Wewnętrzne zakłady ubezpieczeń

Firma Marsh, jako największy na świecie zarządca wewnętrznych zakładów ubezpieczeń, oferuje kompleksowe podejście do innowacyjnych rozwiązań typu captive, pomagając organizacjom rożnej wielkości w radzeniu sobie ze złożonym ryzykiem na poziomie globalnym.

W obliczu wyższych stawek ubezpieczenia, braku możliwości oraz bardziej rygorystycznych warunków wielu liderów szuka alternatywnych sposobów finansowania ryzyka. Jedną z najpopularniejszych metod jest założenie wewnętrznego (ang. captive) zakładu ubezpieczeń. 

Taki zakład może okazać się potężnym narzędziem, które pozwoli Twojej organizacji przejąć pełną kontrolę nad ryzykiem, a jednocześnie uzyskać większą elastyczność finansową i ochronę. Ponadto wygenerowane nadwyżki można potencjalnie wykorzystać do finansowania strategicznych inwestycji w innych operacjach. 

Marsh może pomóc Twojej organizacji w stworzeniu programu typu captive zgodnego z Twoimi celami strategicznymi i finansowymi. Łącząc nasze doświadczenie z najlepszymi w branży analizami, ocenimy Twoje potrzeby oraz przedstawimy rekomendacje i korzyści, jakie wewnętrzne ubezpieczenie może zaoferować Twojej firmie dziś i w przyszłości. 

Marsh zarządza co czwartym wewnętrznym zakładem ubezpieczeń na świecie. Marsh wybierany jest także częściej niż jakikolwiek inny zarządca wewnętrznych zakładów ubezpieczeń, dzięki czemu możesz mieć pewność, że masz doświadczenie, wiedzę i zasoby potrzebne do zarządzania ryzykiem na własnych warunkach, a także do zmaksymalizowania wyników wewnętrznego zakładu. 

Często zadawane pytania

Wewnętrzne ubezpieczenie jest mechanizmem finansowania ryzyka, w którym przedsiębiorstwo ubezpiecza się od przyszłych strat. W umowie ubezpieczenia wewnętrznego ubezpieczony wnosi własne ryzyko, tworząc licencjonowaną firmę, która zapewnia ubezpieczenie jednostce dominującej lub jej podmiotom stowarzyszonym. 

Dzięki stworzeniu wewnętrznego zakładu ubezpieczeń w celu ochrony przed nietypowym ryzykiem biznesowym firma może zarządzać trudnymi do ubezpieczania obszarami ryzyka, pokrywać luki w programie zarządzania ryzykiem oraz uzyskać dochodową premię, która w innym przypadku byłaby wypłacana ubezpieczycielom komercyjnym. Wewnętrzny zakład ubezpieczeń może tworzyć wartość dzięki korzyściom finansowym, strategicznym i operacyjnym.

Wewnętrzne zakłady ubezpieczeń powstają, aby zapewniać firmom większe możliwości zarządzania retencjami i potrąceniami związanymi z tradycyjnymi programami transferu ryzyka. Zazwyczaj firma wybiera usługodawców, w tym zarządcę wewnętrznego zakładu ubezpieczeń, takiego jak Marsh, który może wspierać tworzenie, wdrażanie i codzienną obsługę programu.

Podobnie jak w przypadku tradycyjnych programów ubezpieczeniowych, wewnętrzny zakład ubezpieczeń wystawia polisy, rozpatruje roszczenia i stosuje się do wszystkich obowiązujących przepisów. Jednak kluczową różnicą jest to, że wewnętrzny zakład ubezpieczeń daje jednostce dominującej możliwość zatrzymania lub dystrybucji zysków w obrębie organizacji, podczas gdy tradycyjne przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe te zyski zachowuje.

Ulokowanie wewnętrznego zakładu ubezpieczeń w centrum programu zarządzania ryzykiem pozwala obniżyć całkowity koszt ryzyka, ustabilizować zdolność zarządzania ryzykiem i uzyskać dostęp do reasekuracji. 

