Górnictwo

Złożoność cyklu życia projektów górniczych wymaga zrozumienia, które wykracza poza tradycyjne sposoby zarządzania ryzykiem. Naszych 300 oddanych globalnych specjalistów zapewnia solidne, efektywne kosztowo programy zarządzania ryzykiem i przenoszenia ryzyka, które zwiększają odporność projektów.

Światowy przemysł wydobywczy stoi przed wieloma wyzwaniami: wahaniami cen towarów, operacjami zdalnymi i rozszerzonymi łańcuchami dostaw, wpływem COVID-19, zarządzaniem kosztami, dostępem do finansowania oraz rosnącymi oczekiwaniami dotyczącymi zaangażowania społecznego, gospodarczego i środowiskowego na miejscu oraz w związku z organami regulacyjnymi. Tymczasem inwestorzy domagają się rygoru operacyjnego i dyscypliny kapitałowej, aby zapewnić odpowiednie zwroty z kapitałochłonnych aktywów i projektów.

Specjaliści Marsh w zakresie górnictwa i minerałów pomagają dużym i małym firmom unikać ryzyka, zarządzać nim i przenosić je w całym cyklu wydobycia, od eksploracji wstępnej po zamknięcie kopalni.

Dzięki dogłębnemu zrozumieniu branży i szerokim możliwościom doradczym wspieramy górników, wykonawców, handlowców i finansistów górniczych w przewidywaniu i proaktywnym reagowaniu na zmieniający się profil ryzyka projektów i środowisk działania.

300

górnictwo specjalistów

20

biur zorientowanych na górnictwo

750

Około 750 milionów USD premii wydobywczych wprowadzonych na rynek

Często zadawane pytania

Programy ubezpieczeniowe różnią się w zależności od poszczególnych etapów cyklu życia i działalności firmy. Na ogół jednak obejmują one:

 • Szkody materialne i przerwy w działalności 
 • Całe ryzyko wykonawców i opóźnienia w uruchomieniu
 • Odpowiedzialność stron trzecich
 • Odpowiedzialność dyrektorów i kadry zarządzającej
 • Ładunki morskie i przeładunki towarów 
 • Odszkodowania dla pracowników
 • Zagrożenia związane z bezpieczeństwem (tj. zagrożenia polityczne i przemoc polityczna, terroryzm i sabotaż, porwanie, okup i wymuszenie)
 • Cyber ryzyko
 • Nieszczęśliwe wypadki i ubezpieczenia na życie

W obliczu zwiększonej zmienności odporność organizacyjna nabiera coraz większego znaczenia. Rozwiązania służące zarządzaniu ryzykiem mogą dostarczyć informacji na następujące tematy:

 • Przegląd: analizowanie, modelowanie i ocena strategii, procedur i zabezpieczeń, które wdrożyła firma, z perspektywy projektu i ryzyka korporacyjnego.
 • Restrukturyzacja: projektowanie nowych strategii identyfikacji i łagodzenia ryzyka, w tym programu przeniesienia ryzyka.
 • Reakcja: konkretne usługi wspierające firmę w przypadku straty lub trudnej sytuacji.
 • Odzyskiwanie: zarządzanie następstwami incydentu lub straty i umożliwienie firmie jak najszybszego powrotu do prowadzenia działalności.

Nasz Zespół

Image placeholder

Agnieszka Michałowska

Dyrektor Działu Klienta Strategicznego

 • Poland

Image placeholder

Paweł Florek

Dyrektor, Biuro Marsh w Krakowie

 • Poland