Skip to main content

Article

Ocena trendów w raportowaniu ryzyka związanego z czynnikami ESG i pandemią

Analiza trendów w raportowaniu ryzyka ESG i pandemicznego.
Drone photo of Iceberg and ice from glacier in arctic nature landscape on Greenland. Aerial photo drone photo of icebergs in Ilulissat icefjord. Affected by climate change and global warming.

Istnieje wiele podobieństw pomiędzy brakiem globalnego przygotowania na pandemię COVID-19 a rosnącym ryzykiem ESG obejmującym kwestie ochrony środowiska, sprawy społeczne i ład korporacyjny. Gdy na początku 2020 roku pandemia COVID-19 przybrała na sile, niektórzy spekulowali, że była to „próba” przed katastrofą, z którą przyjdzie nam się zmierzyć w wyniku zmian klimatu. Okazało się, że jest to coś więcej niż tylko próba przed czymkolwiek, a przedsiębiorstwa i rządy aktywnie stosują zdobyte do tej pory doświadczenia, zarządzając w sposób ciągły ryzykiem. 

Trwająca od dwóch lat pandemia spowodowała ponadto, że w centrum uwagi znalazły się ryzyka społeczne związane z dobrostanem pracowników, zdrowiem i bezpieczeństwem, przepisami prawa oraz prawami człowieka. Jednocześnie, ryzyko dotyczące ładu korporacyjnego odnoszące się do kwestii zgodności z przepisami, ujawniania informacji, reputacji czy norm etycznych firmy – także zyskało na znaczeniu. Coraz częściej zadajemy sobie pytania: Czy ryzyko ESG jest nową pandemią? Czy świat będzie na nie równie nieprzygotowany?

W opublikowanym raporcie Evaluating ESG and pandemic risk reporting trends Marsh przedstawia analizę postrzegania ryzyka ESG, przygotowaną w oparciu o raporty roczne wybranych spółek notowanych na światowych giełdach (obejmującą okres sprawozdawczy od lipca 2020 do lipca 2021). Publikacja zawiera podsumowanie ponad 1100 czynników ryzyka, wyodrębnionych na podstawie raportów spółek indeksu Financial Times Stock Exchange 100 Index (FTSE 100) oraz analizę międzybranżową dotyczącą dojrzałości ryzyka i dostosowania ładu korporacyjnego.

Analizowany okres sprawozdawczy jest wyjątkowy z uwagi na utrzymujący się w tym czasie wpływ COVID-19 na społeczeństwo i przedsiębiorstwa na całym świecie, któremu towarzyszył wzrost znaczenia ryzyka ESG, szczególnie w obszarze wyzwań klimatycznych i zrównoważonego rozwoju.

W raporcie porównaliśmy także 60 spółek notowanych na giełdach w Hongkongu (HKSE), Nowym Jorku (NYSE) i Euronext oraz 200 czynników ryzyka, na jakie są one narażone, aby uzyskać wgląd w raportowanie ryzyk ESG mające kluczowe znaczenie dla wszystkich spółek.

Report

Ocena trendów w raportowaniu ryzyka związanego z czynnikami ESG i pandemią