Inne potencjalne korzyści charakterystyczne dla wewnętrznych zakładów to: 

 • Lepsze podejście do finansowania przyszłych katastrofalnych strat, spowodowanych cyberterroryzmem czy odpowiedzialnością za produkty.
 • Ochrona przed unikatowymi typami ryzyka, która może być niedostępna w ramach tradycyjnego ubezpieczenia.
 • Możliwość tworzenia kapitału i nadwyżki oraz zdolność do finansowania roszczeń ubezpieczeniowych poprzez opłacanie i odkładanie składek oraz zabezpieczanie inwestycji w celu pokrycia strat.
 • Możliwość gromadzenia danych dotyczących ubezpieczeń i zarządzania wydajnością w celu stworzenia bazy statystycznej, dzięki której ubezpieczyciele będą mieli większe możliwości zapewnienia ubezpieczenia na akceptowalnych warunkach i po akceptowalnych cenach. 

Wewnętrzny program ubezpieczeniowy, który zapewnia organizacji wsparcie w rozwiązywaniu zarówno tradycyjnych, jak i nowych problemów z zakresu zarządzania ryzykiem. Dzięki lepszej kontroli nad ryzykiem i obniżonym kosztom Twoja firma może także zwiększyć ogólne bezpieczeństwo ekonomiczne i rentowność.

Mimo że firmy we wszystkich branżach mogą korzystać z potencjalnych korzyści wynikających z posiadania wewnętrznego zakładu ubezpieczeń, zazwyczaj te, które tworzą własny program ubezpieczeń, charakteryzują się następującymi cechami:

 • narażenie na ryzyko, które jest trudne lub niemożliwe do ubezpieczenia w środowisku handlowym; 
 • strategiczne podejście do zarządzania ryzykiem, narażeniem na nie i jego kosztami zamiast zakupu ubezpieczenia po najniższej cenie;
 • zobowiązanie do poprawy profilu ryzyka.

Dzięki kilku unikalnym strukturom dostępnym dla organizacji można dostosować swój wewnętrzny program ubezpieczeniowy i zakres ubezpieczenia, dopasowując je do indywidualnych zagrożeń i inicjatyw strategicznych.

Liderzy biznesowi, którzy chcą stworzyć własny program ubezpieczeń, mają do wyboru kilka wariantów struktury.

 • Pojedyncza jednostka dominująca: Organizacja tworzy własny zakład ubezpieczeń, aby ubezpieczać wyłącznie własną działalność i pracowników lub pracowników niestowarzyszonych podmiotów kontrolowanych, np. umowa o zarządzanie. Ten model jest idealny dla większych firm, które potrzebują dodatkowej dyskrecji, poufności lub pełnej kontroli ryzyka. Pojedyncze jednostki dominujące stanowią największy odsetek wewnętrznych programów ubezpieczeń (około 85%). 
 • Wewnętrzne ogniwa: znane także jako PCC (protected cell captive) – ten rodzaj programu jest sponsorowany przez wewnętrzny zakład ubezpieczeń, dzięki czemu właściciele firm nie muszą tworzyć własnych zakładów. Pozwala to przedsiębiorstwu na czerpanie korzyści z wewnętrznego zakładu ubezpieczeń bez ponoszenia kosztów wstępnych, inwestycji kapitałowych lub kosztów utrzymania związanego z tworzeniem własnego zakładu wewnętrznego i zarządzaniem nim.

