnie łodzi, wypożyczalnie rowerów, ośrodki jazdy konnej, ośrodki narciarskie, parki rozrywki i parki wodne.

Ze względu na różne zagrożenia związane z każdą z tych kategorii firmy hotelarskie mogą skorzystać z wyjątkowej strategii dotyczącej zakresu ubezpieczenia i zarządzania ryzykiem. Ma ona na celu ochronę gości, personelu, mienia i przychodów. 

 

Organizacje działające w sektorze hotelarskim będą potrzebować ubezpieczenia zbliżonego do ubezpieczenia standardowo stosowanego w przypadku innych form działalności gospodarczej. Obejmuje ono tradycyjne obszary ryzyka, takie jak pożar, kradzież i akty wandalizmu, a także ubezpieczenie mienia w obrębie fizycznej struktury firmy.

Warto jednak również rozważyć uwzględnienie bardziej unikatowych aspektów swojego modelu biznesowego, takich jak:

  • Przerwy w działalności: ubezpieczenie od awarii sprzętu pomaga w jak najszybszym uruchomieniu urządzenia w przypadku awarii zasilania, burzy lub klęski żywiołowej. Jeśli na przykład sprzęt chłodniczy ulegnie awarii i konieczne będzie pozbycie się dużych ilości żywności, takie ubezpieczenie pomoże w naprawie urządzeń i możliwie szybkiemu uzupełnieniu utraconego towaru.
  • Odpowiedzialność ogólna: obejmuje obszary ryzyka, takie jak urazy i skażenie żywności, które mogą występować częściej ze względu na charakter działalności hotelarskiej.

Dodatkowe czynniki powinny zostać uwzględnione w kompleksowej strategii zarządzania ryzykiem, w tym obowiązkowe odszkodowanie dla pracowników, zobowiązania związane z koncesją oraz cyberbezpieczeństwo. Liderzy biznesowi powinni ocenić swój model operacyjny w celu określenia głównych obszarów, w których pojawiają się słabe punkty.

Przewiduje się, że w najbliższych latach na branżę hotelarską wpłyną takie aspekty, jak zachowania gości, możliwości finansowe oraz oczekiwania klientów podróżujących zarówno rekreacyjnie, jak i służbowo. 

Ponieważ postrzeganie przez konsumentów kwestii bezpieczeństwa i ryzyka nadal ewoluuje, istnieje kilka innych obszarów ryzyka, z którymi sektor hotelarski może się zmagać:

  • Ekonomia współdzielenia: rosnąca popularność internetowych usług zakwaterowania doprowadziła do znacznego pogorszenia sytuacji rynkowej. Zasadnicze znaczenie dla odzyskania udziałów w rynku będą mieć inwestycje w nowe udogodnienia i możliwości podróżowania dla zapalonych turystów.
  • Niedobory personelu: firmy hotelarskie powinny identyfikować i rozwiązywać problemy związane z płacami oraz satysfakcją pracowników, aby ograniczyć rotację pracowników i utrzymać oczekiwany poziom świadczenia usług.
  • Technologia nastawiona na gości: technologia powinna być stosowana w różnych operacjach jako sposób na zwiększenie komfortu gości. Oprócz wprowadzania nowych udogodnień, takich jak klucze cyfrowe i systemy kontroli pokoi, firmy muszą także stawić czoła coraz większym lukom w zabezpieczeniach cybernetycznych, w tym próbom naruszenia integralności systemów rezerwacji.

W firmie Marsh nasi specjaliści ds. hotelarstwa mogą pomóc liderom biznesowym w analizie zagrożeń i trendów w branży oraz ocenie obszarów podatności na zagrożenia. Korzystając z naszych własnych analiz, wspólnie z Tobą opracujemy program, który pozwoli Ci podjąć odpowiednie decyzje w zakresie finansów i strategii biznesowej.

Nasz Zespół

Image placeholder

Izabella Szymańska

Broker Dyrektor, Kierownik Działu Klienta Korporacyjnego, Lider Praktyki Międzynarodowej

  • Poland