Skip to main content

Usługi dla specjalistów

Oferujemy rozwiązania ubezpieczeniowe dla zawodów regulowanych, dostosowane do ich potrzeb technicznych i zobowiązań prawnych w szerokim zakresie branż.

Specjaliści narażeni są na szereg ryzyk prawnych podczas wykonywania swoich obowiązków, w tym na odpowiedzialność zawodową, odpowiedzialność cywilną, ryzyko regulacyjne i cybernetyczne.

W zależności od potrzeb, nasz Zespół Affinity jest w stanie zapewnić Państwu odpowiednie rozwiązania ubezpieczeniowe chroniące Państwa działalność gospodarczą. Nasi specjaliści projektują dostosowane do potrzeb klienta programy ubezpieczeniowe, które są w pełni zgodne z obowiązującymi regulacjami i przepisami międzynarodowymi, regionalnymi i krajowymi. Pomagamy również zrozumieć wszelkie zmiany w zakresie ryzyka związanego z wykonywanym zawodem, jednocześnie dostarczając odpowiednie i innowacyjne rozwiązania pozwalające na pokonanie tych wyzwań.

Ponadto, pomoc można uzyskać również za pośrednictwem naszej platformy cyfrowej, która zapewnia bezproblemowe działanie od momentu zakupu polisy do zarządzania szkodami, niezależnie od branży.

FAQ

Nasze rozwiązania ubezpieczeniowe skierowane są do wielu grup zawodowych, w tym m.in:

  • Finanse: biegli księgowi, audytorzy i eksperci finansowi.
  • Prawo: adwokaci, prawnicy specjalizujący się w przepisach prawa autorskiego, administratorzy i przedstawiciele prawni.
  • Nieruchomości: agencje nieruchomości, zarządcy nieruchomości, deweloperzy, kreślarze i diagności nieruchomościowi.
  • Pośrednictwo: doradcy w zakresie zarządzania majątkiem, doradcy w zakresie inwestycji finansowych, doradcy w zakresie inwestycji partycypacyjnych, bankowość i akwizycja finansowa oraz brokerzy ubezpieczeniowi.

Jeśli Państwa grupa zawodowa nie znajduje się na powyższej liście, nasz Zespół opracuje indywidualne rozwiązania dopasowane Państwa potrzeb.

Po dokonaniu analizy Państwa potrzeb i ryzyka, opracujemy efektywny kosztowo program ubezpieczeniowy.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zapewnia ochronę przed roszczeniami osób trzecich wynikającymi z obrażeń i szkód wyrządzonych osobom i/lub mieniu. Jeśli zostaną Państwo uznani za odpowiedzialnego, pokryje ono odszkodowanie dla poszkodowanego.

Marsh zapewni pełne zastosowanie gwarancji zawartych w polisie. Ochrona Państwa interesów jest dla nas priorytetem. 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu (Professional Indemnity Insurance - PI) chroni Państwa interesy w przypadku wniesienia przeciwko Państwu roszczenia, którego skutkiem jest przyznanie odszkodowania osobie trzeciej z powodu błędu popełnionego w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych.

Marsh zapewni wsparcie w znalezieniu ubezpieczenia dostosowanego do Państwa potrzeb w celu ochrony interesów zawodowych.

Niektóre zawody są zobowiązane do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu (PI) przez krajowe, regionalne lub globalne organy regulacyjne. Inni specjaliści są zobowiązani do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu w ramach zobowiązań umownych, natomiast wielu z nich wybiera to ubezpieczenie ze względu na ochronę i bezpieczeństwo, jakie zapewnia w przypadku, gdy ich doradztwo lub świadczone usługi nie spełniają oczekiwań klienta.

Ubezpieczenie PI zapewnia pokrycie kosztów prawnych i wydatków związanych z ochroną przed roszczeniami, a także odszkodowanie, które należy wypłacić, jeśli okaże się, że są Państwo odpowiedzialni za spowodowanie strat finansowych u swojego klienta z powodu zaniedbania w zakresie doradztwa, wykonanych usług lub projektów. Ubezpieczenie PI zapewnia również bezpieczeństwo potencjalnym klientom.

Marsh może zaoferować Państwu niezobowiązującą ewaluację aktualnej ochrony ubezpieczeniowej. Nasi pracownicy są specjalistami w zakresie rozpoznawania pojawiających się zagrożeń i zmian w ryzyku, które bezpośrednio dotyczą Państwa i całej branży. Dysponujemy wiedzą i rozwiązaniami, które pozwolą lepiej zabezpieczyć Państwa interesy w miarę ewolucji krajobrazu ryzyka.

Naszą ofertę tworzymy w oparciu o znajomość rynku, zapewniając możliwie najlepsze rozwiązania projektowe, inwestycyjne i zarządcze.