Wycofanie produktu z rynku

Z wytwarzaniem, sprzedażą i dystrybucją produktów wiążą się określone rodzaje odpowiedzialności – od tej związanej z bezpieczeństwem, po odpowiedzialność polegającą na wycofaniu produktu z rynku – które mogą zaszkodzić reputacji i rentowności firmy. Wiedza i rozwiązania Marsh w zakresie odpowiedzialności za produkt i wycofania produktu z rynku mogą pomóc w skutecznym zarządzaniu tymi rodzajami odpowiedzialności.

Globalizacja doprowadziła do ogromnego wzrostu rynku oraz, w wielu przypadkach, do obniżenia kosztów wytwarzania i produkcji żywności i dóbr konsumpcyjnych. Jej skutkiem jest jednak również eskalacja ryzyka dotyczącego odpowiedzialności za produkt i wycofania produktu z rynku. Ryzyko to pojawiało się stopniowo z powodu wyzwań związanych z technologią produkcji i logistyką dystrybucji, jak również z praktyką pozyskiwania żywności, części składowych i składników z krajów, w których nie ma rzetelnego nadzoru regulacyjnego.

Usługi doradcze Marsh w zakresie odpowiedzialności za produkt i wycofania produktu z rynku mogą pomóc firmom w podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących ograniczenia ryzyka oraz w reagowaniu na pojawiające się na bieżąco sytuacje. Nasz wyspecjalizowany zespół posiada branżową wiedzę i globalną perspektywę, dzięki czemu może zaoferować starannie dopasowane rozwiązania w zakresie ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem, umożliwiając naszym klientom skoncentrowanie się na prowadzeniu działalności i operacjach biznesowych w sytuacji kryzysowej. 

 

Często zadawane pytania

Ubezpieczenie od odpowiedzialności za produkt i od wycofania produktu z rynku pomaga chronić firmę przed skutkami finansowymi roszczeń dotyczących obrażeń ciała lub szkód poniesionych przez osobę trzecią (zazwyczaj konsumenta lub grupę konsumentów), spowodowanych przez jeden lub więcej produktów danej firmy.

Szkody spowodowane przez produkt mogą mieć różne przyczyny – od tego, jak został on wyprodukowany lub zaprojektowany, po sposób, w jaki poinstruowano, jak go używać. Firmy są również często pozywane za obrażenia poniesione w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu.

Biorąc pod uwagę ugody, które czasem sięgają wielu milionów dolarów, nawet pojedyncze roszczenie dotyczące odszkodowania z tytułu poniesionych obrażeń lub wycofania produktu z rynku może spowodować znaczny uszczerbek w finansach firmy. 

Ubezpieczenie od odpowiedzialności za produkt i od wycofania produktu z rynku może objąć szeroki zakres kwestii związanych z roszczeniami dotyczącymi odpowiedzialności lub wycofania produktu z rynku. Ogólnie rzecz biorąc, pomaga ono chronić firmę przed szkodami w przypadku twierdzeń, że produkt wyprodukowany przez daną organizację rzekomo spowodował obrażenia ciała lub doprowadził do uszkodzenia mienia. Kwoty ugody i koszty postępowania sądowego mogą być wysokie, szczególnie jeśli w roszczenie zaangażowana jest więcej niż jedna strona. Polisy ubezpieczeniowe obejmują wszystko – od rachunków za leczenie osoby wnoszącej roszczenie, po opłaty za reprezentację prawną, jak również kwoty wszelkich odszkodowań lub ugód zasądzonych przeciwko danej firmie.

Każda firma zajmująca się produkcją, dystrybucją lub dostawą produktów konsumenckich powinna rozważyć pozyskanie ubezpieczenia od odpowiedzialności za produkt i od wycofania produktu z rynku, niezależnie od tego, gdzie firma ta ma swoją siedzibę ani jak bardzo rygorystyczne są przepisy w miejscu, gdzie prowadzi działalność. Dany produkt lub produkty mogą mieć udokumentowaną historię w zakresie bezpieczeństwa i niezawodności, nie zapobiegnie to jednak nieoczekiwanemu pojawianiu się roszczeń. Za każdym razem, gdy w grę wchodzą potencjalne spory sądowe lub ugody, sytuacja prawdopodobnie okaże się kosztowna dla firmy. 

Marsh, jako zaufany doradca, może wspierać rozwój strategii zarządzania ryzykiem związanym z odpowiedzialnością za produkt i wycofywaniem produktu z rynku, więc w przypadku strat wynikających z poniesienia odpowiedzialności za produkt lub wycofania produktu z rynku firma zyskuje coś więcej niż tylko polisę ubezpieczeniową. Przedsiębiorstwo ma wtedy strategię i wsparcie specjalistów, którzy mogą pomóc w rozstrzyganiu wszelkich potencjalnych roszczeń.

Choć może się wydawać, że ubezpieczenie od odpowiedzialności ogólnej obejmuje również roszczenia z tytułu odpowiedzialności za produkt, nie zawsze tak jest. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za produkt i wycofania produktu z rynku, gdy jest to konieczne, są ściśle określone i zazwyczaj dotyczą dużo wyższych kwot niż przewiduje ubezpieczenie od odpowiedzialności ogólnej. 

W rzeczywistości większość polis ubezpieczeniowych obejmujących odpowiedzialność ogólną ma maksymalną kwotę wypłaty na jedno zdarzenie w wysokości 1 mln USD. Średnie odszkodowanie za wycofanie pojedynczego produktu z rynku przekracza 1,5 mln USD. Jeśli pomnożymy to przez kilka produktów, które, na przykład, powstają na tej samej zanieczyszczonej linii montażowej, to brak takiego ubezpieczenia może doprowadzić firmę do bankructwa. Koszt dodania dodatkowych elementów do ubezpieczenia w dłuższej perspektywie jest opłacalny.

Wycofanie produktu z rynku może być kosztowne dla firmy i często przekracza limit tradycyjnego ubezpieczenia od odpowiedzialności ogólnej. Specyficzna dla branży struktura ubezpieczenia od odpowiedzialności za produkt pozwalająca na wysokie wypłaty może pomóc chronić firmę przed kosztami wycofania produktu z rynku, które negatywnie odbiją się na wynikach finansowych przedsiębiorstwa.

Biorąc pod uwagę zarówno odpowiedzialność za produkt i wycofanie produktu z rynku, ubezpieczenie zapewni firmie ochronę przed stratami własnymi (na przykład w postaci utraconych dochodów), jak również dotyczącymi osób trzecich (na przykład w formie odszkodowań za poniesione obrażenia), wynikającymi z tego samego zdarzenia.

Nasz Zespół

Image placeholder

Małgorzata Splett

Dyrektor Działu FINPRO i PEMA

  • Poland