Skip to main content

Raport

Global Transactional Risk Insurance Claims Report 2023

Raport Global Transactional Risk Insurance Claims Report 2023 koncentruje się na zgłoszonych i wypłaconych w 2022 r. szkodach z tytułu polis R&W — znanych również jako ubezpieczenia Warranty & Indemnity. Tegoroczny raport pokazuje ewolucję krajobrazu szkód.

Wzrost popularności ubezpieczeń jako narzędzia służącego stronom do transferu ryzyka związanego z transakcjami fuzji i przejęć (M&A) doprowadził do analogicznego wzrostu liczby roszczeń.

Raport Global Transactional Risk Insurance Claims Report 2023 koncentruje się na zgłoszonych i wypłaconych w 2022 r. szkodach z tytułu polis R&W — znanych również jako ubezpieczenia Warranty & Indemnity. Tegoroczny raport pokazuje ewolucję krajobrazu szkód.

Kluczowe wnioski

  • W 2022 roku liczba zgłoszonych szkód wzrosła o 25% w stosunku do 2021 roku.
  • Średni czas oczekiwania na zgłoszenie wydłużył się we wszystkich regionach.
  • Odsetek roszczeń dotyczących sprawozdań finansowych znacznie spadł, podczas gdy liczba szkód podatkowych, związanych ze zgodnością z przepisami i sporami sądowymi wzrosła.
  • W 2022 r. ubezpieczeni we współpracy z Marsh otrzymali ponad 232 mln USD wypłat ze zgłoszonych szkód. 
  • Większość kwot wypłaconych w 2022 r. pochodziła z roszczeń z tytułu naruszeń sprawozdań finansowych zgłoszonych w poprzednich latach.

Pobierz

Global Claims Report 2023

Raport Global Transactional Risk Insurance Claims Report 2023 koncentruje się na zgłoszonych i wypłaconych w 2022 r. szkodach z tytułu polis R&W — znanych również jako ubezpieczenia Warranty & Indemnity. Tegoroczny raport pokazuje ewolucję krajobrazu szkód.

slected option

Ameryka Północna – Podsumowanie

W Ameryce Północnej odnotowano wzrost liczby szkód w 2022 r.: 184 zgłoszonych roszczeń dotyczących 119 transakcji, w porównaniu do 160 roszczeń dotyczących 97 transakcji w 2021 roku. Wzrost nie był tak wysoki, jak się spodziewaliśmy, biorąc pod uwagę, że Marsh uplasował w 2021 roku polisy na około 1000 transakcji, a roszczenie dotyka średnio jedną na pięć transakcji. Większość z nich zgłaszana jest w ciągu roku od sfinalizowania transakcji.

Region EMEA – Podsumowanie

W 2022 r. zaobserwowaliśmy zwrot: od obiecującego pierwszego półrocza — podczas którego w regionie utrzymywał się trend (z 2020 i 2021 r.) wysokiego wolumenu fuzji i przejęć — do bardziej rozproszonej perspektywy w drugiej połowie roku, przy czym niektóre regiony wykazywały znacznie niższe liczby, w szczególności w przypadku większych transakcji. Zmiana ta w dużej mierze korelowała z ogólnym spadkiem aktywności w zakresie fuzji i przejęć na całym świecie, w szczególności w segmencie funduszy finansowych.

Azja i Region Pacyfiku – Podsumowanie

W 2022 r. odnotowaliśmy dalszy wzrost będący skutkiem wejścia nowych ubezpieczycieli na rynek i ogólnym wzrostem apetytu ubezpieczycieli na transakcje i związane z nimi ryzyko w regionie Azji i Pacyfiku. Z zadowoleniem przyjmujemy ekspansję krajową i przewidujemy, że kluczowym wyróżnikiem dla ubezpieczycieli, z punktu widzenia plasowania, będzie ich zdolność do płynnego i szybkiego wypłacania roszczeń.