Skip to main content

Zarządzanie ryzykiem majątkowym

Ryzyko majątkowe występuje w wielu różnych formach, a proaktywne działania mające na celu minimalizowanie narażenia mogą chronić Państwa firmę w przypadku wystąpienia poważnego zdarzenia. Nasi specjaliści pomogą Państwu w identyfikacji, analizie i priorytetyzacji ryzyka oraz optymalizacji programu ubezpieczenia majątkowego i zarządzaniu ryzykiem.

Istnieje szerokie spektrum ryzyka majątkowego - od szkód budynków spowodowanych pożarem, klęski żywiołowe, po zakłócenia w łańcuchu dostaw. Każde z tych i wielu innych zdarzeń losowych związanych z majątkiem, które powodują przerwy w działalności (ang. BI – business interruption) mogą prowadzić do wystąpienia poważnych strat. Ważnym elementem jest dysponowanie odpowiednim planem w celu minimalizacji ryzyka i szybkiego przywrócenia normalnego funkcjonowania.

Doradcy Marsh specjalizujący się w zarządzaniu ryzykiem majątkowym pomogą Państwu zrozumieć i zarządzać ryzykiem, umożliwiając skupienie się na tym, co najważniejsze – na działalności Państwa firmy. Opracowujemy kompleksowe rozwiązania obejmujące pełne spektrum zagrożeń związanych z majątkiem i przerwami w działalności oraz pomagamy w obniżeniu całkowitych kosztów ryzyka i budowaniu odporności. Wsparcie specjalistów Marsh obejmuje nie tylko ubezpieczenie majątkowe, ale również metodologię zarządzania ryzykiem, która może zapewnić Państwa firmie bezpieczeństwo i zdobycie przewagi konkurencyjnej.

Często zadawane pytania

Dynamiczny charakter ryzyka i ostatnie wydarzenia uwidoczniają szereg istotnych rodzajów ryzyk majątkowych i powiązanych z nimi zdarzeń, na które narażone są przedsiębiorstwa. Nadal występują zagrożenia związane z pogodą i zmianami klimatycznymi, takie jak większa częstotliwość i nasilenie występowania powodzi i pożarów. Coraz częstsze przypadki niepokojów społecznych i politycznych na całym świecie spowodowały znaczne szkody majątkowe w miastach i krajach, w których miały miejsce. Pandemia COVID-19 zakłóciła zdolność wielu przedsiębiorstw do wytwarzania i dystrybucji towarów i usług oraz spowodowała naruszenie bezpieczeństwa cybernetycznego, które doprowadziło do przejęcia systemów kontroli.

Zarządzanie ryzykiem majątkowym zapewnia bezpieczeństwo przedsiębiorstwom, których sukces może zależeć od wpływu utraty mienia lub przerw w działalności. Nasi specjaliści pomogą Państwu dopasować odpowiednią strategię ograniczania, kontrolowania, transferu i zarządzania ryzykiem majątkowym, która pozwali Państwu skupić się na działalności firmy. Ponadto doradcy posiadają wiedzę na temat bieżących trendów branżowych i najlepszych praktyk, która pomaga zapewnić lepszą ochronę i skuteczne zarządzanie ryzykiem.

Kluczowym czynnikiem właściwej strategii jest analiza obecnego programu pod kątem skuteczności – określenie jego optymalnej struktury, warunków i stawek oraz rozważenie wdrożenia potencjalnych innowacji i najlepszych praktyk.

Szkody majątkowe potencjalnie mogą wynikać ze zdarzeń spowodowanych działaniami człowieka, niesprzyjających warunków atmosferycznych lub klęsk żywiołowych, naruszeń cybernetycznych lub wandalizmu. Zakres konkretnych zdarzeń i strategie zarządzania nimi zależą od profilu ryzyka, lokalizacji i polis oferowanych przez ubezpieczycieli.

Oprócz optymalizacji ubezpieczenia w przypadku ryzyka związanego z przerwą w działalności, zarządzanie ryzykiem majątkowym może obejmować audyty i inspekcje nieruchomości, doradztwo inżynieryjne w zakresie ochrony przeciwpożarowej, badania i analizy strat, wyceny kosztów, wymiany mienia i inne.

Nasze analizy techniczne, innowacje programowe i analizy rynku pomogą Państwu w identyfikacji potencjalnych ryzyk majątkowych i lepszym zarządzaniu nimi. Nasz Zespół specjalistów w zakresie doradztwa, kontroli strat i szkód oraz globalny Zespół ekspertów specjalizujących się w różnych branżach, wiodącym w branży możliwościom tworzenia modeli zdarzeń, może przeprowadzić testy wydajności programu zarządzania ryzykiem majątkowym, wykryć potencjalne zagrożenia i luki oraz pomóc w realizacji strategii ochrony majątku i szybkiej likwidacji szkód.

Nasz Zespół

Jacek Borowski

Jacek Borowski

Marsh Advisory Leader