Przepraszamy, twoja przeglądarka nie jest obsługiwana przez Marsh.com

Aby poprawić komfort przeglądania, proszę uaktualnij przeglądarkę do obsługiwanej wersji:

X

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Zmienny krajobraz zagrożeń sprawia, że przedsiębiorcy muszą poszukiwać długoterminowych rozwiązań w zakresie ochrony przed potencjalnymi zdarzeniami szkodowymi.

Opracowujemy i wdrażamy rozwiązania w zakresie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej dla ponad 4000 Klientów na świecie.

Krajobraz ryzyk związanych z odpowiedzialnością cywilną podlega dynamicznym zmianom.

Występowanie kolejnych ryzyk wynika z innowacyjności i wykorzystania nowych technologii, które wyrażają się w takich zjawiskach, jak m.in.: tzw. „gospodarka na życzenie”, autonomiczne (samosterujące się) pojazdy, samoloty bezzałogowe (drony). Stanowią one wyzwanie nie tylko dla ubezpieczających, ale również dla ubezpieczycieli.

Przedsiębiorcy muszą zmagać się z coraz bardziej złożoną odpowiedzialnością za szkody powstałe w wyniku eksploatacji niebezpiecznych dla otoczenia urządzeń lub posługiwania się nimi do realizacji własnych interesów (tzw. „odpowiedzialność na zasadzie ryzyka”). Problematyczną kwestią są również zmieniające się przepisy prawne oraz rosnące koszty odszkodowań.

Marsh oferuje kompleksowe wsparcie, które pomaga usprawniać aktywność biznesową naszych Klientów i jednocześnie zmniejszyć ich całkowity koszt ryzyka (Total Cost Of Risk: TCOR). Efekt ten osiągamy dzięki analizie wszystkich współczynników TCOR - pozwala to zidentyfikować możliwe do zredukowania koszty oraz wynegocjować lepsze warunki bieżącego programu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Wieloletnie doświadczenie oraz bogata wiedza ekspertów Marsh gwarantuje opracowywanie rozwiązań z zakresu zarządzania ryzykiem dopasowanych do indywidualnych potrzeb naszych Klientów. Wykorzystujemy wyniki prowadzonych przez nas porównań z innymi podmiotami (benchmarków) oraz narzędzia analityczne, dzięki czemu możemy pomóc w optymalizacji decyzji zakupowych, wskazać odpowiedni poziom retencji (czyli zatrzymania ryzyka w organizacji), jak również określić właściwe limity ubezpieczeniowe.

Naszym celem jest świadczenie konkurencyjnych na rynku usług z zakresu zarządzania ryzykiem, usprawnianie procesów administracyjnych, opracowywanie strategii związanych z alokacją kosztów oraz dostarczanie szczegółowych informacji na temat budżetowania.

Współpraca z Marsh zapewnia: obniżenie całkowitego kosztu ryzyka, usprawnienie procesu wypłacania odszkodowań, gwarancję zgodności wszelkich procesów z regulacjami międzynarodowymi oraz odpowiednie zabezpieczenie przed potencjalnymi zdarzeniami szkodowymi.