  Wewnętrzne ogniwa odnotują obecnie znaczny wzrost, ponieważ są szybsze, tańsze i łatwiejsze do wprowadzenia. Zapewniają one jedną lub dwie opcje ubezpieczenia dla tych, którzy muszą oddzielić różne rodzaje ryzyka w poszczególnych ogniwach.
 • Grupa zatrzymania ryzyka (RRG): grupy te są dostępne wyłącznie w USA. Firmy o podobnych potrzebach ubezpieczeniowych tworzą wspólny zakład ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej w celu łączenia ryzyka. Ta struktura jest przydatna w przypadku potencjalnie kosztownych zobowiązań, takich jak ryzyko związane z nadużyciami w branży ciężarowej i transportowej lub medycznej. Nie ma jednak zastosowania w przypadku ryzyka własnego, takiego jak odszkodowanie majątkowe lub odszkodowanie pracownicze. 
 • Wewnętrzne grupy: własność tego programu wewnętrznego jest ograniczona tylko do ubezpieczonych. Wewnętrzny zakład ubezpieczeń istnieje przede wszystkim po to, aby zapewnić większą długoterminową stabilność kosztów niż pozwala na to tradycyjny rynek. 

Dzięki opcji wejścia w którąkolwiek z tych struktur, niezależnie od branży, w której pracujesz, masz możliwość potencjalnej poprawy zarządzania ryzykiem poprzez stworzenie własnego programu ubezpieczeniowego.

Gdy wewnętrzny zakład ubezpieczeń zacznie działać, raporty dostosowane do Twoich potrzeb i testy porównawcze z innymi przedsiębiorstwami pomogą dostarczyć informacji na temat programu w kontekście branży, wielkości firmy lub regionu. 

Analiza porównawcza pomoże odpowiedzieć na ważne pytania, takie jak: 

 • Czy wewnętrzny zakład ubezpieczeń sprzyja przyspieszeniu realizacji celów korporacyjnych?
 • W jaki sposób przedsiębiorstwa o zbliżonym profilu wykorzystują swoje wewnętrzne zakłady ubezpieczeń do pokrywania określonych rodzajów ryzyka?
 • W jaki sposób nasz zakład ubezpieczeń może reagować na pojawiające się zagrożenia?

Marsh zarządza co czwartym wewnętrznym zakładem ubezpieczeń na świecie. Możemy dostarczyć Ci informacje, które pozwolą zwiększyć wydajność pracy wewnętrznego zakładu ubezpieczeń, określić obszary potencjalnego pokrycia ubezpieczenia oraz przedstawić kadrze kierowniczej zalecenia oparte na danych. 

Zainteresowanie ubezpieczeniami wewnętrznymi szybko rośnie w wyniku wyzwań na rynku ubezpieczeń komercyjnych w ostatnich latach i skutków pandemii w ostatnich miesiącach. 

Obecnie, po roku niepewności gospodarczej i dynamicznych zmian rynkowych, organizacje na całym świecie coraz częściej poszukują rozwiązań typu captive do zarządzania poważnym ryzykiem i uzyskania większej elastyczności oraz większej kontroli nad całkowitym kosztem ryzyka. Obecnie szacuje się, że na świecie istnieje ponad 6 tys. wewnętrznych zakładów ubezpieczeń i oczekuje się, że do roku 2022 zostanie utworzonych wiele kolejnych.

Wewnętrzne zakłady ubezpieczeń mogą być wykorzystywane do ubezpieczania zarówno tradycyjnych, jak i pojawiających się zagrożeń. Główne obszary ubezpieczenia obejmują ubezpieczenie własności od wszelkiego ryzyka, wypadki, odpowiedzialność cywilną pojazdów, odszkodowania pracownicze, odpowiedzialność ogólną oraz odpowiedzialność za produkty. 

W ostatnich latach szybko pojawiają się nowe zagrożenia w obszarach takich jak: łańcuch dostaw, warunkowe przerwy w działalności/przerwy w działalności, odpowiedzialność za działania cybernetyczne czy umowy stop-loss w branży medycznej. Obejmuje to obszary ryzyka, które trudno było dotąd ubezpieczyć, np. odpowiedzialność dyrektorów i członków zarządu, co pomogło zwiększyć tworzenie spółek typu protected cell aż o 53% w 2020 roku. Szczegółowe informacje można znaleźć w raporcie 2021 Captive Landscape.

