Skip to main content

Affinity

Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu, Marsh może pomóc Państwa firmie przygotować program ubezpieczeń affinity, który ułatwi rozwój działalności i zaoferuje unikalną ochronę i wsparcie.

Znalezienie nowych sposobów na osiągnięcie wzrostu i zmniejszenie ryzyka dla członków organizacji jest kluczowym elementem sukcesu dla partnerów affinity, stowarzyszeń handlowych i franczyz.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz globalną korporacją, czy mniejszym przedsiębiorstwem, opracowanie programu grupowych ubezpieczeń affinity może pomóc Państwa firmie zaoferować nową wartość i rozwinąć biznes. Program grupowych ubezpieczeń affinity zapewnia większą kontrolę nad zarządzaniem ryzykiem oraz dostarcza nowych metod oszczędności, redukuje ryzyko wystąpienia roszczeń i poprawia bezpieczeństwo członków organizacji.

Pomimo oczywistych korzyści, wiele organizacji nie dysponuje odpowiednią ilością czasu, zasobami czy wiedzą niezbędną do zarządzania programem grupowych ubezpieczeń affinity w sposób efektywny. Marsh, w oparciu o Państwa potrzeby, pomoże zaprojektować i wdrożyć odpowiedni program oraz zapewni szeroki wachlarz rozwiązań w zakresie ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem.

Ubezpieczenie nie tylko pozwala lepiej zarządzać ryzykiem, lecz także daje możliwość poprawy komfortu klienta, zwiększając jego lojalność wobec firmy. Organizacje współpracują z Marsh w zakresie ubezpieczeń affinity, ponieważ zapewniamy im wsparcie w budowaniu marki, zwiększaniu wartości firmy oraz uzyskaniu nowych źródeł dochodów.

Korzystając z naszych najnowszych informacji branżowych, organizacje każdej wielkości - stowarzyszenia, producenci OEM, detaliści, franczyzodawcy, federacje sportowe i inne grupy affinity - współpracują z Marsh, tworząc programy ubezpieczeniowe przeznaczone specjalnie dla swoich klientów. Podobnie jak oni, mogą Państwo liczyć na dedykowany Zespół ekspertów Marsh specjalizujący się w pomaganiu organizacjom w oferowaniu ubezpieczeń jako dodatkowego elementu oferty dla klientów, pracowników, sprzedawców i kontrahentów. Projektujemy i wdrażamy pełen zakres rozwiązań ubezpieczeniowych i zarządzania ryzykiem dostosowanych do potrzeb Państwa firmy, które koncentrują się na zwiększaniu lojalności jej odbiorców i klientów, zatrzymaniu ich w organizacji oraz na potencjale monetyzacji, zapewniając Państwu i Państwa interesariuszom wartość dodaną.

Oferujemy indywidualne rozwiązania ubezpieczeniowe dla organizacji każdej wielkości, korzystając z naszych wypracowanych relacji z ubezpieczycielami. Nasz Zespół rozpocznie współpracę z Państwem w celu przeanalizowania potrzeb, zaproponowania innowacyjnych rozwiązań, koncentrujących się na zwiększeniu wartości programów członkowskich oraz osiągnięciu jak najlepszych wyników biznesowych.

Połączenie naszej ekspertyzy, wyłącznych relacji z ubezpieczycielami, innowacyjnych możliwości cyfrowych oraz usług end-to-end, wspieranych przez wnikliwe i zaawansowane rozwiązania technologiczne, zapewni Państwa użytkownikom bezproblemowe działanie od momentu zakupu produktu ubezpieczeniowego do momentu zgłoszenia roszczenia.

W Marsh posiadamy wyspecjalizowane zespoły o zasięgu międzynarodowym, które zajmują się projektowaniem, realizacją i promocją programów ubezpieczeniowych dopasowanych do potrzeb klienta, oferujących wiodącą na rynku ofertę oraz user experience idealnie dopasowane do marki, kultury i wartości organizacji.

Zapraszamy do obejrzenia video, aby sprawdzić, jak możemy udoskonalić Państwa ścieżkę zakupową dzięki embedded insurance.

Wykorzystaj swój potencjał

Dowiedz się, jaką wartość może wnieść ubezpieczenie affinity do Państwa organizacji.

FAQ

Organizacja typu affinity jest tworzona wokół wspólnego interesu lub celu. Poszczególni jej członkowie należą do niej formalnie lub nieformalnie. Niektóre przykłady obejmują stowarzyszenia absolwentów, grupy biznesowe czy organizacje wojskowe.

Organizacje affinity obejmują również:

  • Stowarzyszenia handlowe: Organizacja założona i finansowana przez firmy, które działają w określonej branży.
  • Franczyzy: Franczyzodawca udziela licencji na swój model biznesowy i markę franczyzobiorcom.

Aby lepiej realizować interesy członków, liderzy organizacji affinity powinni zadbać o posiadanie odpowiedniego programu ubezpieczeniowego opracowanego pod kątem ich unikalnych potrzeb i ryzyka.

Ubezpieczenia typu affinity zapewniają polisy unikalne dla członków grupy. Poprzez łączenie ryzyka uczestnicy są w stanie obniżyć koszty pokrycia.

Tego typu programy ubezpieczeniowe powstają, gdy grupa osób lub podmiotów łączy się, aby wspólnie założyć firmę ubezpieczeniową typu captive. Dla organizacji lub osób fizycznych, które nie posiadają na to środków, program grupowy oferuje minimalizację ryzyka, zwiększenie pokrycia i obniżenie kosztów.

Poprzez opracowanie programu dostosowanego do Państwa grupy, organizacja jest w stanie oferować rozwiązania dla obszarów ryzyka, których bardziej ogólne polisy prawdopodobnie nie uwzględnią.

Ubezpieczenie typu affinity oferuje stabilność ceny, ochrony ubezpieczeniowej i kompleksową obsługę.

Opłacalny program ubezpieczeniowy, zaprojektowany pod kątem interesów Państwa klientów, członków organizacji lub franczyzobiorców, może pomóc w realizacji celów biznesowych i poprawić reputację firmy. Wykorzystując wartość dodaną zyskaną dzięki ubezpieczeniu, można wzmocnić relacje z odbiorcami i partnerami, co pomoże przyciągnąć i utrzymać lojalnych członków organizacji.

Nowy program ubezpieczeń affinity może również otworzyć dodatkowy strumień dochodów dla Państwa firmy poprzez wprowadzenie struktury wypłacającej prowizję.

Tworząc program, który przynosi bezpośrednie korzyści członkom danej grupy, należy wziąć pod uwagę wszelkie wymagania dotyczące członkostwa oraz inne wyjątkowe względy, zabezpieczenia biznesowe i stawki.

Po podjęciu decyzji o utworzeniu programu ubezpieczeniowego typu affinity, potrzebny jest captive manager, który poprowadzi ten proces.

Marsh opracuje program ubezpieczeniowy dostosowany do profilu ryzyka Państwa potencjalnych ubezpieczonych. Poprzez zrozumienie zagrożeń, na które narażeni są Państwo i Państwa partnerzy w kontekście prowadzonej działalności, uzyskujemy wiedzę, która pomaga nam zdefiniować ryzyka, które mają być objęte ubezpieczeniem i opracować rozwiązanie dostosowane do Państwa profilu ryzyka.