Global Transactional Risk Report

Europa, Bliski Wschód i Afryka

Panarama of the mountains, snow and blue glacial ice of the Smeerenburg glacier, Svalbard, and archipelago between mainland Norway and the North Pole. An inflatable boat is anchored in the foreground.

Rynek ryzyka transakcyjnego w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA) doświadczył wyraźnej zmiany w 2022 roku.

Pierwsza połowa roku charakteryzowała się bardzo konkurencyjnymi procesami aukcyjnymi, często dla dużych transakcji. Zwiększony popyt na rozwiązania w zakresie ubezpieczenia ryzyka transakcyjnego w tym okresie sprawił, że ubezpieczyciele byli bardziej selektywni w zakresie transakcji, o które chcieli konkurować, oraz warunków, na jakich angażowali się w transakcje z potencjalnymi klientami.

W drugiej połowie 2022 roku nastąpiła znaczna zmiana aktywności spowodowana licznymi wydarzeniami geopolitycznymi i makroekonomicznymi mającymi miejsce w Europie i na świecie. W niektórych krajach w całym regionie EMEA, w tym w szczególności w Wielkiej Brytanii, Włoszech oraz Europie Środkowo-Wschodniej, ogólny wolumen transakcji notowany przez Marsh pozostał zasadniczo spójny w 2022 r. w porównaniu z rokiem poprzednim. W pozostałych częściach regionu – w tym w krajach skandynawskich, regionie Beneluksu i Niemczech – nastąpił istotny spadek wolumenu transakcji w porównaniu z latami 2020 i 2021. W całym regionie EMEA harmonogramy transakcji uległy znacznemu wydłużeniu w drugiej połowie 2022 r. oraz nastąpiło przesunięcie siły przetargowej ze strony sprzedającej na stronę kupującą. Najbardziej widoczne było to w niższych wycenach oraz zmniejszonej intensywności tempa transakcji. To spowolnienie doprowadziło do mniejszej ilości plasowań przechodzących do formalnego procesu underwritingu, choć w wyniku bardziej aktywnej pierwszej połowy roku, łączna liczba polis plasowanych w regionie EMEA nieznacznie różniła się w stosunku do roku 2021. 

Pobierz

Global Transactional Risk Report 2022

Inne regiony