The Changing Face of Cyber Claims 2022

Pobierz raport The Changing Face of Cyber Claims 2022, aby poznać najnowsze statystyki oraz trendy dotyczące obecnego krajobrazu ryzyka cybernetycznego w Europie kontynentalnej.

W publikacji The Changing Face of Cyber Claims 2022 Marsh analizuje obecne trendy oraz zmiany w obszarze szkód cybernetycznych w naszym regionie w 2021 roku, a także przedstawia działania, jakie organizacje powinny podejmować, aby łagodzić wpływ cyberzagrożeń.  

 

Liczba szkód związanych z atakami cybernetycznymi w Europie kontynentalnej wciąż rośnie, jednocześnie firmy coraz częściej inwestują w lepsze zabezpieczenia i szkolenia pracowników, a cyberprzestępcy rozwijają swoje narzędzia i metody działania. Tegoroczny raport bada podatność organizacji na ataki i w sposób szczególny przygląda się branży, która stała się nowym liderem pod względem liczby roszczeń – produkcji.

Ataki cybernetyczne mogą wpłynąć na działalność producentów na rożne sposoby, włączając w to:

Kluczowe wnioski:

  • Liczba szkód cybernetycznych wzrosła o 37% rok do roku.
  • Dysproporcje pomiędzy atakami złośliwymi i niezłośliwymi pogłębiają się.
  • Wymuszenia komputerowe są najczęściej zgłaszanym incydentem cybernetycznym.
  • Liczba szkód w sektorze produkcyjnym wzrosła o 378% w latach 2019-2021.
  • Ataki na łańcuchy dostaw stanowią coraz większy problem zarówno pod względem częstotliwości, jak i dotkliwości szkód.