Skip to main content

Article

Rating Ryzyka ESG

Narzędzie służące do oceny wyników firmy osiąganych w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego.

Co to jest ocena ryzyka ESG?

Rating Ryzyka ESG, opracowany przez firmę Marsh, jest bezpłatnym narzędziem, które umożliwia przeprowadzenie samodzielnej oceny wyników firmy osiąganych w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego, a także poprawę ryzyka ESG oraz uzyskanie dostępu do korzystnych rozwiązań ubezpieczeniowych.

Rating Ryzyka ESG, mierzony w odniesieniu do ponad 10 uznanych, międzynarodowych standardów, w tym Task Force on Climate-related Financial Disclosures, Global Reporting Initiative oraz European Union Taxonomy for Sustainable Activities – opiera się na analizie wyników firm w zakresie 18 różnych czynników ESG. Po zakończeniu bezpłatnej oceny Państwa organizacja otrzyma:

  1. Ogólną ocenę ryzyka ESG w skali od 1 do 10.
  2. Ocenę ryzyka dla każdego komponentu ESG.
  3. Ocenę ryzyka w zakresie 18 różnych czynników ESG.
  4. Ocenę ryzyka i rekomendacje dotyczące kontroli, raportowania i budowania odporności w obszarze ESG.

Dlaczego warto przeprowadzać ocenę ryzyka ESG?

Wdrażanie strategii ESG staje się coraz częściej źródłem przewagi konkurencyjnej dla organizacji, które robią to dobrze. Rating Ryzyka ESG zapewnia jasne ramy, na podstawie których można lepiej rozumieć wyniki firmy w zakresie ESG, podejmować bardziej świadome decyzje inwestycyjne oraz negocjować lepsze warunki ubezpieczenia.

W jaki sposób korzystać z wyników oceny ryzyka ESG?

Rating Ryzyka ESG może posłużyć do identyfikacji kluczowych możliwości i zagrożeń związanych ze zrównoważonym rozwojem i kwestiami klimatycznymi oraz do prowadzenia współpracy z doradcami Marsh w celu dalszego rozwoju strategii w tym obszarze. Otrzymane wyniki mogą być również udostępniane interesariuszom, szczególnie tym, którzy wykazują istotne zainteresowanie oraz zaniepokojenie ryzykiem ESG.

Wypełnij formularz, aby otrzymać bezpłatną ocenę ryzyka ESG.

Powiązane artykuły