Skip to main content

Global Transactional Risk Report

Azja

beautiful nanpu bridge at dusk,crosses huangpu river,shanghai,China

Globalne presje makroekonomiczne i geopolityczne odcisnęły piętno na ogólnej aktywności w zakresie M&A w Azji w 2022 roku.

Efekt ten był najbardziej widoczny w Azji Północnej, głównie z powodu zmienności kursów walutowych dla podmiotów zawierających transakcje w Japonii i Korei Południowej, pandemicznych systemów kontroli w Chinach oraz rosnących stóp procentowych w całym regionie. Pomimo tych trudnych okoliczności, plasowanie ubezpieczeń ryzyka transakcyjnego w 2022 roku pozostało na wysokim poziomie, do czego przyczyniła się stabilność rynku fuzji i przejęć w Azji Południowo-Wschodniej oraz siła rynku Indyjskiego.

Liczba finalizowanych transakcji zmniejszyła się nieznacznie – o 12% – w porównaniu z rekordowym poziomem z 2021 roku, łączna liczba uplasowanych limitów wzrosła o 35,6% w stosunku do poprzedniego roku, a łączna liczba polis podstawowych i nadwyżkowych uplasowanych przez Marsh Asia wzrosła ze 197 w 2021 r. do 205 w 2022 roku.

Średnia stawka składki dla Azji wzrosła nieznacznie z 2,25% w 2021 do 2,32% w 2022 roku. Podobnie jak w przypadku regionu EMEA, średnia ta była wypadkową podwyższonego poziomu cen w pierwszej połowie roku – w drugiej nastąpił spadek. Zmiana ta wynikała głównie z niższej aktywności transakcyjnej, która zmniejszyła ograniczenia w zakresie underwritingu oraz zwiększonej konkurencji pomiędzy ubezpieczycielami.

Pobierz

Global Transactional Risk Report 2022

Inne regiony