Nieruchomości

Właściciele nieruchomości, operatorzy, zarządzający i deweloperzy muszą zachować konkurencyjność w dynamicznym świecie nieruchomości. Rozwiązania firmy Marsh z zakresu zarządzania ryzykiem to idealny system wsparcia dla firm o odważnych wizjach działania.

Sposób życia, pracy, zabawy i interakcji ludzi uległ istotnym zmianom z powodu pandemii COVID-19 i może zmieniać się nadal. Aby osiągnąć sukces, właściciele nieruchomości, operatorzy, kierownicy i deweloperzy będą musieli dostosować się do długoterminowych konsekwencji tych zmian i skupić się na nich, w tym na zmianach klimatu i ryzyku technologicznym.

Niezależnie od tego, czy Twoja firma ma do czynienia z nowymi zobowiązaniami środowiskowymi, boryka się z bardziej wymagającymi warunkami pożyczkodawcy, czy też ocenia alternatywne rozwiązania w zakresie finansowania ryzyka, możesz skorzystać z porad i wskazówek doradców ds. zarządzania ryzykiem, dobrze znających Twoją branżę.

Przedsiębiorstwa zajmujące się nieruchomościami powinny znaleźć sposoby na zwiększenie odporności na przyszłe zagrożenia. Specjaliści Marsh wykorzystują swoje doświadczenie do pomocy w znalezieniu odpowiedniego podejścia do konkretnych wyzwań, niezależnie od tego, czego one dotyczą.

Często zadawane pytania

Niektóre zagrożenia, na jakie narażeni są działający w sektorze nieruchomości, są w różnym stopniu obecne na całym świecie. Obejmują one różnice w wartości związane z nieprzewidywalnymi warunkami makroekonomicznymi, klęskami żywiołowymi, katastrofami spowodowanymi przez człowieka oraz nagłymi lub postępującymi stopniowo szkodami majątkowymi.

Inne zagrożenia, takie jak niepokoje społeczno-polityczne, terroryzm i niestabilność gospodarcza, są bardziej powszechne na niektórych rynkach, w tym w różnych krajach Azji, Pacyfiku, Bliskiego Wschodu i Ameryki Południowej.

Niektóre obszary ryzyka rynkowego odnoszą się nie do regionów, a do konkretnych branż nieruchomości. Na przykład ryzyko wejścia na rynek leasingu powierzchni biurowych, z uwagi na rozpowszechniające się trendy w zakresie pracy z domu, różni się od ryzyka związanego z przestrzenią logistyczną stron trzecich, gdzie popyt jest obecnie dość duży. Inwestorzy powinni być bardziej wymagający pod względem ryzyka.

Jeśli chodzi o nieruchomości, które posiadasz lub zamierzasz kupić, potrzebujesz ochrony wykraczającej poza podstawowe normy (np. klauzule dotyczące pożarów, burz, tornad, uszkodzeń spowodowanych wiatrem, wandalizmu czy kradzieży aktywów niepieniężnych) oraz uwzględniającej nadzwyczajne okoliczności:

 • ekstremalne zjawiska pogodowe (np. powodzie, trzęsienia ziemi, huragany i osunięcia ziemi/błota)
 • kradzież pieniędzy
 • utrata przychodów z czynszu
 • terroryzm
 • przestępczość finansowa
 • ryzyko polityczne

Na podobnej zasadzie ogólne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, niezależnie od jego zakresu, może nie wystarczyć do pełnej ochrony interesów majątkowych. Należy wziąć pod uwagę następujące postanowienia dotyczące odpowiedzialności:

 • dyrektorzy i członkowie kadry kierowniczej
 • błędy i pominięcia
 • szkody dla środowiska
 • obrażenia ciała (Twoje i Twoich pracowników)

Odpowiedź na to pytanie zależy w dużej mierze od tego, jak długo będziesz w posiadaniu nieruchomości, które projektujesz i budujesz wraz z firmą deweloperską.

Jeśli na przykład zamierzasz sprzedać budynki komercyjne tak szybko, jak to możliwe, niektóre klauzule dotyczące mienia i wypadków staną się odpowiedzialnością kupujących, zanim będą one Twoim obowiązkiem. Natomiast, w przeciwieństwie do kupujących, konieczne byłoby kompleksowe zabezpieczenie ryzyka dla budowniczych, aby uwzględnić potencjalne wypadki podczas budowy.

Z drugiej strony w przypadku budowy nieruchomości na własny użytek biznesowy najlepiej jest objąć je ubezpieczeniem na tyle szerokim, na ile będzie to związane z ryzykiem, na jakie będą narażone nieruchomości.

Na rynku nieruchomości ryzyko jest nieuniknione. Chociaż większość deweloperów lub inwestorów w nieruchomości mieszkalne lub komercyjne jest zasadniczo świadoma ryzyka, łatwo jest przeoczyć określone zagrożenia, a potem zostać bez żadnego zabezpieczenia (i bez krytycznego planu awaryjnego lub sieci bezpieczeństwa) w sytuacji, gdy faktycznie dojdzie do niespodziewanego zagrożenia.

Współpraca z ekspertami z firmy Marsh pomoże Ci skuteczniej przygotować się do zagrożeń – tych oczekiwanych i tych nadzwyczajnych. Nasz zespół zajmujący się nieruchomościami czerpie z szerokiego doświadczenia i stosuje prawdziwie globalne podejście. Jesteśmy gotowi pomóc Ci w znalezieniu sprawnego i dostosowanego do potrzeb rozwiązania do zarządzania ryzykiem.

Nasz Zespół

Image placeholder

Izabella Szymańska

Broker Dyrektor, Kierownik Działu Klienta Korporacyjnego, Lider Praktyki Międzynarodowej

 • Poland