Skip to main content

Global Transactional Risk Report

Ameryka Północna

Panorama of Chicago

Popyt na ubezpieczenia transakcyjne pozostał wysoki w 2022 roku pomimo wielu wyzwań, takich jak gwałtowny wzrost inflacji, ograniczenia w łańcuchu dostaw, szybki wzrost stóp procentowych, niestabilne rynki akcji oraz konflikt między Rosją a Ukrainą.

Wszystkie te czynniki przyczyniły się do 38% spadku łącznej liczby transakcji w regionie w porównaniu z rokiem poprzednim. Pomimo niekorzystnego środowiska transakcyjnego, zespół Marsh w Ameryce Północnej uplasował 1 007 polis ryzyka transakcyjnego – podstawowych i nadwyżkowych – dla 608 unikalnych transakcji. Stanowiło to wzrost o 4% w stosunku do roku 2020, choć spadek o 39% w stosunku do roku 2021. Polisy te obejmowały limity w wysokości 19 mld dolarów – podobnie jak łączne limity uplasowane przez Marsh w 2019 i 2020 roku.

Aktywność transakcyjna utrzymywała się na stosunkowo stałym poziomie przez cały rok, a Marsh plasował około 250 polis w każdym kwartale. Aktywność w zakresie fuzji i przejęć w USA spadła w ostatnim kwartale 2022 roku w porównaniu z latami 2020 i 2021. Korelacja pomiędzy wynikami Marsh a aktywnością M&A ujawnia istotne znaczenie ubezpieczenia ryzyka transakcyjnego przy zawieraniu umów w Ameryce Północnej.

Pobierz

Global Transactional Risk Report 2022

Inne regiony