Skip to main content

Wydarzenia i rozrywka

Dostarczamy branży rozrywkowej i eventowej, począwszy od producentów i wykonawców, po nadawców, organizatorów i promotorów, zindywidualizowane rozwiązania w zakresie ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem, które chronią ich przedsięwzięcia.

Obecnie popyt na treści i wysokie oczekiwania przyniosły nowe wyzwania, ryzyka i wymogi, którymi należy skutecznie zarządzać. Dedykowany Zespół Marsh oferuje innowacyjne rozwiązania dostosowane do zmieniających się potrzeb branży.

Nasze doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem, szczególnie w branży audiowizualnej, medialnej i rozrywkowej, pozwala na korzystanie z kreatywnych i konkurencyjnych rozwiązań ubezpieczeniowych. Marsh upraszcza proces, oferując subskrypcję online dostosowaną do każdego z Państwa projektów. Do Państwa dyspozycji pozostaje również ekspert, który służy radą i zapewni indywidualny nadzór.

Nasi wiodący w branży doradcy mogą zaoferować zintegrowane rozwiązania cyfrowe, które zapewnią niezawodny user experience dla odbiorców Państwa usług, jednocześnie rozwijając Państwa markę i zwiększając satysfakcję klientów. Nasz Zespół specjalistów projektuje dostosowane do potrzeb klienta programy ubezpieczeniowe, które są w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami i regulacjami międzynarodowymi, regionalnymi i krajowymi.

FAQ

Opracowujemy innowacyjne, dostosowane do potrzeb rozwiązania ubezpieczeniowe, które obejmują szereg zawodów i organizacji w sektorze rozrywkowym, w tym aktorów, muzyków, piosenkarzy, zespoły muzyczne, tancerzy, komików, artystów, wykonawców, promotorów, nadawców, producentów, organizatorów, a nawet obiekty profesjonalnych wydarzeń rozrywkowych.

Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalistą w branży rozrywkowej, czy producentem filmów lub programów telewizyjnych, rozumiemy zagrożenia istotne z punktu widzenia Państwa firmy oraz rozwiązania ubezpieczeniowe, które mogą pomóc w ochronie przed:

  • Przerwaniem, przełożeniem lub odwołaniem zdjęć filmowych w wyniku niedostępności kluczowej osoby, przypadkowego zniszczenia sprzętu i/lub pomieszczeń, braku dostaw energii elektrycznej, awarii komputera, zamknięcia lotnisk/stacji, przypadkowego przerwania emisji, cofnięcia zezwolenia, protestów, strajków, ataku i/lub groźby ataku.
  • Uszkodzeniem medium audiowizualnego.
  • Uszkodzeniem sprzętu audiowizualnego, scenografii, kostiumów i rekwizytów.

Niezbędne jest wykupienie polisy ubezpieczeniowej dostosowanej do specyfiki produkcji, obejmującej wszystkie ryzyka w przypadku przerwania, przesunięcia lub odwołania filmowania. Kręcenie zdjęć czy postprodukcja dzieła filmowego to etapy, które niosą znaczne ryzyko.

Wypadek, nawet drobny, może spowodować nieprzewidziane straty lub opóźnienia zagrażające całemu projektowi, np. niedostępność kluczowej osoby, przypadkowe zniszczenie sprzętu i/lub pomieszczeń, brak zasilania elektrycznego, awaria komputera, zamknięcie lotnisk/stacji, przypadkowe przerwanie tranzytu, wycofanie zezwolenia, atak i/lub groźba ataku, protesty i/lub strajki.

Branża eventowa mierzy się z wieloma ryzykami związanymi z ulotnym charakterem wydarzeń, w tym z ustalonymi datami występów, wysokimi budżetami w wielu przypadkach, znaczeniem sprzętu technicznego i zespołów na miejscu oraz zarządzaniem tłumem. Są to jedne z zagadnień, które wymagają dostosowanych rozwiązań obejmujących ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej, sprzętu, ubezpieczenia od kosztów rezygnacji oraz NNW.

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wydarzenia obejmuje straty finansowe po odwołaniu eventu z powodu nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak ataki terrorystyczne, zła pogoda, strajki, protesty społeczne, epidemie i tym podobne. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na datę rozpoczęcia ochrony, która jest istotna, ponieważ tylko zdarzenia mające miejsce po tej dacie są objęte ubezpieczeniem.