Skip to main content

Mercer Marsh Benefits

Raport Benefits Technology 2023

Zaadoptuj. Połącz. Wprowadź.

Dostarczanie rozwiązań, które zapewniają korzyści we współczesnym, hiper-połączonym świecie

Technologia jest integralną częścią adaptacji i transformacji procesów biznesowych w obliczu ciągłych kryzysów. Jest to fundament, na którym opiera się przyszłościowa strategia dotycząca zasobów ludzkich, wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych.

W miarę ewoluowania oczekiwań i doświadczeń pracowników, przemyślana, cyfrowa strategia świadczeń staje się niezbędna dla rozwoju organizacji i jednostek. Wykorzystanie technologii w zakresie świadczeń pracowniczych pozwala pracodawcom osiągać więcej przy jednoczesnej minimalizacji obciążeń administracyjnych. Technologia umożliwia usprawnienie działań transakcyjnych, zapewnienie zgodności z przepisami i ograniczenie ryzyka operacyjnego. W rezultacie pozytywnie wpływa na doświadczenia pracowników i ich postrzeganie pracodawcy.

Raport Benefits Technology 2023

Czy obecne rozwiązania technologiczne w zakresie świadczeń pracowniczych pomagają Państwa organizacji lepiej adaptować się do nowych warunków i odnosić sukcesy biznesowe?

69%

specjalistów ds. HR planuje zwiększyć inwestycje w cyfrowe platformy w ciągu najbliższych 1-3 lat, aby wesprzeć zarządzanie komunikacją i świadczeniami pracowniczymi.

89%

organizacji, które już korzystają z technologii w zakresie świadczeń pracowniczych, deklaruje, że jest ona pomocna w utrzymywaniu ich elastyczności w obliczu zmian.

59%

pracowników, którzy twierdzą, że oferta świadczeń ich firmy spełnia ich potrzeby jest przekonanych, że należy skupić się na personalizacji, relacjach i technologii, które będą napędzać transformację.


Raport Benefits Technology 2023

Czy obecne rozwiązania technologiczne w zakresie świadczeń pracowniczych pomagają Państwa organizacji lepiej adaptować się do nowych warunków i odnosić sukcesy biznesowe? Dowiedz się więcej o znaczeniu cyfrowej strategii świadczeń na podstawie zebranych opinii pracodawców i pracowników z całego świata – polecamy raport Mercer Marsh Benefits.