Skip to main content

The Changing Face of Cyber Claims 2022

Pobierz raport The Changing Face of Cyber Claims 2022, aby poznać najnowsze statystyki oraz trendy dotyczące obecnego krajobrazu ryzyka cybernetycznego w Europie kontynentalnej.

W publikacji The Changing Face of Cyber Claims 2022 Marsh analizuje obecne trendy oraz zmiany w obszarze szkód cybernetycznych w naszym regionie w 2021 roku, a także przedstawia działania, jakie organizacje powinny podejmować, aby łagodzić wpływ cyberzagrożeń.  

 

Liczba szkód związanych z atakami cybernetycznymi w Europie kontynentalnej wciąż rośnie, jednocześnie firmy coraz częściej inwestują w lepsze zabezpieczenia i szkolenia pracowników, a cyberprzestępcy rozwijają swoje narzędzia i metody działania. Tegoroczny raport bada podatność organizacji na ataki i w sposób szczególny przygląda się branży, która stała się nowym liderem pod względem liczby roszczeń – produkcji.

Ataki cybernetyczne mogą wpłynąć na działalność producentów na rożne sposoby, włączając w to:

Kluczowe wnioski:

  • Liczba szkód cybernetycznych wzrosła o 37% rok do roku.
  • Dysproporcje pomiędzy atakami złośliwymi i niezłośliwymi pogłębiają się.
  • Wymuszenia komputerowe są najczęściej zgłaszanym incydentem cybernetycznym.
  • Liczba szkód w sektorze produkcyjnym wzrosła o 378% w latach 2019-2021.
  • Ataki na łańcuchy dostaw stanowią coraz większy problem zarówno pod względem częstotliwości, jak i dotkliwości szkód.