Zarządzanie ryzykiem majątkowym

Ryzyko majątkowe występuje w wielu różnych formach i proaktywne minimalizowanie narażenia na nie może uchronić przedsiębiorstwo w chwili, gdy dochodzi do poważnego zdarzenia losowego. Nasi specjaliści mogą pomóc Ci w identyfikacji, analizie i priorytetyzacji ryzyka oraz w optymalizacji Twojego ubezpieczenia majątkowego i programu zarządzania ryzykiem.

Istnieje szerokie spektrum ryzyka majątkowego: począwszy od szkód budynków spowodowanych pożarem, poprzez klęski żywiołowe, aż po zakłócenia w łańcuchu dostaw. Każde z tych i wielu innych zdarzeń losowych związanych z majątkiem i powodujących przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej (ang. BI – business interruption) może odzwierciedlać najmniej korzystny scenariusz strat. Dlatego ważne jest, aby dysponować solidnym planem w celu zminimalizowania narażeń i szybkiego powrotu do normalnego funkcjonowania.

Doradcy Marsh ds. ryzyka majątkowego pomagają Ci zrozumieć i zarządzać tym ryzykiem, skupiając się na tym, co najważniejsze – na działalności Twojej firmy. Patrzymy kompleksowo na pełne spektrum zagrożeń związanych z majątkiem i przerwami w działalności oraz pomagamy w budowaniu solidnych fundamentów w celu obniżenia całkowitych kosztów ryzyka i poprawy odporności. Dzięki wsparciu Marsh nie tylko kupujesz ubezpieczenie majątkowe – zyskujesz również opartą na współpracy metodologię zarządzania ryzykiem, która może zapewnić Twojej firmie spokój i przewagę nad konkurencją.

Często zadawane pytania

Dynamiczny charakter ryzyka i ostatnie wydarzenia uwypukliły szereg istotnych ryzyk majątkowych i powiązanych z nimi zdarzeń losowych, z którymi zmagają się przedsiębiorstwa. Nadal figurują na liście zagrożenia związane z pogodą i zmianami klimatycznymi, takie jak większa częstotliwość i nasilenie występowania powodzi i pożarów. Wzrastająca ilość przypadków zamieszek cywilnych i politycznych na całym świecie spowodowała znaczne szkody majątkowe w miastach i krajach, w których wystąpiły. Pandemia COVID-19 zakłóciła zdolność wielu przedsiębiorstw do wytwarzania i dystrybucji towarów i usług, podobnie jak naruszenie bezpieczeństwa cybernetycznego, które doprowadziło do przejęcia systemów kontroli.

Zarządzanie ryzykiem majątkowym zapewnia bezpieczeństwo i spokój przedsiębiorstwom, na których powodzenie może mieć wpływ utrata mienia lub związana z tym przerwa w działalności. Dostępność specjalistów, którzy pomogą Ci wybrać odpowiednią strategię unikania ryzyka majątkowego, kontrolowania i przenoszenia go oraz zarządzania nim, pozwala skupić się na swojej działalności. Ponadto doradcy na bieżąco zapoznają się z szeroko pojętymi trendami branżowymi i najlepszymi praktykami, co pomaga zapewnić lepszą ochronę i sprawne zarządzanie ryzykiem.

Kluczem do ustanowienia właściwej strategii jest przegląd skuteczności bieżącego programu – określenie jego optymalnej struktury, warunków i stawek oraz rozważenie potencjalnych innowacji i najlepszych praktyk do wdrożenia.

Szkody majątkowe potencjalnie mogą być następstwem zdarzeń wywołanych przez człowieka, niesprzyjające warunki atmosferyczne lub klęski żywiołowe, naruszenia bezpieczeństwa cybernetycznego lub wandalizmu. Zakres konkretnych podżegających zdarzeń i strategii zarządzania nimi zależy od profilu ryzyka, lokalizacji i polis oferowanych przez ubezpieczycieli.

Oprócz optymalizacji ubezpieczenia w przypadku ryzyka związanego z przerwą w działalności gospodarczej, zarządzanie ryzykiem majątkowym może obejmować audyty i inspekcje nieruchomości, inżynierię ochrony przeciwpożarowej, badania i analizy strat, wyceny kosztów, wymiany mienia oraz wiele innych.

Nasza analiza techniczna, innowacje w programach i analiza rynku mogą pomóc w identyfikacji potencjalnych ryzyk majątkowych i w lepszym zarządzaniu nimi. Współpracując z naszym zespołem specjalistów w zakresie doradztwa, kontroli strat i roszczeń – uzupełnionym przez globalny zespół ekspertów w dziedzinie i wiodące w branży możliwości modelowania katastrof – możemy przeprowadzić testy wydajności programu zarządzania ryzykiem majątkowym, dostrzec potencjalne zagrożenia i luki oraz pomóc w realizacji strategii ochrony majątku i szybkim usunięciu skutków strat.