Skip to main content

Sprzedaż detaliczna i hurtowa

Firmy zajmujące się sprzedażą detaliczną i hurtową stoją w obliczu ewoluującego krajobrazu ryzyka, który ulega dynamicznym zmianom w związku z wdrażaniem nowych technologii oraz rosnącymi wymaganiami konsumentów. W sytuacji zwiększonego zapotrzebowania na innowacyjne rozwiązania z zakresu doradztwa i transferu ryzyka, sprzedawcy detaliczni i hurtowi mogą polegać na doświadczonych, działających na skalę globalną specjalistach Marsh.

Jeszcze przed pandemią COVID-19 branża handlu detalicznego przygotowywała się do przejścia na zakupy online i szybkie dostawy. Zmiany nabrały tempa w czasie pandemii w związku z obostrzeniami dotyczącymi korzystania ze sklepów stacjonarnych oraz tym, że klienci woleli dokonywać zakupów, korzystając z bezpiecznych, niewymagających kontaktu dostaw i z możliwością zwrotu towaru.

Mimo że handel internetowy nie jest nowym zjawiskiem, wzrost jego popularności w czasie pandemii spowodował nieprzewidziane wyzwania dla sprzedawców detalicznych i hurtowych. Operacje biznesowe są przeciążone, ponieważ sprzedawcy starają się sprostać coraz bardziej złożonym zagrożeniom – od cyberbezpieczeństwa po zakłócenia w łańcuchu dostaw – i nimi zarządzać.

Nasi doświadczeni specjaliści dedykowany branży sprzedaży detalicznej i hurtowej pomogą Państwa firmie określić potrzeby w zakresie zarządzania nowymi formami ryzyka oraz wdrożyć strategie zapewniające stabilność i rentowność w niepewnych czasach.

Często zadawane pytania

Wraz ze stopniowym powrotem klientów do sklepów stacjonarnych, przy wysokiej popularności sprzedaży w internecie, sprzedawcy detaliczni stanęli w obliczu najbardziej złożonego zestawu zagrożeń w historii. 

Z uwagi na trwającą wciąż pandemię COVID-19 na świecie, firmy muszą stawiać czoła wyzwaniom związanym z powrotem do zakupów stacjonarnych, w tym zapewnieniem bezpieczeństwa klientom oraz pracownikom sklepów, a także z rentownością w świetle zwiększonego popytu na zakupy internetowe. 

Z niektórymi rodzajami ryzyka dotyczącymi zakupów w internecie, takimi jak zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa, mieliśmy do czynienia już przed pandemią. Jednak pozostałe ryzyka, jak np. zakłócenia w łańcuchach dostaw, stały się znacznie bardziej problematyczne z uwagi na utrudnienia związane z transportem i logistyką, w tym opóźnienia w transporcie transgranicznym towarów.

Sprzedawcy detaliczni powinni posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, aby zapewnić sobie ochronę na wypadek roszczeń klientów. Powinni także rozważyć zakup polisy dla właścicieli firm, która obejmuje ubezpieczenie sklepu, i budynków handlowych oraz wszelkiego mienia osobistego, które może się w tych miejscach znajdować. Każdy sprzedawca detaliczny zatrudniający pracowników (poza właścicielem) jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od odszkodowań dla pracowników, choć wymogi w tym zakresie mogą się różnić w zależności od kraju. Ponadto, jeśli firma zajmuje się transportem towarów lub dostawami, ważne jest posiadanie polisy od odpowiedzialności z tytułu użytkowania samochodu służbowego jako ochrony przed roszczeniami w razie wypadków.

Zawsze, gdy biznes jest prowadzony na dużą skalę, szansom na spory zysk towarzyszy ryzyko poniesienia ogromnych strat. W ramach prowadzonej przez siebie działalności sprzedawcy hurtowi stoją w obliczu szczególnego zestawu zagrożeń. Przede wszystkim jest to ryzyko utraty towaru, na przykład w wyniku kradzieży lub katastrofy. Kolejne zagrożenie stanowią opóźnienia w uzyskaniu dostaw, a w konsekwencji przerwy w działalności firmy. Sprzedawcy hurtowi muszą także liczyć się z roszczeniami z tytułu odpowiedzialności za produkt, w przypadku gdy uczestniczą w procesie produkcji lub dystrybucji. Ponadto, mogą być podejmowane przeciwko nim inne działania prawne z różnych powodów: od niedostarczenia towaru po nieprzestrzeganie przepisów.

Sprzedawcy hurtowi powinni przede wszystkim rozważyć zakup ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, podobnie jak w przypadku działalności detalicznej. Ubezpieczenie takie chroni firmę przed roszczeniami z tytułu uszkodzeń ciała lub innych szkód ponoszonych przez klientów oraz inne osoby. Inne ubezpieczenia, które warto posiadać obejmują odszkodowania dla pracowników (jeśli są one wymagane w danym regionie), a także związane z transportem, np. ubezpieczenie od odpowiedzialności z tytułu użytkowania samochodu służbowego. W przypadku zajmowania się transportem międzynarodowym, warto również rozszerzyć zakres ubezpieczenia od utraty i odpowiedzialności za towary w tranzycie, w tym ochronę przed uszkodzeniami statku lub innego środka transportu spowodowanymi przez transportowany towar. 

Nasz Zespół

Placeholder Image

Izabella Szymańska

Broker Dyrektor, Kierownik Działu Klienta Korporacyjnego, Lider Praktyki Międzynarodowej

  • Poland