Skip to main content

Budowanie odporności organizacji na ryzyko

Dowiedz się, jak tysiąc organizacji zarządza odpornością na ryzyko

Trwająca pandemia COVID-19 i inne wydarzenia ostatnich miesięcy dowiodły, że niektóre organizacje są bardziej odporne. Co wyróżnia te organizacje i jakie kroki powinny zostać podjęte w tym kierunku przez Twoją firmę i pozostałych liderów biznesowych?

W celu poznania, zachowań, strategii oraz praktyk realizowanych przez organizacje odporne na ryzyko, przeprowadziliśmy badanie z udziałem blisko tysiąca klientów na całym świecie, reprezentujących  ponad 30 różnych branż. Każda organizacja stanęła w obliczu wyjątkowych wyzwań, jednak wyniki pozostały jednakowe: za organizację odporną na ryzyko uważa się firmę, która potrafi przewidywać przyszłe zagrożenia i wykorzystywać możliwości, aby skutecznie równoważyć ryzyko z korzyściami.

Co to jest Marsh Risk Resilience Diagnostic?

Aby lepiej wspierać i informować Klientów o możliwościach budowania odporności, opracowaliśmy specjalne narzędzie: Marsh Risk Resilience Diagnostic, które analizuje wpływ i wzajemne powiązania zagrożeń pojawiających się w całym łańcuchu wartości organizacji. Zapewnia ponadto lepszy wgląd w zagrożenia i identyfikuje istniejące luki w przygotowaniu, porównując je z percepcją odporności organizacji.

4 kroki, które powinna wdrożyć każda firma, aby zbudować odporność organizacji na ryzyko:

Rzeczywiste luki w przygotowaniu, w porównaniu z postrzeganym przez organizacje poziomem odporności powodują, że firmy są narażone na bieżące i długofalowe zakłócenia w zakresie operacji biznesowych, aktywów czy przychodów.

Proces budowania odporności na ryzyko składa się 4 kluczowych kroków.

Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do pobrania raportu Marsh Risk Resilience.

Dlaczego warto pobrać raport? Poznaj:

  • Definicję budowania odporności.
  • Wpływ pojawiających się zagrożeń na główne obszary działalności biznesowej.
  • Sześć rodzajów zagrożeń i ich potencjalny wpływ na organizację.
  • Cztery podstawowe kroki zwiększające odporność na ryzyko.