Skip to main content

Towarzystwa wewnętrzne (Captives)

Marsh, jako światowy ekspert w dziedzinie Captive, oferuje kompleksowe podejście do innowacyjnych rozwiązań typu captive, pomagając organizacjom rożnej wielkości w zarządzaniu złożonym ryzykiem na poziomie globalnym.

W obliczu rosnących stawek ubezpieczeniowych, braku pojemności oraz bardziej rygorystycznych warunków, wielu przedsiębiorców poszukuje alternatywnych sposobów finansowania ryzyka. Jedną z najpopularniejszych metod jest założenie wewnętrznego (ang. captive) towarzystwa ubezpieczeniowego.

Towarzystwo ubezpieczeniowe typu captive może stać się potężnym narzędziem, które pozwoli Państwa organizacji przejąć pełną kontrolę nad ryzykiem, a jednocześnie uzyskać większą elastyczność finansową i ochronę. Ponadto wygenerowane zyski mogą być potencjalnie wykorzystane do finansowania strategicznych inwestycji w ramach prowadzonej działalności.

Marsh obsługuje co czwarte wewnętrzne towarzystwo ubezpieczeniowe typu captive na świecie. Posiadamy doświadczenie, wiedzę i zasoby, które są niezbędne do zarządzania ryzykiem na własnych warunkach i maksymalizacji wyników towarzystwa typu captive.

Nasz zespół ekspertów wesprze Państwa organizację w stworzeniu programu captive, który będzie odpowiadał Państwa celom strategicznym i finansowym. Łącząc nasze doświadczenie z wiodącą w branży analityką, jesteśmy przygotowani do oceny Państwa potrzeb, przedstawienia rekomendacji i określenia korzyści, jakie ubezpieczenie captive może zaoferować Państwa organizacji – dziś i w przyszłości.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby zarządzać ryzykiem na własnych warunkach i zmaksymalizować wydajność towarzystwa typu captive.

Dowiedz się o pozostałych rozwiązaniach oferowanych przez Marsh Advisory

Zespół Marsh jako zaufany partner wspierający klientów w obliczu zmian, pomaga w przygotowaniu się na przyszłe wyzwania i wykorzystaniu pojawiających się możliwości poprzez proaktywne doradztwo w zakresie ryzyka w celu zwiększenia odporności i bezpieczeństwa firm.

Powiązane artykuły

Często zadawane pytania

Captive to mechanizm finansowania ryzyka, za pomocą którego przedsiębiorstwo ubezpiecza się od przyszłych strat. Ubezpieczony przenosi swoje ryzyko do firmy, tworząc licencjonowany zakład ubezpieczeń, który zapewnia ubezpieczenie jego spółce macierzystej i/lub jej podmiotom powiązanym.

Różni się to od zwykłego działania w charakterze własnego ubezpieczyciela. Ubezpieczenie wewnętrzne typu captive jest sformalizowane i regulowane, a także podlega podobnym wymogom jak rynek komercyjny. Inwestorzy i udziałowcy captive przystępują do niego, aby wziąć na siebie ryzyko, zminimalizować składki i czerpać korzyści finansowe. Jednak w przeciwieństwie do ubezpieczeń komercyjnych, to Państwo decydują o zatrzymaniu lub reinwestowaniu zysków ubezpieczyciela w firmie macierzystej. Ubezpieczenie typu captive jest zaprojektowane w taki sposób, aby pasowało do wielu unikalnych zagrożeń, które mogą dotknąć organizację.

Tworząc własną firmę ubezpieczeniową w celu ochrony przed nietypowym ryzykiem biznesowym, przedsiębiorstwo może zarządzać trudnymi do ubezpieczania obszarami ryzyka, pokrywać luki w programie zarządzania ryzykiem oraz uzyskać korzystną składkę, która w przeciwnym przypadku zostałaby zapłacona ubezpieczycielom komercyjnym. Wewnętrzne towarzystwo ubezpieczeniowe typu captive może tworzyć wartość dzięki korzyściom finansowym, strategicznym i operacyjnym.

Wewnętrzne zakłady ubezpieczeń są tworzone w celu zwiększenia zdolności firmy do zarządzania kwotami zatrzymanymi i potrąceniami związanymi z tradycyjnymi programami transferu ryzyka. Zazwyczaj firma wybiera usługodawców, w tym zarządcę wewnętrznego zakładu ubezpieczeń typu captive, jak np. Marsh, który może pomóc w tworzeniu, wdrażaniu i codziennej obsłudze programu.

