Skip to main content

Global Transactional Risk Report

Region Pacyfiku

Beautiful aerial view of the Sydney Opera house by the bay in Australia. Panoramic view.

W 2022 roku odnotowano stały poziom aktywności w zakresie fuzji i przejęć, jednocześnie ubezpieczenia W&I pozostały standardową praktyką rynkową dla średnich i dużych transakcji w regionie Pacyfiku.

Aktywność transakcyjna spadła w porównaniu z rekordowym poziomem z 2021 roku, ale w porównaniu z latami poprzedzającymi pandemię wypadła korzystnie. Rosnąca presja makroekonomiczna i geopolityczna, w tym wyższa inflacja i stopy procentowe, spowodowały znaczną niepewność wśród podmiotów zawierających transakcje. Spowodowało to, że w drugim i trzecim kwartale odnotowano spadek liczby transakcji i ich finalizacji.

Niezależnie od trudnego środowiska transakcyjnego, Marsh w 2022 roku uplasował 82 polisy podstawowe i nadwyżkowe W&I, w porównaniu z 81 w 2021 roku. Do takiego wyniku przyczyniło się dynamiczne środowisko transakcyjne w pierwszym kwartale trwające od 2021 r., oraz ponowny wzrost wolumenu transakcji w czwartym kwartale. Uplasowane polisy obejmowały 2,3 mld dolarów limitów, co stanowi spadek o zaledwie 9% w stosunku do roku 2021.

Pobierz

Global Transactional Risk Report 2022

Inne regiony