Chociaż ubezpieczenia wewnętrzne i samoubezpieczenia są rodzajami mechanizmów finansowania ryzyka, różnią się od siebie. 

Samoubezpieczenie jest sformalizowanym sposobem zachowania wszelkiego rodzaju ryzyka ubezpieczeniowego. Zamiast przenosić ryzyko na komercyjną spółkę ubezpieczeniową, samoubezpieczająca się firma samodzielnie odkłada środki na pokrycie przyszłych strat. 

Podobnie jak w przypadku samoubezpieczenia, wewnętrzny zakład ubezpieczeń jest mechanizmem finansowania ryzyka, w którym przedsiębiorstwo ubezpiecza się od przyszłych strat. Jednakże w ramach umowy ubezpieczenia wewnętrznego ubezpieczony tworzy bardziej formalne rozwiązanie, aby chronić się przed ryzykiem unikalnym dla swojego biznesu poprzez utworzenie własnego wewnętrznego zakładu ubezpieczeń. 

Współpracując z doświadczonym zarządcą wewnętrznych zakładów ubezpieczeń, Twoja organizacja może osiągnąć potencjalne korzyści charakterystyczne dla wewnętrznego programu ubezpieczeniowego, w tym lepszą ochronę przed katastrofalnymi stratami i ubezpieczenie obszarów ryzyka, które mogą być nieubezpieczane w tradycyjnym systemie ubezpieczeń. 

Although captive insurance programs come with many potential benefits, there are some important considerations that may factor into your business’s decision when it comes to creating one:

 • Capital commitments: A parent company must contribute the capital required to support the captive’s business plan as determined by the insurance regulator in the selected domicile. Although these funds remain within the parent’s consolidated group, they may not realize the same return as they would have if invested in the parent’s operations.
 • Operating cost: Your business should account for any start-up and annual operating expenses, such as a feasibility study and ongoing captive management.
 • Time commitment: The parent company’s management team will need to devote time to the captive. Creating a captive is not a short-term initiative used to achieve an immediate goal. It's a long-term commitment to an organizational risk management strategy.

By allocating the proper resources to your captive, your organization will be positioned to gradually achieve better control over claims and loss control efforts, as well as lower operating costs compared to commercial insurance.

With specialized expertise and global experience, the captive team at Marsh can work with you to create a comprehensive solution tailored to your organization's unique risk exposures and insurance needs. Leveraging industry-best data analytics and benchmarking, we'll help you manage risk on your own terms and gain more control of your company's total cost of risk.

Domicyl to miejsce, w którym ubezpieczyciel wewnętrzny posiada licencję na prowadzenie działalności. Na całym świecie jest ponad 70 domicyli, ale niech ta liczba Cię nie zraża. Każdy z nich można zaliczyć do jednej z dwóch kategorii: domicyl lądowy lub domicyl zagraniczny. Domicyl lądowy znajduje się w jednym z głównych krajów lub regionów, takich jak Stany Zjednoczone lub UE. Domicyle zagraniczne znajdują się poza głównymi krajami – zalicza się do nich na przykład Bermudy, Kajmany, Guernsey i Wyspę Man. 

Jak wybrać najbardziej odpowiedni domicyl? W oparciu o unikalne potrzeby Twojej organizacji zarządca wewnętrznego zakładu ubezpieczeń pomoże Ci ustalić, od którego domicylu warto zacząć i czy z czasem należy wprowadzić w tym zakresie jakieś zmiany. 

Nasi specjaliści w każdym domicylu pomogą Ci przejść przez cały cykl życia wewnętrznego zakładu ubezpieczeń – od wykonalności po optymalizację. 

Nasz Zespół

Image placeholder

Agnieszka Michałowska

Dyrektor Działu Klienta Strategicznego

 • Poland