Przepraszamy, twoja przeglądarka nie jest obsługiwana przez Marsh.com

Aby poprawić komfort przeglądania, proszę uaktualnij przeglądarkę do obsługiwanej wersji:

X

Marsh Risk Consulting

Zmiany w otoczeniu rynkowym to źródło wielu wyzwań. Włączanie innowacyjnych rozwiązań do strategii biznesowych pomaga przedsiębiorcom skutecznie zarządzać ryzykiem.

Marsh Risk Consulting to ponad 800 specjalistów z różnorodnych branż, pracujących w przeszło 40 krajach na całym świecie.

W dzisiejszych czasach przedsiębiorstwa stale podejmują wyzwania o różnym charakterze, które wiążą się z ryzykiem m.in.: majątkowym, osobowym czy cybernetycznym. Marsh Risk Consulting zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie powyższych zagrożeń.

Marsh Risk Consulting to ponad 800 specjalistów z różnorodnych branż, pracujących w przeszło 40 krajach na świecie, którzy postrzegają i interpretują ryzyko z perspektywy Klientów. W Marsh posiadamy również zespół najlepszych ekspertów do spraw likwidacji szkód, którzy zajmowali się największymi i najbardziej złożonymi szkodami występującymi na świecie.

Oferujemy szeroki wachlarz usług, od doradztwa strategicznego po innowacyjne rozwiązania dla ryzyk ubezpieczalnych i nieubezpieczalnych. W przeciwieństwie do typowych firm konsultingowych posiadających komórki zajmujące się zarządzaniem ryzykiem, Marsh Risk Consulting skupia się wyłącznie na zagadnieniach związanych z ryzykiem – to dlatego coraz więcej przedsiębiorstw korzysta z naszego wsparcia w przypadku skomplikowanych problemów biznesowych.

Zarządzamy ryzykiem w sposób strategiczny - wykorzystujemy rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb Klientów, które mają jednocześnie wpływ na realizację ogólnych celów biznesowych przedsiębiorstwa. Wykorzystujemy rozwiązania analityczne i wiarygodne dane branżowe do oceny ekspozycji na ryzyko i zdefiniowania luk w programach zarządzania. Pomagamy Klientom określić zwrot z inwestycji kapitału i podejmować świadome decyzje dotyczące zmian oraz kierunków zarządzania.

Marsh Risk Consulting pomaga ocenić prawdopodobieństwo i skutki różnych rodzajów zagrożeń w dla prowadzonej przez naszych Klientów działalności oraz zapewnia monitoring zagrożeń i zarządzanie nimi w celu ograniczenia ich potencjalnego wpływu na przedsiębiorstwo. Zapewniamy niezbędne wsparcie i szybki proces odtworzenia działalności po wystąpieniu szkód, dostęp do najnowszych osiągnięć rynkowych i możliwość skorzystania z pojawiających się okazji w celu osiągnięcia założonych celów biznesowych.

Analityka Biznesowa i Zarządzanie Danymi

Marsh Risk Consulting dysponuje unikalnymi na skalę światową narzędziami analitycznymi, specjalistyczną wiedzą oraz bazami danych, które ułatwiają naszym Klientom podejmowanie bardziej świadomych decyzji w zakresie zarządzania ryzykiem, a także umożliwiają optymalizację kosztową programów ubezpieczeniowych.

Usługi Marsh Analytics umożliwiają m.in.: ocenę i porównanie zagrożeń, na które narażona jest dana organizacja, jak również pozyskanie danych niezbędnych do podjęcia optymalnych decyzji finansowych. Dane analityczne mogą także służyć określeniu odpowiednich poziomów udziału własnego i zakresu pokrycia w celu redukcji kosztów ubezpieczenia. Ponadto zespół Marsh RiskIQ może wspierać Klientów w zakresie zarządzania ich bazami danych - określenie właściwych źródeł danych, zarządzanie nimi oraz wdrożenie mechanizmów porównawczych (benchmarkingu) pozwala uzyskać wiarygodne informacje na temat ryzyka.

