Skip to main content

Article

Cell captives: Podstawy zarządzania ryzykiem

Towarzystwa wewnętrzne typu captive od dawna zapewniają elastyczne rozwiązania odpowiadające na potrzeby biznesowe, a jeden ich rodzaj – cell captive zyskuje coraz większą popularność.

Businessman analyzing investment charts. Accounting. Hands of financial manager taking notes while working

W obliczu zmieniających się warunków na rynku ubezpieczeniowym, zróżnicowane opcje finansowania ryzyka zyskują jeszcze większe znaczenie. Towarzystwa wewnętrzne typu captive od dawna zapewniają elastyczne rozwiązania odpowiadające na potrzeby biznesowe.

W czasie jednego z najbardziej wymagających okresów na rynku ubezpieczeniowym, liczba nowych podmiotów cell captive zarządzanych przez Marsh wzrosła o 49% w 2021 roku – i oczekuje się, że dwucyfrowy wzrost nastąpi ponownie. Ubezpieczenia majątkowe, cybernetyczne, OC zawodowej i OC ogólnej były głównymi liniami obsługiwanymi przez cell captives, które zostały utworzone na przestrzeni ostatnich trzech lat.

Jako podmioty zarządzające ryzykiem, cell captives mogą wspierać programy kontroli szkód, prefinansować straty, zapewniać dostęp do reasekuracji ryzyk oraz wspomagać utrzymanie rentowności działalności ubezpieczeniowej.

Zalety cell captives

W ostatnich latach wielu ubezpieczycieli utrzymywało lub podwyższało ceny, zmniejszało pojemność i/lub dodawało wyłączenia w niektórych liniach, co spowodowało, że wiele firm zaczęło poszukiwać alternatywnych rozwiązań dla swoich potrzeb w zakresie transferu ryzyka. Trendy ekonomiczne sugerują, że w 2023 roku przedsiębiorstwa nadal będą narażone na wyższe koszty towarów i usług, wyzwania związane z łańcuchem dostaw, niższe zyski czy procesy sądowe.

Towarzystwa typu captive występują w różnych strukturach, od Single Parent Captive po Group Captive, a same cell captive również przybierają różne formy - są one znane w różnych domicylach jako protected cell companies (PCCs), incorporated cell companies (ICCs), segregated account companies (SACs) i segregated portfolio companies (SPCs). Wszystkie posiadają wspólną strukturę obejmującą podmiot główny, którego poszczególne komórki są odseparowywane od zobowiązań pozostałych. 

Cell captives oferują korzyści w finansowaniu ryzyka, wśród których warto wymienić:

Cell captive jest prostszy do utworzenia niż samodzielna struktura captive, ponieważ jest częścią ustanowionego już podmiotu. Captive typu cell eliminuje potrzebę czynności prawnych w celu utworzenia podmiotu, a wymagania finansowe są uproszczone. Dodatkowo, nie tworzy to kolejnego podmiotu, którym organizacja sponsorująca musi zarządzać w schemacie organizacyjnym. Jednym ze sposobów myślenia o cell captive jest dzierżawa przestrzeni w budynku biurowym, który ma innych najemców, w porównaniu do zaprojektowania i zbudowania całkowicie nowego budynku dla jednego najemcy. Jest to jeden z powodów, dla których niektórzy określają ten typ towarzystwa captive jako "rent-a-captives".

W przypadku cell captives, niezbędna infrastruktura do prowadzenia działalności już istnieje. W związku z tym, cell captive’y mogą natychmiastowo rozpocząć ubezpieczanie ryzyka, zazwyczaj w ciągu kilku tygodni od złożenia biznesplanu u krajowego regulatora oraz zapewnienia kapitału.

W wielu przypadkach wymagania kapitałowe dla cell captives są mniejsze niż dla samodzielnego towarzystwa ubezpieczeniowego. W niektórych krajach kapitał podstawowy większego podmiotu może być zobowiązany do spełniania wymogów wypłacalności, co oznacza, że właściciele poszczególnych podmiotów typu cell captive mogą zapewnić niższe kwoty kapitału początkowego i skalować je w celu zaspokojenia potrzeb ubezpieczeniowych.

