Przemysł morski

Powszechna niepewność i zmieniające się otoczenie stwarzają nowe wyzwania, jak również możliwości poprawy sytuacji finansowej branży morskiej, przemysłu stoczniowego, żeglugi, portów i terminali, przewozów ładunków i logistyki.

Branża morska i logistyczna nie są wyjątkiem od obecnego bezprecedensowego poziomu globalnej niepewności. Rosnące standardy środowiskowe i regulacje branżowe, w połączeniu z postępem technologicznym i wykorzystaniem dużych ilości danych, przyspieszają tempo i konwergencję ryzyka. Nowe i nieoczekiwane zagrożenia, takie jak pandemia, zaburzenia w łańcuchu dostaw, zagrożenia cybernetyczne i zaległości spowodowane opóźnieniami na całym świecie, dodatkowo wzmagają zakłócenia, z którymi borykają się firmy morskie i logistyczne.

Ten zmieniający się krajobraz globalny wymaga szybkiej adaptacji po stronie właścicieli i operatorów statków, kierowników portów i terminali oraz przedsiębiorstw zajmujących się obsługą ładunków i logistyką. Firmy te muszą również stawić czoła gwałtownej reakcji rynków ubezpieczeniowych na straty, co prowadzi do wzrostu cen, ograniczania zakresu ubezpieczenia i komplikowania procedur rozpatrywania roszczeń.

Dzięki odpowiednim poradom, programom ubezpieczeniowym i strategiom ograniczania ryzyka firmy z branży morskiej i logistycznej mogą sprawnie dostosowywać się do zmiennego poziomu ryzyka, aby zminimalizować straty i zobowiązania, a także wykorzystywać możliwości przyszłego rozwoju i odporności.

Dysponujemy skalą działania, zakresem i obecnością na rynku, aby rozwiązać niemal każdy problem związany z ryzykiem, z którym boryka się Twoja firma.

650+

profesjonalistów z branży morskiej

29

krajów z lokalnymi ekspertami Marsh

US$4.7

mld USD składek w 2020 r.

Często zadawane pytania

Za główny (i najbardziej oczywisty) obszar narażenia na ryzyko uznaje się straty fizyczne lub szkody materialne obciążające ubezpieczonego lub za które ponosi on odpowiedzialność w momencie wystąpienia straty lub szkody. Poważne zagrożenia dla statków mogą stanowić ryzyka związane z pożarem, wybuchem lub niebezpieczeństwami morskimi, takimi jak wejście na brzeg lub na mieliznę, zatonięcie i wywrócenie. W niektórych miejscach zagrożenia stanowią także wojna, strajki, piractwo lub uszkodzenia spowodowane lodem. W przypadku towarów wysyłanych drogą morską istnieje dodatkowe ryzyko związane z uszkodzeniem podczas transportu lub przemoczeniem, kradzieżą lub krótkim terminem dostawy, a wszystkie te czynniki stanowią typowe zdarzenia generujące straty. Oprócz strat fizycznych, poważne ryzyko stanowią zobowiązania zaciągnięte w trakcie operacji morskich.

W miarę jak gospodarki wychodzą z ograniczeń pandemicznych, poważnym wyzwaniem staje się zdrowie pracowników portów i odwiedzających załóg. Nowe sposoby pracy, nowe technologie i digitalizacja stanowią kolejne wyzwania, ale przynoszą także nowe możliwości. Istotne są również przepisy dotyczące zatłoczenia i ochrony środowiska.

Ubezpieczenie ładunku zapewnia przede wszystkim ochronę przed przypadkową stratą fizyczną lub uszkodzeniem w czasie transportu towarów. Jednakże może ona zostać rozszerzona na towary składowane czasowo podczas ogólnego tranzytu w łańcuchu dostaw. Ubezpieczenie ładunku zazwyczaj obejmuje również dodatkowe pokrycie wszelkich ogólnych kosztów awarii wspólnej i ratownictwa, do których zapłaty zobowiązany jest właściciel ładunku.

Pandemia pogłębiła zwiększone zapotrzebowanie na szybkość i dane, mniejsze dochody, opóźnienia w porcie, nagromadzenie ładunków, kryzysy zdrowotne na statkach i w portach oraz zmiany w modelach handlu spowodowane globalnymi środkami ostrożności w zakresie zdrowia.

Dobrobyt fizyczny i psychiczny marynarzy jest dla społeczności morskiej priorytetem, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Niedawno wydana została Deklaracja Neptuna, który ma na celu ochronę i promowanie bezpieczeństwa i dobrobytu marynarzy. Wielu marynarzy utknęło na statkach znacznie dłużej niż przewidywały ich umowy zatrudnienia, co doprowadziło do poważnego zagrożenia ich bezpieczeństwa i dobrobytu. Firma Marsh wraz z ponad 800 organizacjami podpisała Deklarację Neptuna i w ten sposób zobowiązuje się do poprawy warunków dla tych kluczowych pracowników.

Nasz Zespół

Image placeholder

Beata Lewandowska

Dyrektor, Biuro Marsh w Gdańsku

  • Poland