Skip to main content

Przemysł morski

Powszechna niepewność i zmieniające się środowisko stwarzają zarówno nowe wyzwania, jak i możliwości rozwoju finansowego dla branży morskiej, przemysłu stoczniowego, żeglugi, portów i terminali, przewozów ładunków i logistyki.

Przemysł morski i branża logistyczna nie są wolne od obecnego bezprecedensowego poziomu globalnej niepewności. Rosnące standardy środowiskowe i regulacje branżowe, w połączeniu z postępem technologicznym i wykorzystaniem dużej ilości danych, przyspieszają tempo i konwergencję ryzyka. Nowe i nieoczekiwane zagrożenia, takie jak pandemia, zakłócenia w łańcuchu dostaw, zagrożenia cybernetyczne czy opóźnienia dostaw na świecie, potęgują dodatkowo wyzwania, z którymi zmagają się firmy morskie i logistyczne.

Zmieniający się krajobraz globalny wymaga szybkiej adaptacji ze strony właścicieli i operatorów statków, kierowników portów i terminali oraz przedsiębiorstw zajmujących się obsługą ładunków i logistyką. Firmy te muszą również stawić czoła gwałtownej reakcji rynków ubezpieczeniowych na straty, co prowadzi do wzrostu cen, ograniczenia zakresu ochrony czy tworzenia bardziej złożonych procedur rozpatrywania roszczeń.

Dzięki odpowiedniemu wsparciu, programom ubezpieczeniowym i strategiom ograniczania ryzyka firmy przemysłu morskiego i logistyczne mogą sprawnie dostosowywać się do zmiennego poziomu ryzyka, aby minimalizować straty i realizować zobowiązania, a także wykorzystywać możliwości przyszłego rozwoju i odporności.

Dysponujemy odpowiednim doświadczeniem rynkowym, aby móc w stanie rozwiązać niemal każdy problem związany z ryzykiem, z którym boryka się Państwa firma.

Powiązane artykuły

650+

Ponad 650 profesjonalistów specjalizujących się w przemyśle morskim

29

krajów z lokalną Praktyką Morską Marsh

US$4.7

mld USD składki ubezpieczeniowej uplasowanej dla naszych Klientów w 2020 r.

Często zadawane pytania

Za główny obszar ryzyka uznaje się szkody materialne obciążające ubezpieczonego lub za które ponosi on odpowiedzialność w momencie ich wystąpienia. Pożar, eksplozja oraz niebezpieczeństwa morskie, takie jak osiadanie na mieliźnie, zatonięcie czy przewrócenie się stanowią główne ryzyka dla statków. W niektórych miejscach zagrożenia stwarzają także wojny, strajki, piractwo lub uszkodzenia spowodowane przez lód. W przypadku towarów wysyłanych drogą morską istnieje dodatkowe ryzyko związane z uszkodzeniem podczas transportu lub przemoczeniem, kradzieżą lub krótkim terminem dostawy – wszystkie te czynniki stanowią typowe zdarzenia powodujące straty. Oprócz szkód fizycznych, poważnym zagrożeniem są ponadto zobowiązania powstałe podczas operacji morskich.

W miarę jak gospodarki wychodzą z ograniczeń związanych z pandemią, zdrowie pracowników portów i załóg przyjezdnych pozostaje głównym wyzwaniem. Nowe sposoby pracy, nowoczesne technologie i digitalizacja stanowią kolejne wyzwania, ale także szanse. Istotne są również zatory komunikacyjne i przepisy dotyczące ochrony środowiska.

Ubezpieczenie ładunku zapewnia przede wszystkim ochronę na wypadek wystąpienia szkody fizycznej lub uszkodzenia w trakcie transportu towarów. Jednakże może ono zostać rozszerzone o towary składowane tymczasowo podczas ich całkowitego tranzytu w łańcuchu dostaw. Ubezpieczenie ładunku zwykle obejmuje również dodatkowe pokrycie ogólnych kosztów awarii i ratownictwa, do których zapłaty zobowiązany jest właściciel ładunku.

Zwiększone zapotrzebowanie na szybką wysyłkę danych, spadek dochodów, opóźnienia w portach, nagromadzenie się ładunków, kryzysy zdrowotne na statkach i portach oraz zmiany w modelach handlu wynikające z globalnych środków ostrożności w zakresie zdrowia – wszystkie te elementy zostały zaostrzone przez pandemię.

Przeczytaj naszą analizę na temat globalnych problemów branży morskiej w następstwie pandemii.

Dobrobyt fizyczny i psychiczny marynarzy stał się dla społeczności morskiej najwyższym priorytetem, bardziej niż kiedykolwiek. Wydana niedawno „Deklaracja Neptuna” ma na celu ochronę i promowanie bezpieczeństwa i dobrostanu marynarzy. W trakcie pandemii wielu marynarzy utknęło na statkach znacznie dłużej niż przewidywały to umowy zatrudnienia, co tworzyło poważne zagrożenie dla ich bezpieczeństwa i samopoczucia emocjonalnego. Firma Marsh wraz z ponad 800 organizacjami podpisała „Deklarację Neptuna” i w ten sposób zobowiązała się do poprawy warunków dla tych kluczowych pracowników.

Nasz Zespół

Placeholder Image

Beata Lewandowska

Dyrektor, Biuro Marsh w Gdańsku

  • Poland