Skip to main content

Coroczny raport

The Global Risks Report 2023

Kompleksowe źródło informacji na temat najważniejszych zagrożeń w 2023 roku i latach kolejnych. Dane na podstawie opinii ponad 1 200 globalnych ekspertów i liderów.Dowiedz się, jakie są najważniejsze zagrożenia dla ponad 1200 liderów akademickich, biznesowych i rządowych z całego świata. 

18. wydanie Global Risks Report, opracowane we współpracy ze Światowym Forum Ekonomicznym, przedstawia najistotniejsze ryzyka oraz trendy, z jakimi będą musieli zmierzyć się liderzy w najbliższych latach.

Raport zapewnia podgląd priorytetów i strategii oraz daje możliwość zaplanowania działań mających na celu budowanie odporności w tym jakże burzliwym krajobrazie ryzyka.

Global Risks Report, uznawany za jedno z wiodących źródeł informacji na temat obecnych i nowych ryzyk, pomoże Państwa organizacji lepiej zrozumieć i przygotować się na to, co ją czeka w przyszłości.

Wykorzystaj raport, aby:

  • Odkryć główne obszary związane z ryzykiem, na których powinna skupić się Państwa organizacja w 2023 roku.
  • Zrozumieć kluczowe zmiany i trendy zachodzące w krajobrazie ryzyka.
  • Przekazać kadrze kierowniczej wiedzę na temat obecnego i przyszłego ryzyka.
  • Dowiedzieć się, jakie działania może podjąć Państwa organizacja już teraz, aby zbudować odporność na ryzyko.

Gotowy, aby poznać najważniejsze zagrożenia i strategie na rok 2023?

Gotowy, aby poznać najważniejsze zagrożenia i strategie na rok 2023?

Wydarzenia makroekonomiczne

Pandemia COVID-19, konflikt rosyjsko-ukraiński, znaczące katastrofy naturalne oraz ich długoterminowe implikacje geopolityczne i geoekonomiczne spowodowały najwyższe od dziesięcioleci stopy inflacji i kryzysy kosztów utrzymania na świecie. Wydarzenia makroekonomiczne budzą obawy przed zbliżającym się spowolnieniem gospodarczym, wywołując niepokój co do krótkoterminowych perspektyw ryzyka i przyszłego wzrostu. Budowanie odporności w tak burzliwych czasach wymaga przyjęcia nowego, strategicznego podejścia do identyfikacji ryzyka, podejmowania decyzji i przygotowań.

Cyfryzacja

W dzisiejszym krajobrazie biznesowym technologia i doświadczenia użytkowników końcowych odgrywają kluczową rolę w zwiększaniu wydajności, wzroście i postępie społecznym. W miarę jak firmy przenoszą coraz więcej operacji do sfery cyfrowej i rozwijają technologie transformacyjne - od blockchaina, przez sztuczną inteligencję, po inżynierię genetyczną i nie tylko - konieczne jest wzmocnienie odporności na szybko rozwijające się zagrożenia cybernetyczne, zmieniające się systemy regulacyjne i przepisy prawa dotyczące prywatności oraz fizyczne i wirtualne ataki na cenne dane i systemy.

Klimat i zrównoważony rozwój

Ryzyka środowiskowe dominują wśród długoterminowych obaw organizacji w GRR 2023. Większość z nich odnosi się bezpośrednio lub pośrednio do zmiany klimatu, która jest powszechnie uważana za ryzyko egzystencjalne. Strategie odporności, które koncentrują się na nowych podejściach do oceny i łagodzenia ryzyka zmian klimatu oraz pomagają przyspieszyć inwestycje w transformację zielonej energii, umożliwią przedsiębiorstwom realizację celów zrównoważonego rozwoju.

Ludzie

Pandemia COVID-19 zwiększyła istniejące presje i obciążenia na globalne systemy opieki zdrowotnej, zarządzanie zdrowiem psychicznym i sposoby pracy. Z drugiej strony, spowodowała również wzrost świadomości i zaangażowania kadry kierowniczej w poprawę dostępu do opieki zdrowotnej oraz ochronę zdrowia i samopoczucia pracowników. Poprzez zwrócenie uwagi na zmianę środowiska, w którym ludzie pracują i żyją; poprawę dostępności wsparcia, którego naprawdę potrzebują; oraz przyjęcie ogólnej kultury zdrowia i dobrego samopoczucia, firmy i ich pracownicy mogą stać się bardziej odporni.

Pobierz Global Risks Report 2023

Powiązane artykuły

The Global Risks Report 2023