Przemysł farmaceutyczny

Firmy z branży nauk biologicznych mają możliwość naprawdę zmieniać świat, ale ich sukces zależy od tego, jak dobrze radzą sobie z zarówno nowymi, jak i już znanymi zagrożeniami. Specjaliści Marsh mogą zapewnić wsparcie podczas realizacji celów biznesowych dzięki strategiom dotyczącym ryzyka, których istotnymi elementami są odporność i konkurencyjność.

Firmy zajmujące się naukami biologicznymi mierzą się z określonymi wyzwaniami w trakcie procesów dotyczących odkryć, rozwoju i komercjalizacji, co wiąże się również z narażeniem na wysokie ryzyko. Coraz bardziej rygorystyczne przepisy globalne oznaczają, że ich przestrzeganie musi pozostać na pierwszym planie podczas wykonywania codziennych działań, a kary za naruszenia wykraczają poza aspekt finansowy. Ponieważ działalność firm zajmujących się naukami przyrodniczymi w dużej mierze dotyczy ludzi, zaufanie i reputacja stanowią kluczowe aspekty ich planu zarządzania ryzykiem.

Ryzyko dla firm z sektora nauk biologicznych jest związane z wieloma aspektami. Niezależnie od tego, czy chodzi o spory sądowe dotyczące działań regulacyjnych lub własności intelektualnej, roszczenia z tytułu odpowiedzialności za produkty, cyberkradzieże czy zakłócenia w łańcuchu dostaw, firmy zajmujące się naukami biologicznymi wymagają solidnej strategii minimalizującej ryzyko, jak również rzetelnego planu radzenia sobie z sytuacjami, do których może dojść w toku działalności.

Doświadczeni specjaliści Marsh z zespołu ds. zarządzania ryzykiem w zakresie nauk biologicznych mogą pomóc w opracowaniu rozwiązań odpowiednich dla danej firmy i zagrożeń, z jakimi musi się ona mierzyć, niezależnie od tego, czy firma ta należy do branży farmaceutycznej, czy zajmuje się biotechnologią, urządzeniami medycznymi i dostawami, czy w prowadzi badania na zlecenie.

Często zadawane pytania

Firmy z branży nauk biologicznych są narażone na duże ryzyko. Za każdym razem, gdy firma bierze udział w badaniach z udziałem ludzi lub zwierząt albo ich leczeniu, zwłaszcza w wyjątkowo trudnych momentach, jak ma to miejsce w przypadku COVID-19, ogólny profil ryzyka wzrasta. W branży o tak rygorystycznych obwarowaniach prawnych ryzyko naruszeń to z pewnością jedna z kwestii, o których najczęściej myślą liderzy firmy.

Równie istotne dla sektora nauk biologicznych są zagrożenia związane z konkurencją i własnością intelektualną. Badania i prace nad rozwojem farmaceutyków i innych produktów są bardzo kosztowne, a wyciek informacji na temat krytycznych badań lub oskarżenia o oszustwo mogą mieć dla firmy katastrofalne skutki. Mimo że przepisy dotyczące własności intelektualnej są obecnie stosowane w celu ochrony firm, należy mieć świadomość zmian nieustannie zachodzących w tym zakresie i wiedzieć, jak mogą one wpłynąć na wyniki finansowe.

Doradcy ds. zarządzania ryzykiem mogą zaoferować firmom z branży nauk biologicznych cenne wsparcie w zakresie oceny, określenia wielkości i ograniczania ryzyka. Do szczególnie wartościowych rozwiązań i usług należy doradztwo w zakresie ryzyka strategicznego, zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie ryzykiem w badaniach klinicznych oraz plany ciągłości biznesowej lub zarządzania kryzysowego. Ponieważ praca różnych firm zajmujących się naukami biologicznymi charakteryzuje się dużą różnorodnością i obecnością wielu niuansów, pomocna może okazać się wiedza nie tylko wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy, ale także doradców, takich jak Marsh, którzy mogą zapewnić dodatkową perspektywę z punktu widzenia całej branży. Kompleksowe podejście do opracowywania dostosowanych rozwiązań, od pośrednictwa ubezpieczeniowego po usługi w zakresie doradztwa i zarządzania ryzykiem, może zapewnić firmie stabilność i sukces oraz pozwolić skupić się na bezpieczeństwie i rentowności.

Nasz Zespół

Image placeholder

Izabella Szymańska

Broker Dyrektor, Kierownik Działu Klienta Korporacyjnego, Lider Praktyki Międzynarodowej

  • Poland