Przepraszamy, twoja przeglądarka nie jest obsługiwana przez Marsh.com

Aby poprawić komfort przeglądania, proszę uaktualnij przeglądarkę do obsługiwanej wersji:

X

Sektor wydobywczy

Podejmuj świadome decyzje biznesowe dzięki oferowanym przez Marsh rozwiązaniom w zakresie identyfikacji profilu ryzyka oraz efektywnego zarządzania ryzykiem.

Wartość ubezpieczanego przy udziale Marsh ryzyka w sektorze wydobywczym przekracza 122 mld USD.

Wyzwania przemysłu wydobywczego obejmują m.in. następujące zagrożenia: spadające ceny na rynku surowców, zarządzanie kosztami, ograniczony dostęp do finansowania oraz rosnące oczekiwania wobec konieczności wsparcia społecznego, ekonomicznego i środowiskowego. Z drugiej strony, inwestorzy żądają rygoru operacyjnego i dyscypliny kapitałowej - niezbędnych do zapewnienia odpowiedniego zwrotu z kapitałochłonnych projektów i aktywów.

Ze względu na systematyczny, postępujący z roku na rok spadek średnich cen surowców, firmy z sektora wydobycia zmuszone są dążyć do minimalizacji kosztów. W tej branży szkody występują dość rzadko, lecz ich konsekwencje są znaczące. Dedykowana tej branży Praktyka Marsh wspiera zarówno duże firmy, jak i mniejsze organizacje w obniżaniu ekspozycji na ryzyko, zarządzaniu i transferze ryzyka w każdym momencie ich działalności: od pozyskiwania kapitału po zamknięcie kopalni.

Nasz globalny Zespół ekspertów w pełni rozumie wyzwania i zagrożenia, z jakimi mierzy się przemysł wydobywczy. Świadczone przez nas usługi mogą zredukować prawdopodobieństwo wystąpienia oraz potencjalne straty wywołane zdarzeniem szkodowym.

W celu zapewnienia naszym Klientom indywidualnie dopasowanych programów zarządzania ryzykiem oraz transferu ryzyka, Marsh prowadzi stały monitoring warunków rynkowych w głównych zagłębiach wydobywczych na świecie. Należą do nich m.in.: Australia, Kanada, Afryka Południowa, Ameryka Łacińska oraz USA. Przykładowo, Chile jest największym na świecie producentem miedzi, mimo iż teren ten narażony jest na ryzyka typowe dla przemysłu wydobywczego, a dodatkowo na naturalne katastrofy, takie jak trzęsienia ziemi.

W opracowywanych rozwiązaniach nasi specjaliści uwzględniają także szereg zmiennych, m.in.: stabilność polityczną i walutową, regulacje prawne, przepisy dotyczące bezpieczeństwa i wypadkowość oraz ogólną sytuację rynkową w danym kraju.

Efektem współpracy z Marsh jest kompleksowy i optymalny kosztowo program zarządzania i transferu ryzyka, który zwiększy odporność Państwa organizacji na ryzyko.