Skip to main content

Marsh Multinational

Firmy międzynarodowe stoją w obliczu zagrożeń obejmujących kultury, kraje i zgodność regulacyjną. Marsh zapewnia specjalistyczną wiedzę, narzędzia i techniki, które pomagają organizacjom odpowiednio zarządzać globalnym ryzykiem i optymalizować programy ubezpieczeniowe.

Według ekonomistów międzynarodowych, od 2011 r. odnotowano 70% wzrost liczby przedsiębiorstw działających na arenie międzynarodowej, ponieważ gospodarki wschodzące wzrosły do 50% światowej gospodarki.

Doprowadziło to do zwiększenia możliwości uzyskania przychodów, rygorystycznego poszukiwania rynków o niskich kosztach oraz lepszego dostępu do grup talentów. Każda z tych zalet stwarza dodatkowe możliwości i ryzyko dla firm.

Bycie na bieżąco ze skomplikowanymi i czasochłonnymi międzynarodowymi zagrożeniami, zgodnością z przepisami i kwestiami podatkowymi wymaga specjalistycznej wiedzy i rozwiązań. Praktyka Marsh Multinational może pomóc w lepszym zrozumieniu i zarządzaniu ryzykiem, pozwalając skupić się na wzroście, rentowności i odporności.

Nasza globalna sieć specjalistów oferuje dane i informacje, opracowane w oparciu o wieloletnie doświadczenie w tworzeniu dostosowanych do potrzeb programów ubezpieczeniowych, aby zapewnić klientom bezproblemową obsługę i doradztwo na całym świecie.

Międzynarodowe zespoły Marsh, wspierane przez wiodące na rynku platformy cyfrowe, mogą być pierwszym punktem kontaktu w sprawach związanych z ubezpieczeniem i ryzykiem na rynkach międzynarodowych. Pomagamy w upraszczaniu procesów, zachowaniu przejrzystości i tworzeniu globalnych programów zgodnych ze standardami obowiązującymi w danym kraju.

Często zadawane pytania

Prowadzenie działalności poza granicami geograficznymi i politycznymi niesie ze sobą wyjątkowe ryzyko, ale także stwarza możliwości rozwoju. Szczególne zagrożenia międzynarodowe mogą obejmować: nieprzestrzeganie przepisów krajowych, nieprzewidywane konsekwencje podatkowe i kosztowe, ubezpieczenia obowiązkowe, luki lub dublowanie się zapisów, zakłócenia w łańcuchu dostaw, ryzyko polityczne dla aktywów oraz ryzyko dla zdrowia i dobrobytu pracowników, klientów i dostawców.

Jeśli firma działa w wielu krajach, zatrudnia pracowników podróżujących po całym świecie lub importuje lub eksportuje towary, międzynarodowy program ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem może pomóc w ograniczeniu ryzyka.

Nasi specjaliści z wielu krajów wspierają firmy w organizacji, wdrażaniu i optymalizacji programu. Pomagamy zidentyfikować potencjalnie dublujące się zabezpieczenia i zwrócić uwagę na braki, w tym polisy obowiązkowe. Dzięki naszemu wsparciu klient może lepiej zrównoważyć zabezpieczenia, koszty i zgodność z przepisami, aby mieć pewność co do skuteczności ochrony w ramach międzynarodowego programu ubezpieczeniowego.

Jak najbardziej. W każdym kraju obowiązują specjalne wymogi ubezpieczeniowe, podatkowe i prawne, które należy uwzględnić w programie. Zagrożenia dla kraju stale ewoluują wraz z nowymi i pojawiającymi się problemami.

W zależności od tego, gdzie firma działa i co robi, polisa krajowa może być niewystarczająca dla jej potrzeb globalnych. Nieprzestrzeganie lokalnych przepisów dotyczących ubezpieczenia może skutkować opodatkowaniem lub innymi zobowiązaniami, zaszkodzić reputacji firmy lub osłabić możliwości pokrycia strat.

Nasi zaufani globalni doradcy i, w tym nasi specjaliści ds. przepisów ubezpieczeniowych i podatkowych, mogą pomóc w ograniczeniu tych zagrożeń. Monitorujemy zmiany dynamiki rynku ubezpieczeniowego i przepisów, poprawiając zakres działań w ramach programu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem.

Identyfikacja wszystkich polis ubezpieczeniowych na całym świecie może być wyzwaniem. Kolejnym ważnym krokiem jest optymalizacja tych działań, np. poprzez wyeliminowanie zbędnych i wdrożenie wymaganych polis orazi ocenę różnych sposobów ubezpieczania ryzyka.

Marsh dysponuje wiedzą, narzędziami i technologiami, które pomogą klientowi zrozumieć i zoptymalizować program, wspomagając naszym czołowym w branży, narzędziem do zarządzania tego rodzaju programami – Marsh Global Connect. Oferujemy także usługi oceny ryzyka, która jest metodycznym podejściem do analizy i dostosowania ubezpieczenia oraz kosztów do strategii zarządzania ryzykiem.

Kolejne wyzwanie związane z zarządzaniem programem dotyczy międzynarodowych fuzji i przejęć, które wymagają specjalistycznej wiedzy i zarządzania projektami. Nasz międzynarodowy plan projektów fuzji i przejęć jest sprawdzonym narzędziem integrowania przejęć w sposób przemyślany i pomyślny.

Programy „globalny” lub „zintegrowany program międzynarodowy (Controlled Master)” mogą być bardzo skuteczne w zakresie ubezpieczenia ryzyka zarówno w kraju macierzystym, jak i w innym kraju (lub krajach), w zależności od potrzeb. Ubezpieczyciel zazwyczaj wydaje podstawowe lokalne zasady w celu spełnienia lokalnych wymogów prawnych lub biznesowych. Takie podejście zapewnia łatwość administrowania, spójność ochrony ubezpieczeniowej i opłacalność.

Globalne lub kontrolowane programy globalne są często wykorzystywane w odniesieniu do własności, odpowiedzialności, rozwoju i zarządzania, transportu towarów i związanych z tym zabezpieczeń. Inne ubezpieczenia, np. samochodów i pracowników/od odpowiedzialności pracodawcy są często zapewniane w ramach indywidualnych polis w każdym kraju.

Nasi specjaliści ds. międzynarodowych programów ubezpieczeniowych mają duże doświadczenie w tworzeniu, wdrażaniu i obsłudze globalnych i lokalnych programów ubezpieczeniowych. Możemy pomóc w krytycznej ocenie podejścia do ubezpieczeń, które odpowiada potrzebom i celom naszego klienta.

Nasz Zespół

Placeholder Image

Izabella Szymańska

Broker Dyrektor, Kierownik Działu Klienta Korporacyjnego, Lider Praktyki Międzynarodowej

  • Poland