Jako regulowane podmioty ubezpieczeniowe, towarzystwa captive typu cell są elastyczne w zawieraniu tradycyjnych lub nowych form ubezpieczeń. Może to być szczególnie pomocne dla ich właścicieli, którzy potrzebują niestandardowych form finansowania ryzyka, aby chronić się przed ryzykiem lub wypełnić luki w swoich programach ubezpieczeniowych. Poza tradycyjnymi ubezpieczeniami, cell captives zarządzane przez Marsh są coraz częściej wykorzystywane w przypadku ryzyka cybernetycznego, D&O, affinity (MGAs/MGUs) oraz ILS.

Samodzielne towarzystwa typu captive są sprawdzonym narzędziem dla spółek poszukujących elastyczności finansowej i niższych kosztów transferu ryzyka. Jednak utworzenie i utrzymanie towarzystw captive wymaga więcej czasu i środków. Nie są to rozwiązania krótkoterminowe – niosą ze sobą zobowiązania kapitałowe i bieżące koszty operacyjne. Cell captives oferują taką samą elastyczność finansową i możliwość transferu ryzyka bez konieczności organizowania spotkań zarządu lub tworzenia zależnego podmiotu prawnego. W związku z ewolucją potrzeb organizacji w zakresie ryzyka, zmienia się również jej podejście do ubezpieczenia captive - towarzystwa typu cell oferują zarówno łatwe wdrożenie, jak i plan wyjścia. 

The Definitive Guide to Captive Insurance.

Kompleksowe źródło wiedzy na temat towarzystw wewnętrznych typu captive.

Przykłady zastosowania cell captive

  • Klienci z różnych branż wykorzystują cell captives do finansowania podstawowych i/lub nadwyżkowych warstw w zakresie ryzyka cybernetycznego.
  • Jedno z MGA wykorzystuje cell captive do reasekuracji 10% udziałów w portfelu ubezpieczeń, generując przewidywany zysk dla MGA w wysokości ponad miliona USD, który w przeciwnym razie zostałby zatrzymany przez głównego ubezpieczyciela.
  • Duży klient z branży nieruchomości wykorzystał cell captive do bezpośredniego ubezpieczenia ryzyk majątkowych w ramach ustawy o ochronie przed ryzykiem terroryzmu (TRIA), ze 100% retrocesją ryzyka na panel reasekuracyjny. Wykorzystanie cell captive, zamiast komercyjnego programu majątkowego, pozwoliło firmie zaoszczędzić około 800 000 USD w ramach składki rocznej.
  • Inny klient korzysta z cell captive w celu zachowania wysokiego udziału własnego i wypełnienia luki w warstwie nadwyżkowej.
  • W przypadku papierów wartościowych powiązanych z ubezpieczeniami (ILS), Klienci wykorzystują cell captive jako narzędzie transformacji, aby uzyskać dostęp do obcego kapitału.
  • Odpowiedzialność D&O, w szczególności część Side A, jest kolejnym trudnym ryzykiem dla firm publicznych i prywatnych, dla których ubezpieczenia typu cell captive mogą być odpowiednie. Struktury te nie są powiązane z ich właścicielami, co w pewnych okolicznościach mogłoby utrudnić samodzielnemu towarzystwu captive wypłacanie odszkodowań członkom władz spółki macierzystej. Nowe towarzystwo cell captive należące do Marsh w Delaware, otwarte pod koniec ubiegłego roku, rozszerza możliwości finansowania przez firmy ryzyka D&O w części Side A.

Włączenie cell captive do programu zarządzania ryzykiem

Jeśli Państwa organizacja jest zainteresowana wykorzystaniem cell captive, warto rozważyć poniższe kwestie:

  • Ekspozycja i tolerancja ryzyka: Czy zatrzymanie większego ryzyka ma sens dla Państwa organizacji? Czy organizacja jest w stanie sfinansować więcej własnych ryzyk?
  • Logistyka towarzystw captive: Jak ważne są szybkość działania i koszty dla Państwa organizacji? Czy jest ona skłonna realizować dłuższy harmonogram tworzenia samodzielnego towarzystwa captive, czy może potrzebuje niezwłocznie wprowadzić rozwiązanie w zakresie finansowania ryzyka? Czy organizacja jest w stanie sprostać bieżącym wymaganiom captive, czy jest zainteresowana skróceniem czasu i zmniejszeniem oczekiwań związanych z procesem zarządzania poprzez cell captive?

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat ubezpieczeń captive, zachęcamy do kontaktu z Państwa Opiekunem w Marsh.