Skip to main content

Raport

Transactional risk insurance 2022: year in review

Ubezpieczenia transakcyjne pozostają kluczowym narzędziem przy zawieraniu umów w zmieniającym się środowisku fuzji i przejęć

Raport Marsh Transactional risk insurance 2022: year in review przedstawia przegląd polis transakcyjnych uplasowanych w ostatnim roku w poszczególnych regionach na świecie, oraz opisuje prognozy dotyczące rozwoju rynku w 2023 roku i w kolejnych latach. 

Kluczowe wnioski:

  • Ubiegły rok był wyjątkowy pod względem liczby fuzji i przejęć, łączna suma przyznanych limitów wyniosła 59,3 mld dolarów na uplasowanych przez Marsh ponad 2 200 polisach w ramach 1 438 transakcji – obejmujących ponad 420 mld dolarów łącznej wartości przedsiębiorstw. Choć stanowi to niższy wynik niż w 2021 roku, to łączna wartość limitów jest wyższa o 46,8 mld dolarów od rezultatów uzyskanych w 2020 roku.
  • Stawki ubezpieczeń R&W w warstwie podstawowej spadły drastycznie w Ameryce Północnej, schodząc o ponad 200 punktów bazowych z rekordowego poziomu na początku 2022 roku. Mimo to, stawki w Ameryce Północnej pozostają wyższe niż w pozostałych regionach. W EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) oraz w Azji ceny ubezpieczeń W&I w warstwie podstawowej nieznacznie wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim, natomiast ceny w regionie Pacyfiku spadły.
  • Pojemność ubezpieczeniowa pozostaje duża na całym świecie, z ponad 1 mld dolarów limitów dostępnych dla pojedynczej transakcji w Ameryce Północnej i Europie; nowi uczestnicy rynku również zwiększyli dostępną pojemność w Azji i regionie Pacyfiku.
  • W porównaniu do lat ubiegłych, we wszystkich regionach na świecie wzrosła liczba roszczeń z tytułu ryzyka transakcyjnego.
  • Klienci Marsh znacząco zwiększyli wykorzystanie ubezpieczeń podatkowych, głównie ze względu na lepsze zrozumienie produktu, jak również większe zaangażowanie i apetyt ubezpieczycieli, szczególnie w przypadku ryzyk innych niż fuzje i przejęcia (tj. zarządzanie bilansem).

Poznaj raport

Pobierz

Global Transactional Risk Report 2022