Podobnie jak w przypadku tradycyjnych programów ubezpieczeniowych, wewnętrzny zakład ubezpieczeń typu captive wystawia polisy, obsługuje szkody i przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów. Jednak kluczowa różnica polega na tym, że wewnętrzny zakład ubezpieczeń daje spółce macierzystej możliwość zatrzymania lub podziału zysków w ramach organizacji, podczas gdy tradycyjne przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe te zyski zatrzymuje.

Wprowadzając rozwiązania captive jako podstawę programu zarządzania ryzykiem w organizacji można obniżyć całkowity koszt ryzyka, ustabilizować pojemności i uzyskać dostęp do reasekuracji.

Inne potencjalne korzyści w wynikające z zastosowania rozwiązań captive to:

 • Lepsze podejście do finansowania przyszłych strat związanych z zagrożeniami cybernetycznymi, terroryzmem czy odpowiedzialnością cywilną za produkt.
 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmująca specyficzne ryzyka, która może być niedostępna w ramach tradycyjnego ubezpieczenia.
 • Możliwość tworzenia kapitału i nadwyżki oraz zdolność do finansowania szkód ubezpieczeniowych poprzez opłacanie i odkładanie składek oraz zabezpieczanie inwestycji w celu pokrycia strat.
 •  Możliwość gromadzenia danych dotyczących ubezpieczeń w celu stworzenia bazy statystycznej, dzięki której ubezpieczyciele będą mieli większe możliwości zapewnienia ubezpieczenia na akceptowalnych warunkach i cenach.

Captive może pomóc firmie zredukować tradycyjne i nowo pojawiające się zagrożenia związane z zarządzaniem ryzykiem. Dzięki lepszej kontroli ryzyka i obniżonym kosztom, firma może także zwiększyć ogólne bezpieczeństwo ekonomiczne i rentowność.

Korzystać z potencjalnych zysków wynikających z posiadania wewnętrznego zakładu ubezpieczeń typu captive mogą firmy z różnych branż. Jednak zazwyczaj przedsiębiorstwa, które tworzą własny captive, charakteryzują się następującymi cechami:

 • Są one narażone na ryzyko, które jest trudne lub niemożliwe do ubezpieczenia w środowisku komercyjnym; 
 • Mają strategiczne podejście do zarządzania ryzykiem kosztami, dlatego rezygnują z zakupu ubezpieczenia po najniższej cenie;
 • Są zobowiązane do poprawy profilu ryzyka.

Dzięki kilku unikalnym strukturom dostępnym dla Państwa organizacji, można dostosować wewnętrzny program ubezpieczeniowy i zakres do indywidualnych zagrożeń i inicjatyw strategicznych.

Dla przedsiębiorców, którzy chcą stworzyć własny program ubezpieczeniowy, istnieje kilka opcji struktur.

 • Typ „single parent captive”: Organizacja tworzy własny zakład ubezpieczeń, aby ubezpieczać wyłącznie własną działalność i swoich pracowników lub pracowników niestowarzyszonych podmiotów kontrolowanych, np. w ramach umowy menedżerskiej. Ten model najbardziej odpowiedni jest dla większych firm, które potrzebują dodatkowej dyskrecji, poufności lub pełnej kontroli ryzyka. Ubezpieczenia typu „single parent captive” stanowią największy odsetek programów ubezpieczeniowych typu captive (około 85%).
 • Typ „cell captives”: Znane także jako rent-a-cell facilities, PCC (protected cell captive) i segregated cell captives – ten rodzaj programu jest sponsorowany przez towarzystwo ubezpieczeń typu captive, dzięki czemu właściciele firm nie muszą tworzyć własnych zakładów. Pozwala to na uzyskanie korzyści z posiadania zakładu ubezpieczeń typu captive bez ponoszenia kosztów wstępnych, inwestycji kapitałowych lub kosztów utrzymania związanych z tworzeniem własnego towarzystwa i zarządzania nim.

Towarzystwa typu „cell captives” odnotowują obecnie znaczny wzrost, ponieważ proces ich wdrażania jest szybszy, mniej kosztowny i prostszy. Zapewniają one jedną lub dwie opcje ubezpieczenia dla tych, którzy muszą oddzielić różne rodzaje ryzyka w poszczególnych strukturach.

