Przepraszamy, twoja przeglądarka nie jest obsługiwana przez Marsh.com

Aby poprawić komfort przeglądania, proszę uaktualnij przeglądarkę do obsługiwanej wersji:

X

RYZYKA ŚRODOWISKOWE

Ryzyka środowiskowe znajdują się w czołówce najpoważniejszych zagrożeń na świecie. Marsh opracowuje innowacyjne rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem.

Globalny Zespół Marsh tworzy ponad 60 specjalistów w zakresie zarządzania ryzykami środowiskowymi, którzy dzielą się wiedzą i najlepszymi praktykami.

Problematyka zagrożeń środowiskowych dotyczy w szczególności ich konsekwencji dla zdrowia ludzkiego, ochrony zasobów wodnych oraz utrzymania różnorodności biologicznej i dobrego stanu środowiska naturalnego. W ostatnich latach ryzyka środowiskowe dołączyły do grona najpoważniejszych zagrożeń, które wpływają również na otoczenie biznesowe.

Z uwagi na charakter działalności wielu przedsiębiorstw, zanieczyszczenia lub szkody w środowisku mogą wystąpić w każdej chwili. W ciągu ostatnich 10 lat znacznie zaostrzono przepisy dotyczące ochrony środowiska - wprowadzono między innymi Dyrektywę Unii Europejskiej w sprawie odpowiedzialności za środowisko (Environmental Liability Directive: ELD), która zobowiązuje firmy do prowadzenia działalności zgodnie z jej zasadami oraz do rozwoju wewnątrzorganizacyjnych regulacji spełniających założenia ELD.

Wspieramy działalność Klientów w obliczu coraz bardziej złożonych regulacji prawnych i wymagań stawianych przez akcjonariuszy spółek. Współpraca z Marsh gwarantuje Klientom pełne wsparcie w procesach: oceny zagrożeń środowiskowych, opracowywania programu zarządzania ryzykiem środowiskowym oraz poszukiwania i tworzenia rozwiązań ubezpieczeniowych.

Dedykowany w zakresie zarządzania ryzykami środowiskowymi Zespół Marsh to jeden z największych tego typu zespołów na świecie - tworzą go inżynierowie, konsultanci, brokerzy oraz eksperci do spraw zarządzania ryzykiem, którzy dzielą się wiedzą, doświadczeniem i najlepszymi praktykami. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia odpowiedzialności prawnej przedsiębiorstw, która - na mocy aktualnych regulacji prawnych -wzrosła od 10 do 40 razy (ze wzrostem kosztów oczyszczania środowiska włącznie).

Złożone potrzeby współczesnych przedsiębiorstw wymagają odpowiedniego, dopasowanego do potrzeb ubezpieczenia. Nasi eksperci zapewniają kompleksowe doradztwo i rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem, które obejmują zarówno finansowe, jak i techniczne metody kontroli ryzyka.

Naszą misją jest wspieranie Klientów w osiąganiu celów biznesowych przy maksymalnej redukcji poziomu istniejących zagrożeń środowiskowych, optymalizacji całkowitego kosztu ryzyka i ochronie finansów organizacji.