Marsh Multinational

Firmy międzynarodowe stoją w obliczu zagrożeń obejmujących kultury, kraje i zgodność regulacyjną. Marsh zapewnia specjalistyczną wiedzę, narzędzia i techniki, które pomagają organizacjom pewnie zarządzać globalnym ryzykiem i optymalizować programy ubezpieczeniowe.

Według ekonomistów międzynarodowych, od 2011 r. odnotowano 70% wzrost liczby przedsiębiorstw działających na arenie międzynarodowej, ponieważ gospodarki wschodzące wzrosły do 50% światowej gospodarki.

Doprowadziło to do zwiększenia możliwości uzyskania przychodów, rygorystycznego poszukiwania rynków o niskich kosztach oraz lepszego dostępu do szerszych grup talentów. Każda z tych zalet stwarza dodatkowe możliwości i ryzyko dla firm.

Bycie na bieżąco ze skomplikowanymi i czasochłonnymi międzynarodowymi zagrożeniami, zgodnością z przepisami i kwestiom podatkowym wymaga specjalistycznej wiedzy, porad i rozwiązań. Multinational Client Service (MCS) firmy Marsh może pomóc w lepszym zrozumieniu i zarządzaniu ryzykiem, pozwalając skupić się na wzroście, rentowności i odporności.

Nasza globalna sieć specjalistów oferuje informacje, opracowane w oparciu o wieloletnie doświadczenie w tworzeniu dostosowanych programów ubezpieczeniowych, aby zapewnić klientom bezproblemową obsługę i doradztwo na całym świecie.

Międzynarodowe zespoły Marsh, wspierane przez wiodące na rynku platformy cyfrowe, mogą być pierwszym punktem kontaktu w sprawach związanych z ubezpieczeniem i ryzykiem międzynarodowym. Pomagamy w upraszczaniu procesów, zachowaniu przejrzystości i tworzeniu globalnych programów zgodnych ze standardami obowiązującymi w danym kraju.

Często zadawane pytania

Prowadzenie działalności poza granicami geograficznymi i politycznymi niesie ze sobą wyjątkowe ryzyko, ale także stwarza możliwości rozwoju. Szczególne zagrożenia międzynarodowe mogą obejmować: nieprzestrzeganie przepisów krajowych, nieprzewidywane konsekwencje podatkowe i kosztowe, obowiązkowe ubezpieczenie, luki lub nakładanie się zabezpieczeń, zakłócenia w łańcuchu dostaw, ryzyko polityczne dla aktywów oraz ryzyko dla zdrowia i dobrobytu pracowników, klientów i dostawców.

Jeśli firma działa w wielu krajach, zatrudnia pracowników podróżujących po całym świecie lub importuje lub eksportuje towary, międzynarodowy program ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem może pomóc w ograniczeniu ryzyka.

Nasi specjaliści z wielu krajów pomagają w organizacji, wdrażaniu i optymalizacji programu. Pomagamy zidentyfikować potencjalnie dublujące się zabezpieczenia i zwrócić uwagę na braki w zakresie zabezpieczeń, w tym obowiązkowe polisy. Dzięki naszemu wsparciu klient może lepiej zrównoważyć zabezpieczenia, koszty i zgodność z przepisami, aby mieć pewność co do skuteczności i wydajności międzynarodowego programu ubezpieczeniowego.

Oczywiście. W każdym kraju obowiązują specjalne wymogi ubezpieczeniowe, podatkowe i prawne, którymi należy się kierować. Zagrożenia dla kraju stale ewoluują wraz z nowymi i pojawiającymi się problemami.

W zależności od tego, gdzie firma działa i co robi, jej polisa krajowa może być niewystarczająca dla jej potrzeb globalnych. Nieprzestrzeganie krajowych przepisów dotyczących ubezpieczenia może skutkować opodatkowaniem lub innymi zobowiązaniami, zaszkodzić reputacji firmy lub osłabić możliwości pokrycia strat.

Nasi zaufani globalni doradcy ubezpieczeniowi, w tym nasi specjaliści ds. przepisów ubezpieczeniowych i podatkowych, mogą pomóc w ograniczeniu tych zagrożeń. Monitorujemy zmiany dynamiki rynku ubezpieczeniowego i przepisów, poprawiając zakres działań w ramach programu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem.

Identyfikacja wszystkich polis ubezpieczeniowych na całym świecie może być wyzwaniem. Kolejnym ważnym krokiem jest optymalizacja tych działań, np. poprzez wyeliminowanie zbędnych polis, wdrożenie wymaganych polis i ocenę różnych sposobów ubezpieczania ryzyka.

Marsh dysponuje wiedzą, narzędziami i technologiami, które pomogą klientowi zrozumieć i zoptymalizować program, wspomagając naszym czołowym w branży, wielonarodowym narzędziem do zarządzania cyfrowymi programami, Marsh Global Connect. Oferujemy także międzynarodową ocenę ryzyka, która jest metodycznym podejściem do analizy i dostosowania ubezpieczenia i kosztów do strategii zarządzania ryzykiem.

Kolejne wyzwanie związane z zarządzaniem programem dotyczy międzynarodowych fuzji i przejęć, które wymagają specjalistycznej wiedzy i zarządzania projektami. Nasz międzynarodowy plan projektów fuzji i przejęć jest sprawdzonym narzędziem integrowania przejęć w sposób przemyślany i pomyślny.

Programy „globalny” lub „kontrolowany program ramowy (Controlled Master)” mogą być bardzo skuteczne w zakresie ubezpieczenia ryzyka zarówno w kraju macierzystym, jak i w innym kraju (lub krajach), w zależności od potrzeb. Ubezpieczyciel zazwyczaj wydaje podstawowe lokalne zasady w celu spełnienia lokalnych wymogów prawnych lub biznesowych. Takie podejście zapewnia łatwość administrowania, spójność ochrony ubezpieczeniowej i opłacalność.

Globalne lub kontrolowane programy ramowe są często wykorzystywane w odniesieniu do własności, odpowiedzialności, rozwoju i zarządzania, transportu towarów i związanych z tym zabezpieczeń. Inne ubezpieczenia, np. samochodów i pracowników/od odpowiedzialności pracodawcy są często zapewniane w ramach indywidualnych polis w każdym kraju.

Nasi wielonarodowi specjaliści ds. programów ubezpieczeniowych mają duże doświadczenie w tworzeniu, wdrażaniu i obsłudze globalnych i lokalnych programów ubezpieczeniowych. Możemy pomóc w krytycznej ocenie podejścia do zabezpieczenia, które odpowiada potrzebom i celom naszego klienta.

Nasz Zespół

Image placeholder

Izabella Szymańska

Broker Dyrektor, Kierownik Działu Klienta Korporacyjnego, Lider Praktyki Międzynarodowej

  • Poland