Skip to main content

Raport

Political Risk Report 2023

Kompleksowe źródło informacji na temat aktualnych zagrożeń i możliwości w poszczególnych regionach w 2023 roku. Dane i analizy z 197 krajów i terytoriów.

W celu zabezpieczenia łańcucha dostaw, utrzymania przewagi konkurencyjnej i przyspieszenia wzrostu, należy być świadomym obecnych zagrożeń oraz możliwości rozwoju charakterystycznych dla każdego regionu.

Raport Political Risk Report 2023 dostarcza informacji o ryzykach i możliwościach biznesowych w poszczególnych regionach na świecie, które mogą okazać się niezwykle przydatne przy planowaniu przyszłych działań.

Na podstawie kompleksowej analizy danych pochodzących ze 197 krajów i terytoriów przygotowaliśmy pomocne źródło informacji dla liderów organizacji. 

Wykorzystaj raport, aby:

  • Uzyskać całościowy przegląd ryzyk politycznych, ekonomicznych, społecznych i środowiskowych w każdym regionie.
  • Podejmować świadome decyzje o rozszerzaniu swojej działalności w nowych regionach / rynkach.
  • Identyfikować potencjalne ryzyka oraz szanse, które mogą mieć wpływ na Państwa pracowników, aktywa i łańcuch dostaw.
  • Dowiedzieć się, jakie działania może podjąć Państwa organizacja, aby zbudować odporność na przyszłe ryzyka.