Skip to main content

Zawody medyczne

Oferujemy rozwiązania ubezpieczeniowe dostosowane do obowiązków prawnych i specyficznych potrzeb zawodowych dla szerokiego grona przedstawicieli zawodów medycznych.

Pracownicy medyczni są narażeni na szereg ryzyk prawnych podczas wykonywania obowiązków wynikających z ich specjalizacji. Każdego dnia spotykają się również z ryzykiem cybernetycznym, regulacyjnym, odpowiedzialności zawodowej i cywilnej.

W zależności od potrzeb, jesteśmy w stanie w krótkim czasie opracować rozwiązania w zakresie ubezpieczeń cyfrowych i obsługi roszczeń, w tym underwriting online. Dzielimy się ponadto naszą wiedzą, aby mogli Państwo poznać zmieniające się ryzyko. Dostarczamy także innowacyjne rozwiązania chroniące Państwa interesy zawodowe i biznesowe. Nasz Zespół specjalistów opracowuje indywidualne programy ubezpieczeniowe, które są w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami międzynarodowymi, regionalnymi i krajowymi.

W przypadku wystąpienia szkody, Marsh uruchomi zasoby niezbędne do zarządzania i szybkiego rozwiązania zdarzenia. Zapewniamy odpowiednią reakcję, która jest potrzebna, aby kontynuować pracę bez zakłóceń i zachować odporność organizacji na przyszłość.

FAQ

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zapewnia ochronę przed roszczeniami osób trzecich wynikającymi z obrażeń i szkód wyrządzonych osobom i/lub mieniu. Jeśli zostaniesz uznany za odpowiedzialnego, pokryje ono odszkodowanie dla poszkodowanego.

Marsh zapewni pełne zastosowanie gwarancji zawartych w polisie. Ochrona Państwa interesów jest dla nas priorytetem.

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z tytułu wykonywania zawodu medycznego chroni w przypadku, gdy roszczenie skutkuje przyznaniem odszkodowania osobie trzeciej w związku z błędem popełnionym w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych, takim jak m.in. błędna diagnoza, brak diagnozy, błędy chirurgiczne, nieprawidłowe leczenie lub błędy w przepisywaniu leków.

Marsh zapewni wsparcie w znalezieniu ubezpieczenia dostosowanego do Państwa potrzeb w celu ochrony interesów zawodowych.

Organizacje przetwarzające dane osobowe i/lub wrażliwe mogą stać się celem ataku hakerskiego. Jako jeden z liderów rynku w zakresie ryzyka cybernetycznego, Marsh może pomóc Państwu w zarządzaniu i zapobieganiu temu zagrożeniu.

Ryzyko przerwania działalności, czyli utraty dochodów w wyniku zdarzenia losowego, jest kolejnym poważnym problemem dla pracowników medycznych, który możemy pomóc ubezpieczyć.

Marsh może zaoferować Państwu niezobowiązującą ewaluację aktualnej ochrony ubezpieczeniowej. Nasi pracownicy są specjalistami w zakresie rozpoznawania pojawiających się zagrożeń i zmian w ryzyku, które bezpośrednio dotyczą Państwa i całej branży. Dysponujemy wiedzą i rozwiązaniami, które pozwolą lepiej zabezpieczyć Państwa interesy w miarę ewolucji krajobrazu ryzyka.