 • Grupa zatrzymania ryzyka (RRG): grupy te są dostępne wyłącznie na terenach USA. Firmy o podobnych potrzebach ubezpieczeniowych tworzą wspólny zakład ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej w celu połączenia ryzyka. Ta struktura jest przydatna w przypadku potencjalnie kosztownych zobowiązań, takich jak ryzyko związane z transportem ciężarowym lub błędami medycznymi. Struktura nie ma jednak zastosowania w przypadku odszkodowania majątkowego lub pracowniczego.
 • Ubezpieczenia grupowe typu captive: własność tego programu jest ograniczona tylko do ubezpieczonych – grupy heterogenicznych (stowarzyszeniowych lub branżowych) lub homogenicznych (niepowiązanych) firm. Program captive istnieje przede wszystkim po to, aby zapewnić większą długoterminową stabilność kosztów niż pozwala na to tradycyjny rynek.

Dzięki opcji wejścia w którąkolwiek z tych struktur, niezależnie od branży, w której działa Państwa firma, istnieje możliwość potencjalnej poprawy zarządzania ryzykiem poprzez stworzenie własnego programu ubezpieczeniowego typu captive.

Po uruchomieniu towarzystwa wewnętrznego typu captive, raporty dostosowane do Państwa potrzeb i benchmark na tle innych przedsiębiorstw mogą dostarczyć informacji na temat programu w kontekście branży, wielkości organizacji i/lub regionu.

Benchmark pomoże znaleźć odpowiedzi na ważne pytania, takie jak:

 • Czy wewnętrzny zakład ubezpieczeń typu captive sprzyja przyspieszeniu realizacji celów korporacyjnych?
 • W jaki sposób przedsiębiorstwa o zbliżonym profilu korzystają z usług wewnętrznych zakładów ubezpieczeń typu captive dla określonych rodzajów ryzyka?
 • W jaki sposób zakład ubezpieczeń typu captive może reagować na pojawiające się zagrożenia?

Takie profilowanie jest oparte o doskonałe dane dotyczące ryzyka i towarzystwa ubezpieczeniowego. Co czwarty wewnętrzny zakład ubezpieczeń typu captive jest obsługiwany przez Marsh. Możemy dostarczyć Państwu informacji, które pozwolą zwiększyć wydajność pracy captive’a, określić obszary potencjalnego pokrycia ubezpieczenia oraz przedstawić poparte danymi rekomendacje dla kadry kierowniczej.

W ostatnich latach pandemia i inne globalne wyzwania sprawiły, że rynek ubezpieczeń komercyjnych stał się bardziej wymagający. Spowodowało to znaczne zainteresowanie alternatywnymi rozwiązaniami ubezpieczeniowymi typu captive.

Obecnie, po roku niepewnej sytuacji gospodarczej i dynamicznych zmian rynkowych, organizacje na całym świecie coraz częściej poszukują rozwiązań typu captive jako sposobu zarządzania ryzykiem o dużej szkodowości i uzyskania większej elastyczności oraz kontroli nad całkowitym kosztem ryzyka. Szacuje się, że na świecie istnieje ponad 6 tys. wewnętrznych zakładów ubezpieczeń typu captive.

W ramach captive mogą być ubezpieczane zarówno tradycyjne, jak i nowo pojawiające się zagrożenia. Główne obszary obejmują ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, NNW, odpowiedzialność cywilna, OC pojazdów, odszkodowania pracownicze oraz OC za produkt.

W ostatnich latach nastąpił gwałtowny wzrost nowych zagrożeń, takich jak: łańcuch dostaw, utrata zysku/przerwy w działalności, odpowiedzialność za działania cybernetyczne czy umowy stop-loss w branży medycznej. Obejmuje to obszary ryzyka, które stały się trudne do ubezpieczenia, np. odpowiedzialność cywilna członków zarządu, która przyczyniła się do wzrostu liczby spółek typu protected cell aż o 53% w 2020 roku. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w raporcie the 2020 Captive Landscape Report: Captives Offer Value in Uncertain Times (marsh.com)

Chociaż ubezpieczenia typu captive i samoubezpieczenia są to dwa rodzaje mechanizmów finansowania ryzyka, występują pomiędzy nimi różnice.

