Skip to main content

Przemysł farmaceutyczny

Firmy z branży farmaceutycznej mają możliwość zmiany świata, ale ich sukces zależy od tego, jak dobrze radzą sobie z zarówno nowymi, jak i dobrze znanymi zagrożeniami. Specjaliści Marsh mogą zapewnić wsparcie w realizacji celów biznesowych za pomocą strategii zarządzania ryzykiem, których istotnymi elementami są odporność i konkurencyjność.

Firmy z branży nauk biologicznych stoją w obliczu szczególnych wyzwań w trakcie procesów dotyczących odkryć, rozwoju i komercjalizacji, co wiąże się również z narażeniem na wysokie ryzyko. Coraz bardziej rygorystyczne przepisy globalne oznaczają, że ich przestrzeganie musi pozostać na pierwszym planie w codziennych działaniach, a kary za ich naruszenie wykraczają poza kwestie finansowe. Działalność firm działających w tym sektorze w dużej mierze opiera się na ludziach, zaufaniu i zarządzaniu reputacją, dlatego elementy te stanowią kluczowe aspekty planu zarządzania ryzykiem.

Ryzyko ma złożony charakter. Niezależnie od tego, czy chodzi o spory sądowe dotyczące działań regulacyjnych lub własności intelektualnej, roszczenia z tytułu odpowiedzialności za produkty, kradzieże w cyberprzestrzeni czy zakłócenia w łańcuchu dostaw, firmy z sektora life sciences wymagają odpowiedniej strategii minimalizującej ryzyko, jak również określonego planu radzenia sobie z niespodziewanymi zdarzeniami, które mogą wystąpić.

Doświadczony Zespół ekspertów Marsh specjalizujących się w zarządzaniu ryzykiem w szeroko pojętem branży farmaceutycznej może pomóc w opracowaniu rozwiązań odpowiednich dla Państwa biznesu i skali zagrożeń firmy, niezależnie od tego, czy prowadzą Państwo działalność w sektorze farmaceutycznym, biotechnologicznym, urządzeń medycznych i zaopatrzenia, lub też wykonują badania na zlecenie.

Często zadawane pytania

Firmy narażone na wysokie ryzyko. Za każdym razem, gdy dany podmiot zaangażowany jest w badania lub leczenie ludzi i zwierząt, zwłaszcza w momentach krytycznych, jak to miało miejsce w przypadku COVID-19, jego ogólny profil ryzyka wzrasta. W branży o tak rygorystycznych obwarowaniach prawnych, ryzyko naruszeń znajduje się wśród kluczowych kwestii dla liderów firm.

Równie istotne dla branży są zagrożenia związane z konkurencją i własnością intelektualną. Badania i prace nad rozwojem farmaceutyków i innych produktów są bardzo kosztowne, a wyciek informacji na temat krytycznych badań lub zarzuty o oszustwo mogą mieć dla firmy katastrofalne skutki. Mimo że regulacje dotyczące własności intelektualnej są obecnie stosowane w celu ochrony firm, przepisy te stale się zmieniają i należy mieć świadomość, w jaki sposób mogą one wpłynąć na wyniki finansowe.

Doradcy ds. zarządzania ryzykiem mogą zaoferować cenne wsparcie w zakresie oceny, kwantyfikacji i ograniczania ekspozycji na ryzyko. Do szczególnie wartościowych rozwiązań i usług należy strategiczne doradztwo w zakresie ryzyka, zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie ryzykiem związanym z badaniami klinicznymi oraz tworzenie planów ciągłości działania i zarządzania kryzysowego. Ze względu na fakt, że działalność firm z branży farmeceutycznej czy biotechnologicznej charakteryzuje się dużą różnorodnością i obecnością wielu niuansów, pomocne może okazać się spojrzenie nie tylko wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy, ale także doradców, takich jak Marsh, którzy mogą zapewnić dodatkową perspektywę – całej branży. Kompleksowe podejście do opracowywania dostosowanych do potrzeb rozwiązań, od usług brokerskich po wsparcie w zakresie doradztwa i zarządzania ryzykiem, może pomóc firmie w osiągnięciu stabilności i sukcesu oraz skoncentrować się na bezpieczeństwie i rentowności.

Nasz Zespół

Placeholder Image

Izabella Szymańska

Broker Dyrektor, Kierownik Działu Klienta Korporacyjnego, Lider Praktyki Międzynarodowej

  • Poland