Skip to main content

Global Risks Report Podcast: European Conversations

Jak rosnąca inflacja i kryzys kosztów utrzymania wpływają na działalność firm

Rozmowa Davida Wreforda, Partnera w Mercer i Andrew Pilbeama, Global Head of Total Reward w Ericsson.

Pen pointing to an inflation chart

Rozmowa Davida Wreforda, Partner w Mercer i Andrew Pilbeama, Global Head of Total Reward w Ericsson.

Jednym z wątków rozmowy była historia firmy Ericsson i jej ścieżki rozwoju. Wizją firmy Ericsson jest poprawa jakości życia, redefinicja biznesu i bycie pionierem zrównoważonej przyszłości. Realizacja tego ambitnego celu oparta jest na zmianach w sposobie działania firm po pandemii COVID-19.

Ryzyko związane z zasobami ludzkimi zostało uznane w Global Risks Report 2023 jako zyskujące na znaczeniu zagrożenie dla większości organizacji. Ericsson w dużym stopniu polega na swojej sile roboczej, aby móc wdrażać innowacje, co wymaga utrzymywania wysokiego poziomu satysfakcji i motywacji pracowników, aby pozostawali oni produktywni. Andrew przedstawił kilka sposobów, jak to osiągnąć, realizując jednocześnie cele organizacyjne: „Pokładamy wiele pracy w transformację kultury i doświadczeń pracowników, wdrażamy globalne programy wellbeingowe, uznaniowe, zakupu akcji i wolontariackie – wszystkie te elementy przekładają się na budowanie środowiska pracy, które jest nastawione na docenianie i dawanie ludziom poczucia satysfakcji z pracy w naszej firmie”.

Więcej o działaniach firmy Ericsson w najnowszym podcaście.

Carolina Klint – Marsh McLennan Chief Commercial Officer for Europe oraz komentatorka Global Risks Report, odpowiada za dostarczanie rozwiązań oraz usług dla największych krajowych i międzynarodowych klientów Marsh. Carolina ma ponad 20-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych.

David Wreford – partner w firmie Mercer. Obecnie jest w trakcie studiów doktoranckich na King’s College w Londynie. David posiada ponad 35-letnie doświadczenie w doradztwie i zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Andrew Pilbeam – Global Head of Total Reward w Ericsson. Ekspert w obszarze strategii oceniania i nagradzania pracowników z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży.

Pozostałe podcasty

Powiązane artykuły