Zarządzanie ciągłością działalności i łańcuchem dostaw

Konsultanci Marsh dokładnie analizują wszelkie zagrożenia, które mogą pojawić się na każdym etapie działalności przedsiębiorstwa i łańcucha dostaw. Zaangażowanie naszych ekspertów zaczyna się od mapowania wewnętrznych i zewnętrznych łańcuchów dostaw, z uwzględnieniem dostawców usług. Następnie przeprowadzana jest szczegółowa analiza realizowanych procesów, występujących zależności i obszarów potencjalnych incydentów. Ocenie mogą również podlegać ryzyka naturalne i cywilizacyjne związane z lokalizacją kluczowych dla prowadzonej działalności dostawców.

Bogate doświadczenie i współpraca z ekspertami z całego świata umożliwia dobór innowacyjnych i niestandardowych rozwiązań. Nie ograniczamy się jedynie do ubezpieczeń majątkowych, ale również identyfikujemy i kontrolujemy wszelkie czynniki wpływające na ciągłość prowadzonej działalności.

Doradztwo szkodowe i finansowe

Doradztwo szkodowe Marsh to fachowe wsparcie w ocenie oraz szacowaniu kosztów szkód. Dzięki Marsh szybko zminimalizują Państwo finansowe konsekwencje zdarzeń katastroficznych, sporów sądowych oraz pozostałych roszczeń.

Nasi eksperci świadczą usługi doradcze m.in. w zakresie: likwidacji szkód majątkowych, OC, wycofania produktu z rynku, szkód środowiskowych, cyberataków, wyceny i obsługi roszczeń oraz wielu innych.

Zarządzanie Ryzykiem Korporacyjnym (ERM)

Konsultanci Marsh odpowiedzialni za praktykę ERM zapewniają kompleksowe wsparcie w zakresie identyfikacji, oceny i kwantyfikacji ryzyka, a także we wdrożeniu adekwatnych mechanizmów kontroli ryzyka w organizacji lub na poszczególnych etapach realizowanego projektu. Opracowywane przez nas rozwiązania i strategie pozwalają na redukcję ryzyka, na które narażona jest organizacja oraz na minimalizację wynikających z niego kosztów, umocnienie polityki zarządzania i zapewnienie redukcji poziomu szkód.

Dzięki połączeniu specjalistycznych usług doradczych i analitycznych z zakresu zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem finansowym oraz zarządzania ciągłością działalności, nasi eksperci mogą poprawić biznesową odporność organizacji (business resiliency). Dotyczy to w szczególności takich obszarów, jak zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie kryzysowe czy bezpieczeństwo cybernetyczne.

Zarządzanie Ryzykiem Majątkowym

Konsultanci Marsh specjalizujący się w zarządzaniu ryzykiem majątkowym oferują szeroki zakres usług inżynierskich i doradczych w zakresie prewencji szkodowej. Nasze rozwiązania obejmują identyfikację i ocenę ryzyka oraz dobór adekwatnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Rozwiązania Marsh obejmują wszystkie fazy funkcjonowania składników majątku - od etapu planowania i projektowania, przez budowę lub zakup, utrzymanie i konserwację, aż po zbycie.

Dzięki współpracy z naszymi ekspertami uzyskają Państwo dostęp do wiarygodnych informacji na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa majątku. Umożliwią one podejmowanie świadomych decyzji dotyczących ryzyka i prowadzonej lub planowanej działalności. Nasze jednolite międzynarodowe podejście i najwyższe standardy pracy, pozwalają nam efektywnie wspierać Klientów w osiąganiu celów oraz kontrolowaniu ekspozycji na ryzyko.

Zarządzanie Ryzykiem Strategicznym

Konsultanci Marsh, doradzający w obszarze zarządzania ryzykiem strategicznym, świadczą kompleksowe usługi w zakresie: zarządzania ciągłością działalności i łańcuchem dostaw, zarządzania kryzysowego, zarządzania ryzykiem utraty reputacji oraz ryzykiem odpowiedzialności korporacyjnej. Podstawowym celem tych usług jest wdrożenie skutecznych planów wewnętrznych, procesów i procedur przygotowujących organizację i jej pracowników na wystąpienie incydentów i zdarzeń szkodowych.

Kapitał Ludzki

Zespół Konsultantów odpowiedzialnych za zarządzanie kapitałem ludzkim został powołany w celu wspierania przedsiębiorstw w złożonych zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem pracowników, kooperantów lub podwykonawców. Nasi eksperci dokonują oceny warunków bezpieczeństwa, dobierają adekwatne zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, a także skutecznie je wdrażają i wprowadzają mechanizmy stałej poprawy warunków pracy.