Skip to main content

Wycofanie produktu z rynku

Z wytwarzaniem, sprzedażą i dystrybucją produktów wiążą się określone rodzaje odpowiedzialności, od kwestii bezpieczeństwa po wycofanie produktu z rynku, które mogą wpłynąć negatywnie na reputację i rentowność firmy. Wiedza i rozwiązania Marsh w zakresie odpowiedzialności za produkt i wycofania produktu z rynku mogą pomóc w skutecznym zarządzaniu tymi zobowiązaniami.

Globalizacja doprowadziła do ogromnego wzrostu rynku oraz, w wielu przypadkach, do obniżenia kosztów wytwarzania i produkcji żywności i dóbr konsumpcyjnych. Jej skutkiem jest jednak eskalacja ryzyka dotyczącego odpowiedzialności za produkt i wycofania produktu z rynku. Ryzyko to pojawiało się stopniowo z powodu wyzwań związanych z technologią produkcji i logistyką dystrybucji, jak również z praktyką pozyskiwania żywności, części zamiennych i składników z krajów, w których brak jest odpowiedniego nadzoru regulacyjnego.

Usługi doradcze Marsh w zakresie odpowiedzialności za produkt i wycofania produktu z rynku mogą pomóc firmom w podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących ograniczenia ryzyka oraz w reagowaniu na pojawiające się wyzwania. Nasz wyspecjalizowany Zespół dysponuje wiedzą branżową i globalną perspektywą, dzięki czemu może zaoferować starannie dopasowane rozwiązania w zakresie ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem, umożliwiając w ten sposób Państwu skoncentrowanie się na prowadzeniu działalności i operacjach biznesowych w sytuacji kryzysowej. 

 

Często zadawane pytania

Ubezpieczenie odpowiedzialności za produkt i wycofania produktu z rynku pomaga chronić firmę przed skutkami finansowymi roszczeń dotyczących uszkodzeń ciała lub innych szkód poniesionych przez osobę trzecią (zwykle konsumenta lub grupę konsumentów), spowodowanych przez jeden lub kilka produktów.

Szkody spowodowane przez produkt mogą mieć różne przyczyny, począwszy od sposobu, w jaki został wyprodukowany lub zaprojektowany, aż po instrukcje dotyczące jego użytkowania. Firmy są również często pozywane za obrażenia poniesione w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu.

Biorąc pod uwagę możliwość zawarcia ugody opiewającej na kwotę kilku milionów dolarów, nawet pojedyncze roszczenie o odszkodowanie z tytułu poniesionych obrażeń lub wycofanie produktu z rynku może spowodować znaczny uszczerbek w finansach firmy. 

Ubezpieczenie to może obejmować szeroki zakres zagadnień związanych z roszczeniami z tytułu odpowiedzialności cywilnej za produkt lub wycofania produktu z rynku. Pomaga ono chronić firmę przed szkodami w przypadku twierdzeń, że produkt rzekomo spowodował uszkodzenia ciała lub mienia. Kwoty ugody i koszty postępowania sądowego mogą być wysokie, szczególnie jeśli w roszczenie zaangażowana jest więcej niż jedna strona. Polisy ubezpieczeniowe mogą natomiast pokryć wszystkie koszty – od rachunków za leczenie osoby wnoszącej roszczenie, po opłaty za reprezentację prawną, jak również zapłatę ugody lub odszkodowania.

Każda firma zajmująca się produkcją, dystrybucją lub dostawą produktów konsumenckich powinna rozważyć zakup ubezpieczenia odpowiedzialności za produkt i wycofania produktu z rynku, niezależnie od tego, gdzie znajduje się jej siedziba oraz jak bardzo łagodne lub rygorystyczne są przepisy obowiązujące w miejscach, gdzie prowadzi swoją działalność. Mimo że Państwa produkt lub grupa produktów może mieć udokumentowaną historię w zakresie bezpieczeństwa i niezawodności, nie zapobiegnie to jednak nieoczekiwanemu pojawianiu się roszczeń. Za każdym razem, gdy w grę wchodzą potencjalne spory sądowe lub ugody, sytuacja może okazać się kosztowna dla firmy. 

Marsh, jako zaufany doradca, wspiera rozwój strategii zarządzania ryzykiem związanego z odpowiedzialnością za produkt i wycofywaniem produktu z rynku. W przypadku wystąpienia tego typu zdarzeń, zyskują Państwo coś więcej niż tylko polisę ubezpieczeniową – strategię i wsparcie specjalistów, którzy mogą pomóc w rozstrzygnięciu potencjalnych sporów.

Choć mogłoby się wydawać, że ubezpieczenie OC ogólnej obejmuje również roszczenia z tytułu odpowiedzialności za produkt, nie zawsze tak jest. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za produkt i konieczność wycofania produktu z rynku są bardzo specyficzne i zazwyczaj dotyczą dużo wyższych kwot niż przewiduje to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 

W rzeczywistości większość polis ubezpieczeniowych odpowiedzialności cywilnej ma maksymalną kwotę wypłaty na jedno zdarzenie, wynoszącą 1 mln USD. Średnie odszkodowanie za wycofanie pojedynczego produktu z rynku przekracza z kolei 1,5 mln USD. Jeśli pomnożymy to przez kilka produktów, które, na przykład, powstają na tej samej zanieczyszczonej linii montażowej, to brak takiego ubezpieczenia może doprowadzić firmę do bankructwa. Koszt dodania dodatkowego poziomu ubezpieczenia w dłuższej perspektywie okazuje się być opłacalny.

Wycofanie produktu z rynku może być kosztowne dla firmy i często przekracza limit standardowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dopasowana do potrzeb branży struktura ubezpieczenia odpowiedzialności za produkt pozwala chronić firmę przed wysokimi kosztami wycofania produktu z rynku, które mogą negatywnie dbić się na wynikach finansowych przedsiębiorstwa.

Ubezpieczenie zapewni firmie ochronę przed stratami własnymi (np. w postaci utraconych dochodów), jak również dotyczącymi osób trzecich (np. w postaci roszczeń o odszkodowanie za poniesione obrażenia), wynikającymi z tego samego zdarzenia.

Nasz Zespół

Placeholder Image

Małgorzata Splett

Dyrektor Działu FINPRO i PEMA

  • Poland