Skip to main content

Nieruchomości

Właściciele nieruchomości, operatorzy, menedżerowie i deweloperzy muszą pozostać konkurencyjni w dynamicznie zmieniającym się świecie nieruchomości. Rozwiązania Marsh w zakresie zarządzania ryzykiem stanowią idealne narzędzie wsparcia dla firm prowadzących odważne działania.

Sposób życia, pracy, zabawy i interakcji ludzi uległ istotnym zmianom z powodu pandemii COVID-19 i może on ulegać dalszym przemianom. Aby osiągnąć sukces, właściciele nieruchomości, operatorzy, menedżerowie i deweloperzy będą musieli dostosować i skupić się na długoterminowych konsekwencjach tych zmian, w tym na zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu i technologią.

Niezależnie od tego, czy Państwa firma stoi w obliczu nowych zobowiązań środowiskowych, zmaga się z coraz większymi wymaganiami kredytodawców, czy dokonuje oceny alternatywnych rozwiązań, w zakresie finansowania ryzyka, mogą Państwo skorzystać ze wsparcia doradców ds. zarządzania ryzykiem, którzy wyróżniają się znakomitą znajomością Państwa branży.

Firmy z branży nieruchomości powinny starać się zwiększyć swoją odporność na przyszłe zagrożenia. Specjaliści Marsh wykorzystują doświadczenie, aby pomóc Państwu w znalezieniu odpowiedniego podejścia do konkretnych wyzwań, na które mogą Państwo napotykać.

Często zadawane pytania

Niektóre rodzaje ryzyka, na które narażone są podmioty działające w branży nieruchomości, występują w różnym stopniu na całym świecie. Należą do nich wahania wartości nieruchomości związane z nieprzewidywalnymi warunkami makroekonomicznymi, klęskami żywiołowymi, katastrofami spowodowanymi przez człowieka oraz nagłymi lub postępującymi stopniowo szkodami majątkowymi.

Inne zagrożenia, takie jak niepokoje społeczno-polityczne, terroryzm i niestabilność gospodarcza, są bardziej powszechne na niektórych rynkach, w tym w różnych krajach Azji, Pacyfiku, Bliskiego Wschodu i Ameryki Południowej.

Niektóre obszary ryzyka rynkowego nie odnoszą się do regionów, a do konkretnych obszarów nieruchomości. Na przykład, ryzyko związane z wejściem na rynek wynajmu komercyjnych powierzchni biurowych w obliczu rozwijających się trendów dotyczących pracy z domu różni się od ryzyka związanego z wynajmem przez firmy zewnętrzne powierzchni przeznaczonych do operacji logistycznych, gdzie popyt jest obecnie dość duży. Inwestorzy powinni zatem rozważnie podchodzić do ryzyka.

Dla nieruchomości, które Państwo posiadają lub zamierzają kupić, potrzebna jest ochrona wykraczająca poza podstawowe standardy (np. klauzule dotyczące pożarów, gradobicia, tornad, szkód spowodowanych działalnością wiatru, aktów wandalizmu czy kradzieży aktywów niegotówkowych) oraz uwzględniająca nadzwyczajne okoliczności:

 • ekstremalne zjawiska pogodowe (np. powodzie, trzęsienia ziemi, huragany i osunięcia ziemi/spływy błotne)
 • kradzież gotówki
 • utrata przychodów z wynajmu
 • terroryzm
 • przestępstwa finansowe
 • ryzyko polityczne

Podobnie, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, niezależnie od jego zakresu, może nie wystarczyć do zagwarantowania pełnej ochrony interesów majątkowych. Rozszerzony zakres ochrony powinien obejmować także:

 • członków zarządu
 • błędy i pominięcia
 • szkody dla środowiska
 • uszkodzenia ciała (Państwa oraz pracowników firmy)

Odpowiedź na to pytanie zależy w dużej mierze od tego, jak długo będą Państwo w posiadaniu nieruchomości, której projektem i budową zajmuje się Państwa firma deweloperska.

Na przykład, jeśli zamierzają Państwo sprzedać budynki komercyjne możliwie w krótkim czasie, niektóre klauzule dotyczące mienia i wypadków staną się odpowiedzialnością nabywców, zanim będą one Państwa obowiązkiem. Natomiast, w przeciwieństwie do kupujących, będą Państwo potrzebować kompleksowego ubezpieczenia budowlanego, które będzie uwzględniać potencjalne wypadki podczas budowy.

W przypadku budowy nieruchomości na własny użytek biznesowy najlepszym rozwiązaniem jest objęcie ją ubezpieczeniem o tak szerokim zakresie, jak ryzyko, na jakie narażone będą Państwa nieruchomości.

Na rynku nieruchomości ryzyko jest nieuniknione. Chociaż większość deweloperów lub inwestorów nieruchomości mieszkalnych lub komercyjnych jest świadoma ryzyka, łatwo jest przeoczyć określone zagrożenia, a przy tym pozostać bez odpowiedniego zabezpieczenia (i bez krytycznego planu awaryjnego lub sieci bezpieczeństwa) w sytuacji, gdy faktycznie dojdzie do nieoczekiwanego zdarzenia.

Współpraca z ekspertami firmy Marsh pomoże Państwu skutecznie przygotować się zarówno na spodziewane, jak i nadzwyczajne zagrożenia. Nasz Zespół dedykowany obsłudze podmiotów z branży nieruchomości korzysta z bogatego doświadczenia i stosuje globalne podejście, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoferować rozwiązania i możliwości dostosowane do Państwa potrzeb w zakresie zarządzania ryzykiem.

Nasz Zespół

Placeholder Image

Izabella Szymańska

Broker Dyrektor, Kierownik Działu Klienta Korporacyjnego, Lider Praktyki Międzynarodowej

 • Poland