Samoubezpieczenie to sformalizowany sposób zatrzymania wszelkiego rodzaju ryzyka ubezpieczeniowego. Zamiast transferu ryzyka do komercyjnego zakładu ubezpieczeń, samoubezpieczająca się firma samodzielnie odkłada środki na pokrycie przyszłych strat.

Podobnie jak w przypadku samoubezpieczenia ubezpieczenie typu captive jest mechanizmem finansowania ryzyka, w którym przedsiębiorstwo ubezpiecza się od przyszłych strat. Jednakże, w tym przypadku ubezpieczony tworzy bardziej formalne porozumienie, w celu ochrony przed ryzykiem wyjątkowym dla swojego biznesu poprzez utworzenie własnego wewnętrznego zakładu ubezpieczeń.

Współpracując z doświadczonym doradcą, Państwa firma może osiągnąć potencjalne korzyści charakterystyczne dla programu ubezpieczeniowego captive, w tym lepszą ochronę przed dużymi stratami i ubezpieczenie obszarów ryzyka, które mogą być niedostępne w tradycyjnej umowie ubezpieczeniowej.

Pomimo wielu potencjalnych korzyści, jakie niosą ze sobą programy ubezpieczeniowe typu captive, istnieje kilka czynników, które mogą wpłynąć na decyzję Państwa firmy o ich utworzeniu:

●      Zobowiązania kapitałowe: Firma macierzysta musi wnieść kapitał wymagany do wsparcia planu operacyjnego zakładu ubezpieczeń typu captive, zgodnie z ustaleniami organu nadzoru ubezpieczeniowego w danym kraju. Chociaż fundusze te pozostają w skonsolidowanej grupie spółki macierzystej, mogą one nie osiągnąć takiego samego zysku, jaki mogłyby osiągnąć w przypadku zainwestowania w działalność spółki macierzystej.

●      Koszty operacyjne: Firma powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z rozpoczęciem działalności oraz roczne koszty operacyjne, takie jak studium wykonalności i bieżące zarządzanie captive.

●      Zaangażowanie czasowe: Zespół zarządzający firmy macierzystej musi przeznaczyć odpowiednią ilość czasu na działalność zakładu ubezpieczeń typu captive. Tworzenie wewnętrznego zakładu ubezpieczeń nie jest krótkoterminową inicjatywą służącą osiągnięciu natychmiastowego celu. Jest to długoterminowe zobowiązanie do wdrażania strategii zarządzania ryzykiem w organizacji.

Przeznaczając odpowiednie środki na działalność wewnętrznego zakładu ubezpieczeń typu captive, organizacja będzie mogła stopniowo uzyskać lepszą kontrolę nad szkodami i działaniami w zakresie kontroli strat, a także obniżyć koszty operacyjne w porównaniu z ubezpieczeniami komercyjnymi.

Dysponując specjalistyczną wiedzą i globalnym doświadczeniem, zespół Marsh Captive Solutions wspólnie z Państwem stworzy kompleksowe rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb firmy w zakresie ryzyka i ubezpieczenia. Korzystając z najlepszych w branży analiz danych i benchmarku, pomożemy Państwu zarządzać ryzykiem na własnych warunkach i uzyskać większą kontrolę nad całkowitym kosztem ryzyka Państwa firmy.

Domicyl to jest miejsce, w którym ubezpieczyciel captive posiada licencję na prowadzenie działalności. Na całym świecie jest ponad 70 domicyli. Każdy domicyl można zaliczyć do jednej z dwóch kategorii: onshore lub offshore. Siedziba domicylu onshore znajduje się w jednym z głównych krajów lub regionów, takich jak Stany Zjednoczone lub UE. Domicyl offshore znajduje się poza granicami jednego z głównych krajów i obejmuje takie kraje jak Bermudy, Kajmany, Guernsey i Wyspę Man.

Jak wybrać najbardziej odpowiedni dla Państwa firmy domicyl? W oparciu o indywidualne potrzeby Państwa organizacji, doradca wewnętrznego zakładu ubezpieczeń pomoże ustalić, który domicyl warto wybrać na początek i czy z czasem należy dokonać jakichkolwiek zmian.

Nasi specjaliści w każdym domicylu pomogą w przeprowadzeniu Państwa przez cały cykl życia wewnętrznego zakładu ubezpieczeń typu captive – od etapu wykonalności po optymalizację.

Nasz Zespół

Placeholder Image

Agnieszka Michałowska

Dyrektor Działu Klienta Strategicznego

 • Poland